BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fajczak-Kowalska Anita (Politechnika Łódzka), Kowalska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ocena skuteczności wdrożenia oraz funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością w jednostce organizacyjnej systemu opieki zdrowotnej - Dział Pomocy Doraźnej
Effectiveness of Implementation and Functioning of Quality Management System in Health and Care System - Department of Emergency
Źródło
Problemy Jakości, 2017, nr 6, s. 2-7, rys., bibliogr. 13 poz.
Problems of Quality
Słowa kluczowe
Norma PN-EN ISO 9001:2001, Opieka zdrowotna, System zarządzania jakością
PN-EN ISO 9001, Health care, Quality management systems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
System Zarządzania Jakością w sektorze usług medycznych ze względu na specyfikację działalności odgrywa istotną rolę. Norma PN-EN ISO 9001:2009 jest najpopularniejszym standardem wdrażanym w placówkach medycznych. Jego zadanie to określenie oraz późniejsze stosowanie proceduralnych rozwiązań, zapewniających odpowiedni poziom jakości usług. Cel opracowania to ocena skuteczności wdrożenia i funkcjonowania w Dziale Pomocy Doraźnej (DPD) wymogów normy PN-EN ISO 9001:2009 z punktu widzenia pracowników danej jednostki. Realizację postawionego celu uzasadnia potrzeba przeprowadzenia badań empirycznych ze względu na fakt, iż DPD jest specyficzną organizacją, wymagającą wykonywania zadania pod presją czasu oraz ze szczególnym naciskiem na osiągnięcie pozytywnego wyniku. (abstrakt oryginalny)

Quality Management System in the Medical Services plays an important role. PN-EN ISO 9001:2009 is the most popular management system implemented in health and care facilities. The purpose of ISO 9001:2009 is to identify and use of procedural solutions that ensure the appropriate level of service quality. The main purpose of this article is to assess the implementation and operation of the Department of Emergency standards PN-EN ISO 9001:2009 from the employees' point of view. The realization of this objective justifies the needs for empirical research due to the fact that the Department of Emergency is a specific organization, requiring the performance of duties quickly and with particular emphasis on achieving a positive outcome. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chabiera Joanna, Stefan Doroszewicz, Anna Zbierzchowska. 2000. Zarządzanie jakością. Poradnik menedżera. Warszawa: Centrum Informacji Menedżera.
 2. Cholewicka-Goździk Krystyna. 2016. Struktura normy ISO 9001:2015. Problemy jakości (1) : 25-30.
 3. Czerw Aleksandra, Urszula Religioni. 2012. "System oceny jakości w ochronie zdrowia". Problemy Zarządzania (2) : 199-200.
 4. Dokumenty Szpitalne, udostępnione przez placówkę, w której zostało wykonane badanie: Dział Pomocy Doraźnej (DPD), "Księga Jakości", "Polityka Jakości".
 5. Hoffman Karolina. 2008. "Rozwój badań nad jakością usług medycznych". Nowiny Lekarskie (3) : 205-256.
 6. Łobocki Mieczysław. 2004. Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 7. Mrzygłód Małgorzata. 2004. "Czy wdrożenie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 w placówce służby zdrowia to tylko obowiązek czy też korzyści?". Ogólnopolski Przegląd Medyczny (6) : 12-13.
 8. Opolski Krzysztof, Grażyna Dykowska, Monika Możdżonek. 2005. Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 9. Opolski Krzysztof, Ewa Szemborska E. 1997. "Sfery zarządzania jakością w służbie zdrowia". Antidotum (9) : 45.
 10. Opolski Krzysztof, Krzysztof Wiśniewski. 2012. Zarządzanie jakością i ryzykiem w usługach zdrowotnych. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 11. Trela Arkadiusz. 2016. Zarządzanie jakością w działalności leczniczej. Nowe wymagania systemów zarządzania - normy ISO i standardy akredytacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka.
 12. Trela Arkadiusz. 2014. Zarządzanie jakością w placówce medycznej, Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka.
 13. Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 277, poz. 1634 ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/48.2017.6.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu