BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jamróz Ewelina (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Tytuł
Biodegradacja związków ropopochodnych w glebie
Biodegradation of Petroleum Derivatives in Soil
Źródło
Aura, 2016, nr 2, s. 3-5, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Skażenie gleb, Biodegradacja, Ochrona środowiska
Soil contamination, Biodegradation, Environmental protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W oczyszczaniu gruntów z zanieczyszczeń związkami ropopochodnym najbardziej obiecujące działania dają metody biotechnologiczne. Głównym czynnikiem biologicznym jest skład ilościowy i jakościowy mikroflory glebowej. Aktywność enzymatyczna jest uzależniona od zawartości substancji organicznej, obecności inhibitorów i katalizatorów, temperatury oraz pH. Naturalna biodegradacja w glebie trwa stosunkowo długo, dlatego intensyfikację tego procesu uzyskuje się przez stosowanie odpowiednich biopreparatów. (abstrakt oryginalny)

Biotechnological methods are most efficient in removal of petroleum pollution from soil. The quantitative and qualitative composition of soil microflora is the main biological factor. Enzymatic activity depends on the content of organic matter, presence of inhibitors, catalysers, temperature and pH. Natural biodegradation in soil is relatively long, thus the process is intensified by the application of suitable biological agents. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bever J., Stein A., Teichman H. 1997. Zawansowane metody oczyszczania ścieków. Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz.
 2. Bielińska E.J., Futa В., Bik-Mołodzińska M., Szewczuk C., Sugier D. 2013. Wpływ preparatów użyźniających na aktywność enzymatyczną gleb. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 58(3): 15-19.
 3. Buraczewski G., Gałczyński R., Jaworski K., Stefaniak P. 1995. Biodegradacja benzyny w gruncie przy użyciu biopreparatów. Materiały sympozjum naukowego "Zastosowanie biopreparatów bakteryjnych do oczyszczania wody, ścieków i gruntu", Płock.
 4. Feitkenhauer H., Schnicke S., Muller R., Markl H. 2001. Determination of the kinetic parameters of the phenol-degrading thermophile Bacillus themeovorans sp. Applied Microbiology and Biotechnology, 57.
 5. Januszek K. 1999. Aktywność enzymatyczna wybranych gleb leśnych Polski południowej w świetle badań polowych i laboratoryjnych. Zeszyty Naukowe AR Kraków. Rozprawy. 250.
 6. Kalembasa S., Kuziemska B. 2008. Wpływ zanieczyszczenia gleby nikłem na plon i zawartość fosforu w kupkówce pospolitej oraz aktywność enzymatyczną gleby. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Chemia, Związki fosforu w chemii, rolnictwie, medycynie i ochronie środowiska, 4 (1204): 72-81.
 7. Kalembasa D., Kuziemska В., Kalembasa S. 2014. Wpływ wapnowania i materiałów organicznych na aktywność ureazy i dehydrogenazy w glebie zanieczyszczonej niklem. Inżynieria Ekologiczna 6: 7-17.
 8. Kluk D. 2010. Badanie szybkości biodegradacji substancji ropopochodnych w odpadach wiertniczych. Nafta-Gaz, s. 27-33.
 9. Kwiatkowska-Malina J., Maciejewska A. 2009. Wpływ materii organicznej na pobieranie metali ciężkich przez rzodkiewkę i facelię. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 40: 217-223.
 10. Nowak A., Hawrot M. 1999. Izolacja bakterii zdolnych do biodegradacji substancji ropopochodnych ze środowisk naturalnych oraz metodyka oceny ich aktywności. IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Techniczne I Krajowego Kongresu Biotechnologii "Biotechnologia Środowiskowa", Wrocław 1999.
 11. Piotrowska A. 2011. Enzymy jako biologiczne wskaźniki stanu środowiska glebowego. Ekologia i Technika, 19 (5): 247-260.
 12. Sztompka E. 1999. Biodegradacja oleju napędowego w gruncie. IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Techniczne I Krajowego Kongresu Biotechnologii "Biotechnologia Środowiskowa", Wrocław.
 13. Zamorska J., Papciak D. 2004. Usuwanie związków ropopochodnych z gruntu - mikroorganizmy i warunki prowadzenia procesu. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i inżynieria produkcji, 218 (38): 159-169.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3668
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/2.2016.2.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu