BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jokiel Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Procesy a projekty - stabilność a zmiana
Processes and Projects Stability vs. Change
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 463, s. 26-33, rys., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Słowa kluczowe
Procesy biznesowe, Zmienność, Zarządzanie procesami
Business processes, Variability, Process management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia rozważania dotyczące różnic między podejściem projektowym i procesowym w zarządzaniu organizacjami w kontekście stabilności i zmiany. Intuicyjnie wydaje się, że zarządzanie projektami jest szczególnie nastawione na zmianę. Niepowtarzalność zawarta w definicji projektu biznesowego ma przełożenie na akceptację zmienności warunków działania, jak i samych sposobów radzenia sobie w burzliwym otoczeniu. Odmiennie w przypadku procesów, gdzie dąży się do eliminacji zmienności warunków, w których są one realizowane. Jednak głębsza analiza zarządzania projektami i procesami podaje w wątpliwość to intuicyjne przekonanie. W artykule postawiona i broniona jest teza, że to zarządzanie projektami charakteryzuje się większym nastawianiem na stabilizację niż zarządzanie procesami(abstrakt oryginalny)

This article presents considerations about the differences between the design approach and the process approach in managing organizations in the context of stability and change. Intuitively, it seems that project management is particularly change-oriented. The uniqueness involved in the definition of a business project is reflected in the acceptance of the variability of operating conditions, as well as the ways of coping in a turbulent environment. Unlike it is in the case of processes, where the aim is to eliminate the variability of conditions in which they are implemented. However, a deeper analysis of a project and process management calls into question this intuitive belief. The article presents and defends a thesis that the project management is more oriented towards stability than the process management(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarz K., 2010, Obliczanie czasu taktu (T/T), http://www.leancenter.pl/bazawiedzy/obliczanie-czasu-taktu-tt (15.07.2016).
  2. Bicheno J., Holweg M., 2009, The Lean Toolbox. The Essential Guide to Lean Transformation (4th edition), Production and Inventory Control, Systems and Industrial Engineering Books, Buckingham.
  3. Frame J.D., 2001, Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-Press, Warszawa.
  4. Glenday I., 2010, Przejdź na logikę przepływu, przestań gasić pożary i popraw obsługę klienta, Lean Enterprise Institute, Wrocław.
  5. Goldratt E., 2009, Łańcuch krytyczny, Mint Books, Warszawa.
  6. Jokiel G., 2013, Ograniczenia teorii ograniczeń w zarządzaniu projektami, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XIV, z. 11, cz. II, Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej - Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami, red. T. Listwan, Ł. Sułkowski, Łódź, s. 51-60.
  7. Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami (A Guide to the Project Management Body of Knowledge), 2003, PMBOK Guide 2000 Edition, tłum. Marek Dąbrowski, Management Training & Development Center, Warszawa, s. 5.
  8. Nowosielski S., 2008, Procesy i projekty logistyczne, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  9. Rother M., Shook J., 2009, Naucz się widzieć, eliminacja marnotrawstwa poprzez mapowanie strumienia wartości, Lean Enterprise Institute, Wrocław.
  10. Standish Group 2014, http://octigo.pl/2015/11/wnioski-z-chaos-report-2014-tylko-36-sukcesem/(20.10.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.463.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu