BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipiec Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kształcenie uniwersyteckie w zakresie przedsiębiorczości rodzinnej
University-based educational programs for family businesses
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 1, s. 183-195, tab., bibliogr. 28 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Kształcenie, Rodzina, Przedsiębiorczość
Education, Family, Entrepreneurship
Abstrakt
Celem artykułu jest synteza oraz porównanie programów kształcenia w zakresie przedsiębiorczości rodzinnej, a także analiza doświadczeń zagranicznych oraz krajowych. Artykuł szczegółowo omawia rozwój oferty edukacyjno-szkoleniowej w zakresie przedsiębiorczości rodzinnej. Przedstawiono w nim trzy podstawowe modele kształcenia przedsiębiorczości rodzinnej: 1) model popytowy, 2) model naukowo-badawczy oraz 3) model holistyczny oraz przykłady ośrodków akademickich, które funkcjonują według tych modeli. Dla charakterystyki ilościowej wykorzystano dane Family Firm Institute z USA, które pokazały, że dominujący model kształcenia przedsiębiorczości rodzinnej jest kształtowany przez ośrodki akademickie. Na koniec zaprezentowano polskie doświadczenia w kształceniu firm rodzinnych, które wynikają z projektów uruchomionych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to synthetize and compare education on family entrepreneurship. It also analyzes the experience from abroad and Poland. This article presents closely the development of family business training and education. The article refers to three basic family business education models: 1) the demand-driven model, 2) the research model and 3) the holistic model. Some representatives of these models were provided. The Family Firm Institute data was used to quantify educational centers and draw conclusions. The data proved that the research model implemented at universities is dominant. Finally, the experiences from Poland in meeting family business educational needs were addressed and developed by the Polish Agency for Enterprise Development under two projects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Carlock R. S., The Directory: A Guide to Family Business Education in North America, Massachusetts Mutual Life Insurance Company, Springfield, Massachusetts 1995.
 2. Carsrud A. L., Meanderings of a resurrected psychologist or, lessons learned in creating a family business program, "Entrepreneurship Theory and Practice" 1994, No. 1 (19).
 3. Ceja L., Tapies J., Attracting Talent to Family-Owned Businesses: The Perceptions of MBA Students, "IESE Business School Working Paper" 2009, No. 815.
 4. Heck R., University-Based Family Business Programming in the 21st Century, paper presented at The Cornell University Conference on the Entrepreneurial Family - Building Bridges 1996, New York City, New York.
 5. Heck R. K. Z., Stafford K., The vital institution of family business: Economic benefits hidden in plain sight, [in:] Family business gathering, G. McCann, Nancy B. Upton (eds.), Stetson University, Family Business Center, DeLand, Florida 2001.
 6. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
 7. Kaplan T. E., George G., Rimler G. W., University-sponsored Family Business Programs: Program Characteristics, Perceived Quality and Member Satisfaction," Entrepreneurship Theory and Practice" 2000, No. 24 (3).
 8. Kenyon-Rouvinez D., Ward J. L., Family business key issues, Palgrave Macmillan, New York 2005.
 9. Klimek J., Dylematy edukacji przedsiębiorczości - nauka czy praktyka?, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2010, nr 3.
 10. Klimek J., W rodzinnej firmie. Powstanie, rozwój, zagrożenia i szanse, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2014.
 11. Klimek J., Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przedsiębiorstw rodzinnych w Europie jako źródła ponownego wzrostu gospodarczego i lepszych miejsc pracy, "Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej" 2016, C13/8.
 12. Kotey B., Folker C., Employee training in SMEs: Effect of size and firm type - family and nonfamily, "Journal of Small Business Management" 2007, No. 2 (45).
 13. Lansberg I. S., Perrow E. L., Rogolsky S., Family business as an emerging field, "Family Business Review" 1988, No. 1 (1).
 14. McCann G. K., Students and the Curriculum, [in:] The Holistic Model: Rethinking the Role of the University-based Family Business Center, G. K. McCann, N. Upton (eds.), Stetson University, DeLand, Florida 2000.
 15. McCann G. K., DeMoss M., An Overview of the Holistic Model, [in:] The Holistic Model: Rethinking the Role of the University-based Family Business Center, G. K. McCann, N. Upton (eds.), Stetson University, DeLand, Florida 2000.
 16. McCann G., Hammond C., Keyt A., Schrank H., Fujiuchi K., A view from afar: rethinking the director's role in university-based family business programs, "Family Business Review" 2004, No. 3 (17).
 17. Michael-Tsabari N., Lavee Y., Hareli S., Stereotypes of family businesses and their role in choosing a workplace, IFERA 2008.
 18. Reisinger A., Attitudes of Hungarian higher education students on taking over family firms, "Economia Marche Journal of Applied Economics" 2012, No. 2 (31).
 19. Selz M., Family business programs at universities proliferate: Seeking to tap rich market, educators find competition is intensifying, "The Wall Street Journal" 1994, March 30.
 20. Sobiecki R., Jak uczyć przedsiębiorców - na podstawie przedsiębiorczości rodzinnej, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2010, nr 3.
 21. Tagiuri R., Davis J. A., On the goals of successful family companies, "Family Business Review" 1992, No. 1 (5).
 22. Upton N., Vinton K., Seaman S., Moore C., Research Note: Family Business Consultants - Who we are, what we do, and how we do it, "Family Business Review" 1993, No. 3 (6).
 23. Ward J. L., Perpetuating the family business, Plagrave MacMillan, New York 2004.
 24. Więcek-Janka E., Kompetencje jako produkty na rynku pracy w Finlandii i Wielkopolsce na podstawie badań przedsiębiorstw rodzinnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2011, nr 662.
 25. Vinturella J., Elstrott J. B., Galiano A., University programs for family businesses: Survey and projections, [in:] International Family Business Program Association, Director's Manual 1993.
 26. Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania, PARP, Warszawa 2009.
 27. Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, PARP, Warszawa 2012.
 28. Passing on the crown, "The Economist" 2004, November 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu