BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajczyk Jarosław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
Tytuł
Inwestycje w rolnictwie polskim w latach 2004-2014 w ujęciu makroekonomicznym
Investments in Polish Agriculture in the Years 2004-2014 from the Macroeconomic Perspective
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 1, s. 116-121, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje w rolnictwie, Rolnictwo, Wyniki badań, Wydatki inwestycyjne
Investments in agriculture, Agriculture, Research results, Investment expenditures
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q14
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest przedstawienie i ocena realnych zmian wielkości wydatków inwestycyjnych w rolnictwie polskim w latach 2004-2014. Badania wskazują na znaczący nominalny i realny wzrost nakładów w badanym okresie, zarówno w ujęciu makroekonomicznym (w skali rolnictwa całego kraju), jak i w skali pojedynczego gospodarstwa rolniczego. Ożywienie działalności inwestycyjnej w rolnictwie po okresie stagnacji w latach 1990-2004 jest pozytywnym i pożądanym zjawiskiem. Zjawisko to można zapewne łączyć z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i dostępnością bezzwrotnych środków inwestycyjnych.(abstrakt oryginalny)

The aim of this work was to present and to assess real changes in the size of investments in Polish agriculture in the years 2004-2014. Analyses show that a considerable, nominal and evident increase in expenditure in the researched period is seen both from the macroeconomic perspective (on the scale of agriculture in the whole country) and on the scale of a single farm. The revival of investment activities in agriculture after the stagnation period in the years 1990-2004 is a positive and desired phenomenon. This phenomenon is connected not only with Poland entering the European Union, but also with the availability of non-returnable investment resources.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czubak Wawrzyniec, Arkadiusz Sadowski, Marek Wigier. 2010. "Ocena funkcjonowania i skutków wdrażania programów wsparcia inwestycji w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem funduszy UE". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 41-57.
  2. GUS. 2010, 2015, 2016. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: GUS.
  3. GUS. 2008, 2011, ..., 2015. Rocznik statystyczny rolnictwa. Warszawa: GUS.
  4. Józwiak Wojciech, Adam Kagan. 2008. "Gospodarstwa towarowe a gospodarstwa wielkotowarowe". Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 95 (1): 22-30.
  5. Kusz Dariusz. 2009. "Nakłady inwestycyjne w rolnictwie polskim w latach 1990-2007". Roczniki Naukowe SERiA XI (2): 131-136.
  6. Mikołajczyk Jarosław. 2007. "Inwestycje rolnicze w Polsce w latach 1990-2005". Roczniki Naukowe SERiA IX (1): 316-319.
  7. Poczta Walenty. 2008. "Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na sytuację ekonomiczną sektora rolnego w latach 2004-2006". Wieś i Rolnictwo 1 (138): 19-33.
  8. Stańko Stanisław. 2008. "Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju rolnictwa". Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 94 (2): 65-79.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8350
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu