BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozak Sylwester (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Changes in the level of risk in investment funds in Poland
Źródło
Annals of Marketing Management & Economics, 2017, vol. 3, nr 1, s. 23-31, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Makroekonomia, Rynek kapitałowy, Fundusze inwestycyjne, Ryzyko inwestycyjne
Macroeconomics, Capital market, Investment funds, Investment risk
Uwagi
JEL Classification: O16, G23, G32
summ.
Abstrakt
The paper analyzes changes in risk of investment fund portfolios in different phases of the macroeconomic cycle. Twenty nine equity investment funds operating during the period of 2005-2015 were examined. The risk was assessed by the standard deviation of rates of return on funds and the β coefficient. The research indicates that the exposure of fund portfolios to risk changed in response to macroeconomic conditions and the situation on the capital market. Risk hit its highest level during the financial crisis years (2008-2011), followed by the dynamic macroeconomic growth years (2005-2007). The moderate growth years (2012-2015) exposed funds to the lowest risk. For the entire period the average and the median funds and the market were exposed to a similar amount of investment risk. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. The Act of 27 May 2004 on investment funds, Journal of Laws of 2004 no 146, item 1546 [in Polish].
  2. BorowskI K., 2011. Teoria i praktyka benchmarków (Theory and practice of benchmarks) [in Polish], Difin, Warszawa
  3. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., 2001. Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce (The efficiency of the stock exchange market in Poland) [in Polish], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  4. NBP, 2005-2014. Rozwój systemu finansowego w Polsce (Financial System Development in Poland) [in Polish]. Narodowy Bank Polski, Warszawa
  5. NBP, 2016. Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w III kw. 2015 r. (The financial situation of the household sector in the third quarter of 2015) [in Polish], Narodowy Bank Polski, Warszawa
  6. Perez K., 2012. Efektywności funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne (The efficiency of investment funds. A technical and fundamental approach) [in Polish], Difin, Warszawa
  7. Tarczyński W., 1997. Rynki kapitaáowe - Metody iloĞciowe. Tom 2 (Capital markets - Quantitative Methods. Volume 2) [in Polish], Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa
  8. Wieloch M., 2015. Persistence of beta of mutual funds operating in Poland, Journal of Management and Financial Sciences 8, 45-56
  9. Witkowska D., 2009. EfektywnoĞü wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005-2007 (The efficiency of selected equity funds in 2005-2007) [in Polish], Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żwnościowej 74, 39-61.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-7479
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu