BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł Leszek (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Ząbek Janusz (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
Tytuł
Implikacje regulacji prawnych o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym doskonalące jakość (produktu)
The Concept of Improvement of the Product Quality in the Regulations on Counteracting Unfair Market Practices
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2017, t. 33, nr 1, s. 55-69, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Słowa kluczowe
Orientacja na klienta, Nieuczciwa konkurencja, Regulacje prawne
Costumer orientation, Unfair competition, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem głównym artykułu jest analiza ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym pod kątem oceny obecności w niej czynników doskonalących jakość (wyrobów). Analiza została dokonana z perspektywy wpływu poszczególnych zapisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym na wybrane składniki podstawowego systemu marketingowego. Innym kryterium analizy regulacji prawnych o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom była weryfikacja obecności w niej idei doskonalenia oraz zorientowania na klienta. Dodatkowym celem artykułu było również przedstawienie przez autorów w sposób możliwie przystępny roli jakości w życiu codziennym człowieka. W pracy wykazano kreujący wpływ poszczególnych regulacji prawnych o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom na wybrane składniki podstawowego systemu marketingowego. Okazuje się, że badane regulacje prawne w największym stopniu oddziałują na takie elementy systemu marketingowego jak: komunikacja i produkt. Dowiedziono także, że regulacje prawne dotyczące zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych są zgodne z zasadami zarządzania jakością: orientacją na klienta i ciągłym doskonaleniem jakości. Ponadto autorzy zwrócili uwagę, że w obliczu rozwoju technologicznego i rosnącej świadomości nabywców budowa przez człowieka w jego działalności publicznej (w tym prawodawczej) coraz większych wartości utylitarnych staje się normalną powinnością cywilizacyjną. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the paper is to identify the factors improving the quality of products in the Act on counteracting unfair market practices. In the article the impact of the law regulations on the elements of the simple marketing system was examined. Another criterion for the analysis of legal regulations on the prevention of unfair practices was to verify customer orientation and presence of the idea of continuous improvement. The paper also shows the voice of the authors in the discussion on the universal role of quality. It turns out that there is an effect of legal regulations on combating unfair commercial practices as far as the components of the simple marketing system are concerned. These law regulations affect the elements of the marketing system, communication and product the most. The paper shows that the legal regulations on combating unfair commercial practices are consistent with the principles of quality management: customer orientation and continuous quality improvement. In the paper the authors point out that technological progress and the development of buyers' consciousness require the humans to build utilitarian values. It is believed to be a civilisational challenge. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benson, B. (1989). The spontaneous evolution of commercial law. Southern Economic Journal, 55, 644-651.
 2. Bovée, C.L., Thil, J.U. (1992). Marketing. New York: McGraw-Hill Inc.
 3. Bugdol, M. (2008). Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin. ISBN 9788372519016.
 4. Fraś, J. (2000). Zarządzanie jakością w instytucjach gospodarczych. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. ISBN 8372410542.
 5. Futrell, Ch.M. (2004). Nowoczesne techniki sprzedaży. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 8389355183.
 6. Garbarski, L. (2011). Marketing. Koncepcja skutecznych działań. Warszawa: PWE. ISBN 9788320819472.
 7. Garbarski, L., Rutkowski, I., Wrzosek, W. (2001). Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Warszawa: PWE. ISBN 8320813182.
 8. Goodin, R.E. (2002). Użyteczność i dobro. W: P. Singer (red.). Przewodnik po etyce. Warszawa: Książka i Wiedza. ISBN 8305132285.
 9. Hamrol, A. (2010). Wybrane myśli o dążeniu do doskonałości. W: T. Sikora (red.). Zarządzanie jakością - doskonalenie organizacji. T. 1 (s. 86-101). Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ. ISBN 9788392920946.
 10. Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: PWE. ISBN 8320813581.
 11. Kotler, Ph., Keller, K. (2012). Marketing Management, wyd. 14. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall. ISBN 9780132102926.
 12. Maliszewska-Nienartowicz, J. (2007). Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych - pierwszy etap wspólnotowego prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji? Przegląd Prawa Handlowego, 1, 21-26.
 13. O'Driscoll, G.P. Jr., Hoskins, L. (2006). The case for market-based regulations. Cato Journal, 26(3), 469-487.
 14. O'Driscoll, G.P. Jr., Rizzo, M.J. (1985). The Economics of Time and Ignorance. Oxford-New York: Basil Blackwell.
 15. Oyrzanowski, B. (1969). Ekonomiczne problemy jakości. Ekonomista, 2, 586-597.
 16. Prussak, W. (2006). Zarządzanie jakością. Wybrane elementy. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. ISBN 837143541X.
 17. Sato, K., Pawlak, W. (1998). Osiem podstawowych zasad japońskiego stylu zarządzania. Problemy Jakości, 30(7), 27-28.
 18. Szapiel, J. (2013). Regulacja globalnych rynków z perspektywy nowej ekonomii politycznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 129, 43-50.
 19. Szydło, M. (2011). Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe. Bydgoszcz-Wrocław: Oficyna Wydawnicza Branta. ISBN 9788361668398.
 20. UOKiK. (2008). Nieuczciwe praktyki rynkowe. Przewodnik. Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. ISBN 9788360632277.
 21. Ząbek, J. (2014). Jakość w zarządzaniu politycznym. Problemy Jakości, 7-8, 32-36.
 22. Ząbek, J. (2015a). Doskonalenie jakości (wyrobów) konsekwencją nowelizacji prawa konsumenckiego. Problemy Jakości, 9, 10-17.
 23. Ząbek, J. (2015b). Doskonalenie jakości (wyrobów) konsekwencją nowelizacji prawa konsumenckiego, cz. 2. Problemy Jakości, 11, 15-21.
 24. Ząbek, J., Sikora, T. (2011). Refleksje nad jakością w stosunku do wybranych aspektów praktycznych. Zarządzanie Jakością, 4, 21-29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu