BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwankiewicz-Rak Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Mróz-Gorgoń Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
The Role of Branding in the Non-profit Organizations
Rola brandingu w organizacjach non-profit
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 2, s. 125-134, rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Budowanie świadomości marki, Organizacje non-profit, Marketing
Branding, Non-profit organisations, Marketing
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M39
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Organizacje non-profit występują w wielu kształtach i formach, zaś za swój cel obrały udzielanie niekomercyjnej pomocy w różnych sferach potrzeb, zatem istnieje wiele definicji organizacji niekierujących się osiąganiem zysku. Celem artykułu jest zidentyfikowanie uwarunkowań i sposobów na proces tworzenia brandingu przez organizacje non-profit, jak również zbadanie, jak proces brandingu jest postrzegany przez zarządzających marką tych organizacji na polskim rynku z użyciem koncepcji IDEA (ang. integrity, democracy, ethics i affinity - rzetelność, demokracja, etyka i podobieństwo). W charakterze implikacji praktycznej wejrzenie w to pozwoli menedżerom organizacji wolontariackich lepiej zrozumieć wizerunek marki ich własnej i innych organizacji oraz mieć bardziej strategiczne podejście do procesu brandingu. Artykuł badawczy został oparty na studiach literatury i analizie sprawozdań oraz na własnych badaniach autorek. (abstrakt oryginalny)

Non-profit organizations come in many shapes and forms, and have- as their purpose to provide non-commercial help in different areas of need and that is why there are many definitions of non-profit organizations. The aim of the article is identification of the determinants and ways of creating branding process by NPOs as well as to examine how the process of branding is perceived by the brand managers of these organizations on the Polish market, using the IDEA concept. As a practical implication, this insight will allow managers of volunteer organizations to have a more clear understanding of their and other organizations' brand image, and to take a more strategic approach to branding process. The research article was based on literature studies and analysis of reports and authors' own research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barber P., McNamara C. (2016), Basic Overview of Nonprofit Organization, http://managementhelp.org/organizations/nonprofits.htm [access: 14.09.2016].
 2. Chematony L.D. (2001), A model for strategically building brands, "Brand Management", No. 9(1).
 3. Chiagouris L. (2005), Non-profit Brands Come of Age. "Marketing Management", No. 14(5).
 4. Dolnicar S., Lazarevski K. (2009), Marketing in non-profit organizations: and international perspective, "International Marketing Review", No. 26(3).
 5. Dolnicar S., Randle M. (2007), The International Volunteering Market: Market Segments and Competitive Relations, "International Journal of Non-profit and Voluntary Sector Marketing", No. 12(4).
 6. DonorDrive (2015), Raport: The State of Peer-To-Peer Foundrising 2015, http://www.donordrive.com/_donordrive_v2/assets/eBooks/state-of-peer-to-peer-fundraisingdonordrive.pdf, p.13 [access: 21.11.2015].
 7. Edelman Trust Barometer (2011), http://www.edelman.com/trust/2011 [access: 10.06.2013].
 8. Ewing M.T., Napoli, J. (2005), Developing and Validating a Multidimensional Non-profit Brand Orientation Scale, "Journal of Business Research", No. 58(6).
 9. Franco R.C. (2005), Defining the Nonprofit Sector: Portugal, "Working Paper of the Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project" No. 43, The John Hopkins Center for Civil Society Studies, Baltimore
 10. Haski-Leventhal D., Meijs L.C.P.M. (2011), The volunteer matrix: positioning of volunteer organizations, "International Journal of Non-profit and Voluntary Sector Marketing", No. 16(1).
 11. Helmig B., Scholz H.P. (2010), The Nonprofit Brand Value Chain - Just black boxes or real insights?, http://c.ymcdn.com/sites/www.istr.org/resource/resmgr/istanbul_abstracts/istr2010_0536.pdf [access: 19.11.2015].
 12. Iwankiewicz-Rak B. (2011), Marketing w organizacjach pozarządowych - obszary zastosowań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Kanani R. (2014), The Secret To Managing Nonprofit Brands, "Forbes", January 18, http://www.forbes.com/sites/rahimkanani/2014/01/18/the-secret-to-managing-nonprofitbrands/#1859d450640b [access: 23.11.2015].
 14. Keller K.L., Lehmann D.R. (2006), Brands and Branding: Research findings and future priorities, "Marketing Science", Vol. 25, Iss. 6.
 15. Knowhownonprofit (2013), Positioning and Branding, https://knowhownonprofit.org/campaigns/brand/branding/positioning [access: 03.12.2015].
 16. Kotler Ph., Gertner D. (2002). Country as brand, product, and beyond: A place marketing and brand management perspective, "Journal of Brand Management", No. 9(4-5).
 17. Kylander N., Stone Ch., (2012), The Role of Brand in the Nonprofit Sector, "Stanford Social Innovation Review", Spring, http://ssir.org/articles/entry/the_role_of_brand_in_the_nonprofit_sector [access: 05.12.2015].
 18. Paço A., Rodrigues R.G., Rodrigues L. (2014), Branding in NGOS- its influence on the intention to donate, "Economics and Sociology", Vol. 7, No. 3.
 19. Pietroburgo J., Wernet S.P. (2004), Joining Forces, Fortunes and Futures: Restructuring and Adaptation in Non-profit Hospice Organizations "Non-profit Management and Leadership", No. 15(1).
 20. Randle M., Leisch F., Dolnicar S. (2013), Competition or collaboration? The effect of nonprofit brand image on volunteer recruitment strategy, "Journal of Brand Management", No. 20(8).
 21. Salamon L.M., Anheier H.K. (1977), Defining the Nonprofit Sector: A cross-national analysis. Manchester University Press, Manchester.
 22. Starnes B.J., Wymer W.W. (2001). Conceptual Foundations and Practical Guidelines for Retaining Volunteers Who Serve in Local Non-profit Organizations: Part 2., "Journal of Non-profit and Public Sector Marketing", No. 9(1-2).
 23. Stride H. (2006), An Investigation into the Values Dimensions of Branding: Implications for the Charity Sector, A Brand New World for Nonprofits, "International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing", Vol. 11, No. 2.
 24. Treiblmaier H., Pollach I., Floh A., Kotlowski M., (2004), A Conceptual Framework for E-Branding Strategies in the Non-Profit Sector, "Journal of International Information Management", Vol. 13, Iss. 3.
 25. Venable B.T., Rose G.M., Bush V.D., Gilbert F.W. (2005), The Role of Brand Personality in Charitable Giving: An Assessment and Validation, "Journal of the Academy of Marketing Science", No. 33(3).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu