BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sala Krzysztof (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Ekomuzea jako innowacyjny produkt turystyczny na przykładzie Ekomuzeum Rzemiosła w Dobkowie
Ecomuseums as an Innovative Tourism Product Illustrated with an Example of Ecomuseum of Crafts in Dobków
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2017, t. 33, nr 1, s. 115-124, tab., bibliogr. 18 poz.
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Słowa kluczowe
Turystyka, Produkt turystyczny, Innowacyjność
Tourism, Tourist product, Innovative character
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszej publikacji było przedstawienie koncepcji ekomuzeów jako innowacyjnego i nowoczesnego produktu turystycznego. Artykuł został poświęcony wyjątkowemu ekomuzeum w Polsce, jakim jest Ekomuzeum Rzemiosła w Dobkowie. W pracy dokonano charakterystyki definicji i pojęcia ekomuzeum, ukazano jego szczególny charakter oraz wskazano istotne różnice między ekomuzeum a muzeum tradycyjnym. Opisano zalążki i rozwój ekomuzeów na świecie i w Polsce, zaprezentowano także ich obecną sytuację. Podano przykłady regionów o wysokim zagęszczeniu muzeów rozproszonych. Artykuł powstał przy wykorzystaniu materiałów książkowych, czasopism, jak i na podstawie informacji uzyskanych bezpośrednio u źródła. Metodę badawczą zastosowaną w publikacji stanowiła krytyka piśmiennicza i wywiad telefoniczny. Wyniki badań pozytywnie zweryfikowały postawioną tezę, że ekomuzea to innowacyjny produkt turystyczny, również na rynku polskim. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the concept of ecomuseums as an innovative and modern tourism product. The paper pays special attention to an exceptional ecomuseum in Poland, namely the Museum of Crafts in Dobków. The article characterises the definition and the term of ecomuseum, shows its special character and points to substantial differences between an ecomuseum and a traditional museum. The publication describes the origin and development of ecomuseums in the world and in Poland. It presents the current economic situation of ecomuseums in the world and in Poland. It indicates the examples of regions with high concentration of dispersed museums. The paper was created with the use of book materials, journals, and based on the information obtained directly at the source. The research method used in the publication was literature criticism and a telephone interview. The research findings positively verified the formulated thesis that ecomuseums are an innovative tourism product, also on the Polish market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Corsane, G., Davis, P., Elliot, S., Maggi, M., Murtas, D., Rogers, S. (2007). Ecomuseum evaluation: experiences in Piemonte and Liguria, Italy. International Journal of Heritage Studies, 13(2), 101-116.
 2. Davis, P. (1999). Ecomuseums: A Sense of Place. London: Leicester University Press. ISBN 0718502086.
 3. Davis, P. (2005). Places, "cultural touchstones" and the ecomuseum. W: G. Corsane (ed.). Heritage, Museums and Galleries: An Introductory Reader. London-New York: Routledge. ISBN 9780415289467.
 4. Davis, P. (2008). New Museologies and the Ecomuseum. W: B. Graham, P. Howard (eds.). The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity. Aldershot: Ashgate. ISBN 9780754649229.
 5. Davis, P. (2009). Ecomuseums and the representation of place. Rivista Geografica Italiana, 116, 483-503.
 6. Ekomuzea. (2016) [online, dostęp: 2016-12-05]. Kraina Łęgów Odrzańskich. Dostępny w Internecie: http://www.lgdodra.pl/ekomuzea.
 7. Ekomuzea Dolnośląskie. (2016) [online, dostęp: 2016-12-02]. Dostępny w Internecie: http://www.ekomuzea.eko.org.pl/index.php/pl/article/Ekomuzea%20dolnoslaskie.
 8. Gałuszka, N., Kazior, B., Zaręba, D. (2008). Turystyka dziedzictwa. Poradnik dla organizacji pozarządowych.Kraków: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. ISBN 9788392518952.
 9. Hauenschild, A. (1998). Claims and Reality of New Museology: Case Studies in Canada, the United States and Mexico. Washington, DC: Center for Museum Studies; Smithsonian Institution. ISBN 3882990635.
 10. Januszewski, S. (1990). Ekomuzeum Fourmies-Trélon we Francji [online, dostęp: 2016-12-01]. Muzealnictwo, 33, 48-54. Dostępny w Internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Muzealnictwo/Muzealnictwo-r1990-t33/Muzealnictwo-r1990-t33-s48-54/Muzealnictwo-r1990-t33-s48-54.pdf.
 11. Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2005). Produkt turystyczny: pomysł, organizacja, zarządzanie. Warszawa: PWE. ISBN 8320815649.
 12. Mapa Ekomuzeum w Dobkowie. (2016). Ekomuzeum Rzemiosła w Dobkowie [online, dostęp: 2016-11-21]. Dostępny w Internecie: http://ekomuzeum.info/ekomuzeum-w-dobkowie/.
 13. Mitura, T., Buczek-Kowalik, M. (2012). Ekomuzea w Polsce - przykład nowej muzeologii i promocji dziedzictwa naturalnego. Folia Geographica, 20, 173-183.
 14. Stowarzyszenie Greenways Polska. (2016) [online, dostęp: 2016-11-23]. Dostępny w Internecie: http://www.greenways.org.pl/.
 15. W Polsce działa 15 ekomuzeów. (2010). Onet Podróże [online, dostęp: 2016-11-28]. Dostępny w Internecie: http://podroze.onet.pl/w-polsce-dziala-15-ekomuzeow/pmt6x.
 16. W Polsce też są wulkany. Czy mogą nagle wybuchnąć? (2014). Twoja pogoda.pl [online, dostęp: 2016-11-22]. Dostępny w Internecie: http://www.twojapogoda.pl/wiadomosci/113631,w-polsce-tez-sa-wulkany-czymoga-nagle-wybuchnac.
 17. Widawski, K. (2011). Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego środowiska wiejskiego - ich wykorzystanie w turystyce na przykładzie Hiszpanii i Polski. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. ISBN 978832673049.
 18. Zaręba, D. (red.). (2008). Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa. Zbiór dobrych praktyk. Kraków: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu