BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mystkowska Iwona (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Zarzecka Krystyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Baranowska Alicja (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Gugała Marek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Doroszuk Andrzej (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Plonowanie i opłacalność uprawy ziemniaków skrobiowych w gospodarstwie indywidualnym
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 1, s. 122-125, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Ziemniaki, Gospodarstwa rolne, Indywidualne gospodarstwa rolne, Produkcja roślinna, Wyniki badań
Potatoes, Arable farm, Individual arable farms, Crop production, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q14
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było zaprezentowanie plonowania i opłacalności uprawy ziemniaków skrobiowych w gospodarstwie indywidualnym w latach 2014-2015. Dane pochodziły z gospodarstwa rolnego położonego we wsi Nosów, gmina Leśna Podlaska specjalizującego się w produkcji ziemniaków skrobiowych współpracującego z PPS "PEPEES" w Łomży. Większy plon ogólny bulw ziemniaków skrobiowych uzyskano w 2014 roku, a wartość produkcji z 1 ha w poszczególnych latach była zróżnicowana i wynosiła odpowiednio 10394 i 6717 zł. Duża zmienność przychodu w poszczególnych latach była podyktowana wysokością plonu i różną ceną uzyskaną za jednostkę produkcji. O opłacalności uprawy ziemniaków skrobiowych decydowały koszty bezpośrednie. Największe koszty bezpośrednie stanowiły koszty związane zakupem sadzeniaków. Wyższą opłacalność uprawy ziemniaków skrobiowych uzyskano w 2014 roku.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to present the yield and profitability of starch potato cultivation in an individual farm in 2014-2015. The data came from a farm located in the village of Nosow, the borough of Lesna Podlaska, specializing in the production of starch potato cooperating with PPS "PEPEES" in Lomza. Total yield of tubers of potato starch was higher in 2014, and the production value of 1 ha in different years was varied and amounted to 10394 and 6717 PLN, respectively. The fluctuations in revenue in particular years were caused by the crop yield and the price per unit of production. The profitability of starch potato cultivation depended on the direct costs, particularly the cost of purchasing seed potatoes. Higher profitability of starch potato was achieved in 2014.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chotkowski Jacek. 2000. "Technologiczne i rynkowe czynniki opłacalności produkcji ziemniaków". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2-3: 48-59.
 2. Ginter Agnieszka, Halina Kałuża Halina, Iwona Soczewka. 2013. "Wpływ reform Wspólnej Polityki Rolnej na sytuację dochodową producentów ziemniaków skrobiowych". Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (28): 53-62.
 3. Harasim Adam. 2006. Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie. Puławy: Wydawnictwo IUNG-PIB.
 4. Hołubowicz-Kliza Grażyna. 2009. Uprawa ziemniaków. Puławy: Wydawnictwo IUNG-PIB.
 5. Kołodziejczyk Marek, Aleksander Szmigiel, Bogdan Kulig, Andrzej Oleksy. 2013. "Ocena plonowania, składu chemicznego i jakości bulw wybranych odmian ziemniaka skrobiowego". Inżynieria Rolnicza 3 (146): 123-130.
 6. Lorencowicz Edmund. 2007. Poradnik użytkowania techniki rolniczej w tabelach. Bydgoszcz: Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu.
 7. Muzalewski Aleksander. 2008. Koszty eksploatacji maszyn rolniczych. Warszawa: Wydawnictwo IBMER.
 8. Mystkowska Iwona, Krystyna Zarzecka, Alicja Baranowska, Marek Gugała, Bożena Głuszczak, Marcin Lipiecki. 2016. "Porównanie opłacalności produkcji ziemniaków skrobiowych w rodzinnym gospodarstwie rolnym". Roczniki Naukowe SERiA XVIII (1): 186-189.
 9. Nowacki Wojciech. 2012. "Integrowana produkcja ziemniaka na tle innych systemów uprawy". Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (3): 740-745.
 10. Rembeza Jerzy, Jacek Chotkowski. 1995. Opłacalność produkcji ziemniaków na różne kierunki użytkowania. Poznań: CDiER.
 11. Rynek Ziemniaka. Stan i Perspektywy. Analizy Rynkowe 42: 1-34.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8351
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu