BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasińska Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Nowoczesne zarządzanie procesami - trzecia fala
Modern Process Management - The Third Wave
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 463, s. 15-25, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Słowa kluczowe
Zarządzanie procesami, Modelowanie procesów biznesowych, Zarządzanie procesami biznesowymi
Process management, Business Process Modeling, Business Process Management (BPM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest usystematyzowanie terminologii oraz scharakteryzowanie standardów zarządzania procesami wpisujących się w nurt określany mianem trzeciej fali podejścia procesowego. W artykule tym została omówiona ewolucja zarządzania procesami, która doprowadziła do wykształcenia współczesnych rozwiązań procesowych. Szczególną uwagę poświęcono koncepcji Zarządzania Procesami Biznesowymi (Business Process Management, BPM). Zdefiniowano jej elementy oraz omówiono zarys działania. W ostatniej części artykułu na podstawie przeglądu literatury sformułowano klasyfikację standardów zarządzania procesami biznesowymi i omówiono wybrane jej elementy(abstrakt oryginalny)

This article goal is to systematize the terminology and characterize standards of the process management enrolling in a trend known as the third wave of the process approach. This article discusses the evolution of the process management, which led to the emergence of modern process solutions. Particular attention was paid to the concept of Business Process Management (BPM). Its basis and choosen elements were defined and discussed. In the last part of the article, based on literature review, classification standards of business process management were presented(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abrahamson E., 1996, Management fashion, Academy of Management Review, vol. 21, no. 1, s. 254-285.
 2. Bitkowska A., 2009, Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press & IT, Warszawa.
 3. Davenport T.H., 1996, Process Innovation-Reengineering Work through Information Technology, Harvard Business School Press, Boston.
 4. Deakins E., Makgill H.H., 1997, What killed BPR? Some evidence from the literature, Business Process Management Journal, vol. 3, no. 1, s. 81-107.
 5. Drejewicz S., 2012, Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych, One press, Helion, Gliwice.
 6. Fink D., 2003, A life cycle approach to management fashion: an investigation of management concepts in the context of competitive strategy, Schmalenbach Business Review, vol. 55, no. 1, s. 45-57.
 7. Grajewski P., 2007, Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja, PWE, Warszawa.
 8. Grajewski P., 2013, Dynamiczne zarządzanie procesami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 300, Innowacje w zarządzaniu, red. J. Skalik., A. Zabłocka-Kluczka, s. 47-54.
 9. Grajewski P., 2014, Strategie wdrażania zmiany w kierunku organizacji procesowej, [w:] Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, T. Małkus, Mfiles. pl, Kraków, s. 25-31.
 10. Hammer M., Champy J., 1993, Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution, HarperBusiness, New York.
 11. Hammer M., Champy J., 1996, Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa.
 12. Harwood S., 2003, ERP. The Implementation Cycle, Butterworth, Heinemann, Oxford.
 13. Holland D., Kumar S., 1995, Getting past the obstacles to successful reengineering, Business Horizons, vol. 38, no. 3, s. 79-85.
 14. http://www.gartner.com/it-glossary/bpms-business-process-management-suite/ (12.06.2016).
 15. Jeston J., Nelis J., 2008, Business Process Management, Practical Guidelines to Successfull Implementation, Elsevier.
 16. Kasprzak T., 2005, Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, Difin, Warszawa.
 17. Ko R.K.L., Lee S.S.G., Lee E.W., 2009, Business process management (BPM) standards: a survey, Business Process Management Journal, vol. 15, no. 5, s. 744-791.
 18. MarketReports Hub, 2014, Business Process Management Market by Solutions (Process Modeling, Automation, Integration, Content & Document Management, and Monitoring & Optimization Management), by End User (SMBs, Enterprises & Large Enterprises) - Global Forecast to 2019, MarketsandMarkets, 8 grudnia 2014.
 19. Myszak J.M., 2011, Business Process Reeingineering (BPR): przyszłość czy przeszłość biznesu?, Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, no. 2 (26).
 20. Rutkowska J., 2005, Podejście procesowe a technologia informatyczne według metodologii ARIS i ADONIS, Problemy Zarządzania, nr 1, s. 1-16.
 21. Smith H., 2003, Business process management - the third wave: business process modelling language (bpml) and its pi-calculus foundations, Information and Software Technology, no. 45, s. 1065- 1069.
 22. Smith H., 2005, Business Process Management: The Third Wave, BMI.org, British Consumer Society, SCC Experience. Results.
 23. Smith H., Fingar P., 2003a, Busines Process Management: The Third Wave, Meghan-Kiffer Press, Tampa.
 24. Smith H., Fingar P., 2003b, BPM's Third Wave, 2003a, s. 7 - opracowanie na podstawie streszczenia: Business Process Management: The Third Wave, Meghan-Kiffer Press, Tampa 2003.
 25. van der Aalst W.M.P., ter Hofstede A.H.M., Weske M., 2003, Business process management: a survey, Proceedings of the International Conference on Business Process Management, BPM 2003, Eindhoven, The Netherlands, 26-27 June.
 26. Weske M., 2007, Business Process Management. Concepts, Languages, Architectures, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
 27. Wieczorkowski J., 2014, Ewolucja metod i notacji modelowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 340, s. 239-254.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.463.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu