BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajdzik Bożena (Politechnika Śląska)
Tytuł
Prezentacja stosowanych rozwiązań organizacyjnych zespołowego doskonalenia przy wykorzystaniu koncepcji Kaizen
Presentation of Applied Organizational Solutions of Collaborative Improvement Using the Concept of Kaizen
Źródło
Problemy Jakości, 2017, nr 5, s. 20-25, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Problems of Quality
Słowa kluczowe
Kaizen, Doskonalenie organizacji
Kaizen, Organisation improving
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Publikacja stanowi wprowadzenie do zagadnień zespołowego doskonalenia przy wykorzystaniu koncepcji Kaizen. Treścią artykułu są rozwiązania organizacyjne stosowane w przedsiębiorstwach. Publikacja powstała na podstawie literatury przedmiotu. Opisane w publikacjach doświadczenia przedsiębiorstw w Polsce stały się podstawą do opracowania struktury organizacyjnej Kaizen. (abstrakt oryginalny)

The publication provides an introduction to the issues of collaborative improvement using the concept of Kaizen. The article concentrates on organizational solutions used in enterprises. The publication was based on the literature. The experience of companies in Poland, as described in the article, has become the basis for the presentation of Kaizen organizational structure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aluchna Maria, Piotr Płoszajski. 2008. Zarządzanie japońskie. Ciągłość i zmiana. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 2. Brykę Mariusz 2005. "Efektywność warunkiem przetrwania Kaizen, czyli skuteczne metody zwiększania produktywności". Zarządzanie Jakością 1 : 15-18.
 3. Cieśla Maria, Bogna Mrówczyńska. 2015. "Analiza istotności wprowadzania systemu Kaizen w przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej". Zarządzanie Przedsiębiorstwem 4 : 2-5.
 4. Dekier Łukasz, Adrian Grycuk. 2014. Programy sugestii pracowniczych. Doświadczenia polskich przedsiębiorstw. Wrocław : Stowarzyszenie Lean Management Polska (SLMP).
 5. Erickson Tamara J. 2005. "Testimony Submitted before the US. Senate Committee on Health, Education". Labor and Pensions. May 26.
 6. Gajdzik Bożena, Wioletta Ocieczek. 2013. Zespołowe doskonalenie przedsiębiorstwa jako imperatyw World Class Manufacturing. W Inżynieria innowacji. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, (red.) Kowalczyk Lucjan, Franciszek Mroczko, Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzani i Przedsiębiorczości, 5 (25) : 85-94.
 7. Imai Masaaki. 1984. Kaizen. The key to Japan's Competitive Success. New York : Random Hause Business Division.
 8. Juchnowicz Marta. 2010. Zarządzanie przez zaangażowanie. Warszawa : PWE.
 9. Lareau Willian. 2009. Filozofia Kaizen w biurze. Gliwice : Helion.
 10. Metody 5S, Kaizen. 2013. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Materiałowej i Mechatroniki.
 11. Morreale Sherwyn P., Brian H. Spitzberg, J. Kevin Barge. 2007. Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza, umiejętności. Warszawa : PWN.
 12. Robbins Stephen P. 1998. Zachowania w organizacji. Warszawa : PWE.
 13. Skrzypek Adam. 2011. "Kultura Kaizen i jej wpływ na doskonalenie zarządzania". Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie Politechniki Śląskiej 3 (15) : 135- 148.
 14. Vance Robert J. 2006. Employee Engagement and Commitment. WSHRM Foundation.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/48.2017.5.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu