BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Knop Urszula (Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej), Cichoń Seweryn (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Zarządzanie strukturą organizacyjną bibliotek uczelni technicznych
Management of Organizational Structure of Technical Universities Libraries
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 2, cz. 2, s. 83-91, bibliogr. 13 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie humanistyczne i publiczne
Słowa kluczowe
Biblioteki, Zarządzanie biblioteką, Szkolnictwo wyższe, Struktura organizacyjna
Libraries, Library management, Higher education, Organisational structure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł podzielono na dwie części. W pierwszej zasygnalizowano podstawowe zagadnienia struktury organizacyjnej i dlaczego podjęto badanie. Druga część zawiera dane empiryczne w zakresie: dostępność schematu organizacyjnego i regulaminu organizacyjnego na stronie biblioteki, ukształtowanie Oddziału Czasopism, Oddziału Informacji Naukowej, Oddziału Udostępniania Zbiorów w strukturze. (fragment tekstu)

The aim of the article is to present the evolution of Management of Technical University Libraries, which based on the analysis of the organizational structures of libraries. Due to the wide scope of the subject, attention has been drawn on chosen issues: availability of documents such as organizational scheme and available on the website organizational regulation of the libraries, the configuration, in the organizational structure, of the department of journals, the department of scientific information and the department of collection access. For the purposes of the article in November 2016 was made a review of selected technical universitiy libraries websites, with particular emphasis on polytechnics. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dziadkiewicz W. (2001), Struktury organizacyjne bibliotek akademickich - odbiciem zmian [w:] Badania porównawcze polskich bibliotek naukowych. Materiały z konferencji, Kraków, 19-21 września 2001, Biblioteka Głowna Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 2. Gajda I., Ptak A. (2010), Struktury organizacyjne nowoczesnych bibliotek uczelnianych [w:] Biblioteka w kryzysie czy kryzys w bibliotece? IV Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej. Łódź, 15-17 czerwca 2010 r., Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 3. Griffin R.W. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, przekł. M. Rusiński. Naukowe PWN, Wyd. 2 zm., Warszawa.
 4. Hopej M., Kamiński R. (2010), Struktury organizacyjne współczesnych organizacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 5. Hopej-Kamińska M., Hopej M. (2008), Otoczenie organizacji a jej struktura organizacyjna, "Przegląd Organizacji", Nr 7-8.
 6. Lichtarski J.M. (2011), Struktury zadaniowe. Składniki, własności i uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 7. Internetowa Encyklopedia Zarządzania, [online], http://mfiles.pl/pl/, dostęp: 22 maja 2017.
 8. Kisielnicki J. (2014), Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, PWE, Warszawa.
 9. Osuszek Ł. (2015), Podejście procesowe jako klucz do optymalizacji pracy nowoczesnych przedsiębiorstw [w:] M. Wirkus (red. nauk.), Zarządzanie procesami i projektami, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 10. Szewczyk-Kłos D. (2006), Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich [w:] Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź 19-21 czerwca 2006, Materiały Konferencyjne, Politechnika Łódzka, Łódź.
 11. Ustawa z 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. nr 164 poz. 1365.
 12. Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz.U. nr 85 poz. 539.
 13. Zaskórski P. (2015), Modele projektowania i doskonalenia organizacji [w:] J. Woźniak (red. nauk.), Projektowanie i doskonalenie organizacji w aspekcie jej bezpieczeństwa i usprawniania procesów informacyjno-decyzyjnych, WAT, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu