BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zimon Dominik (Politechnika Rzeszowska)
Tytuł
Analiza wpływu filozofii TQM na zarządzanie łańcuchem dostaw - przegląd literatury
Analysis of the Impact of TQM Philosophy on Management of Supply Chain - a Literature Review
Źródło
Problemy Jakości, 2017, nr 6, s. 20-25, bibliogr. 50 poz.
Problems of Quality
Słowa kluczowe
Zarządzanie przez jakość, Łańcuch dostaw, Logistyka w łańcuchu dostaw, Zarządzanie łańcuchem dostaw
Total Quality Management (TQM), Supply chain, Logistics in supply chain, Supply Chain Management (SCM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Efektywne i skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw jest niewątpliwie jedynym z ważniejszych zadań współczesnych przedsiębiorców. W związku z powyższym posiłkują się oni różnymi koncepcjami, które mogą usprawniać procesy zachodzące w nim. Celem niniejszej publikacji będzie dokonanie przeglądu zarówno krajowej, jak i zagranicznej literatury w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób filozofia TQM może wpływać na doskonalenie zarówno łańcuchów dostaw, jak i poszczególnych procesów logistycznych. Analiza poglądów prezentowanych w literaturze pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków: filozofia TQM wspiera i uzupełnia prawidłową realizację procesów zachodzących w łańcuchach dostaw, stosowanie wytycznych filozofii TQM w łańcuchu dostaw wywiera pozytywny wpływ na jego konkurencyjność, warunkiem uzyskania pozytywnych efektów jest odpowiednia realizacja procesów integracji koncepcji TQM i zarządzania łańcuchem dostaw. (abstrakt oryginalny)

Effective and efficient management of the supply chain is undoubtedly one of the most important tasks of modern entrepreneurs, so that they use different concepts, which may improve the processes occurring therein. The aim of the publication is to make a review of both national and foreign literature in order to answer the question: How the TQM philosophy can influence the improvement of both supply chains and individual logistics processes? Analysis of opinions presented in the literature allow to formulate the following conclusions: the TQM philosophy supports and complements a proper realization of the processes in the supply chain, application of the Guidelines of TQM philosophy in the supply chain has a positive impact on its competitiveness, a proper realization of integration processes of the TQM concept and the supply chain management is a condition of getting positive effects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Attia Ahmed. 2016. "Effect of quality management on supply chain and organisational performance in the Egyptian textile industry". International Journal of Business Performance Management 17(2): 198-222.
 2. Bandyopadhyay Jayanta, David Sprague. 2003. "Total quality management in an automotive supply chain in the United States". International Journal of Management20(l): 17-19.
 3. Blaik Piotr. 2010. Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. Warszawa: PWE.
 4. Blikle Andrzej. 2014. Doktryna jakości. Gliwice: Helion.
 5. Brah Shaukat, Hua Ying Lim. 2006. "The effects of technology and TQM on the performance of logistics companies". International Journal of Physical Distribution & Logistics Management36(3): 192-209.
 6. Bugdol Marek, Piotr Jedynak 2012. Współczesne systemy zarządzania: jakość, bezpieczeństwo, ryzyko. Gliwice: Helion.
 7. Ciesielski Marek. (red.). 2009. Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 8. Dahlgaard Jens, Kai Kristensen, Gopal Kanji. 2000. Podstawy zarządzania jakością. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Faisal Mohd Nishat, Faisal Talib. 2016. "Implementing traceability in Indian food-supply chains: An interpretive structural modeling approach". Journal of Foodservice Business Researchl9(2): 171-196.
 10. Figurski Jan, Marian Brzeziński, Tomasz Kochański. 2013. "Kształtowanie jakości systemu logistycznego". Gospodarka Materiałowa i Logistyka (5): 256-269.
 11. Flynn Barbara, Jim Flynn. 2005. "Synergies between supply chain management and quality management: emerging implications". International Journal of Production Research 43(16): 3421-3436.
 12. Fonseca Luis, Vanda Lima. 2015. "Impact of Supplier Management Strategies on the Organizational Performance of ISO 9001 Certified Organizations". Quality Innovation Prosperityl9(2): 32-54.
 13. Forker Laura, Dalvin Mendez, James Hershauer. 1997. "Total quality management in the supply chain: what is its impact on performance?". International Journal of Production Research 35(6): 1681-1702.
 14. Foster Thomas. 2008. "Towards an understanding of supply chain quality management". Journal of operations management26(4): 461-467.
 15. Gazda Andrzej. 2012. Model strategii projakościowej w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 16. Gołembska Elżbieta, (red.). 2009. Kompendium wiedzy o logistyce. Warszawa: PWN.
 17. Hamrol Adam. 2009. Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa: PWN.
 18. Jezierski Andrzej. 2005. "Multiperspektywiczne definiowanie jakości procesów logistycznych w dobie konsumenckiej". LogForum 1(2): 1-7.
 19. Kaynak Hale, Janet Hartley. 2008. "A replication and extension of quality management into the supply chain". Journal of Operations Management26(4): 468-489.
 20. Kim Hyuan, Jiyoon Son, Soo Kim. 2016. "Strategy for Improving Efficiency of Supply Chain Quality Management in Buyer-Supplier Dyads: The Suppliers' Perspective". Mathematical Problems in Engineering: 1-9.
 21. Kopecki Tomasz, Jerzy Bakunowicz, Tomasz Lis. 2016. "Post-critical deformation states of composite thin-walled aircraft load-bearing structures". Journal of Theoretical and Applied Mechanics54(l): 195-204.
 22. Kuei Chu-Hua, Christian Madu. 2001. "Identifying critical success factors for supply chain quality management (SCQM)". Asia Pacific Management Review6(4): 409-423.
 23. Lai Kee-Hung, Edwin Cheng, Andy Yeung. 2005. "Relationship stability and supplier commitment to quality". International Journal of Production Economics 96(3): 397-410.
 24. Liapis Nikolaos, Dimitrios Theodorou, Fanourios Zannikos 2013. "Absence of TQM across the fuel supply chain: quality failure-associated costs". Total Quality Management & Business Excellence 24(3-4): 452-461.
 25. Lo V. H. Y, A. H. W. Yeung, A. C. L. Yeung. 2007. "How supply quality management improves an organization's quality performance: a study of Chinese manufacturing firms". International Journal of Production Research 45(10): 2219-2243.
 26. Łuczak Jacek, Radosław Wolniak. 2016. "Integration of quality, environment and safety management systems in a foundry". Metalurgija55(4): 843-845.
 27. Łunarski Jerzy. 2009. Zarządzanie jakością w logistyce. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 28. Łunarski Jerzy. 2012. Zarządzanie jakością: standardy i zasady. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 29. Mitreva Elizabeta, Elenior Nikolov, Biljana Nikolova. 2016. "Application of Total Quality Management (TQM) in the Macedonian Railways Transport in the Republic of Macedonia". Quality - Access to Successl7(151): 55-58.
 30. Nowicka-Skowron Maria, Robert Ulewicz. 2015. "Quality management in logistics processes in metal branch". W METAL 2015 - 24th International Conference on Metallurgy and Materials.
 31. Prado-Prado Carlos. 2009. "Continuous improvement in the supply chain". Total Quality Management 20(3): 301-309.
 32. Robinson Carol, Manoj Malhotra. 2005. "Defining the concept of supply chain quality management and its relevance to academic and industrial practice". International Journal of Production Economics 96(3): 315-337.
 33. Romano Piętro, Andrea Vinelli. 2001. "Quality management in a supply chain perspective: strategic and operative choices in a textile-apparel network". International Journal of Operations &Production Management 21(4): 446-460.
 34. Sharma Ashwini, Dixit Garg, Ashish Agarwal. 2012. "Quality management in supply chains: The literature review". International Journal for QualityResearch6(3): 193-206.
 35. Sikora Tadeusz, (red.). 2010. Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 36. Sila Ismail, Maling Ebrahimpour, Christiane Birkholz. 2006. "Quality in supply chains: an empirical analysis". Supply Chain Management: An International Journalll(6): 491-502.
 37. Skrzypek Elżbieta. 2013. Dojrzałość jakościowa: a wyniki przedsiębiorstw zorientowanych projakościowo. Warszawa: Difin.
 38. Szymanowski Wacław. 2008. Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce: kierunki zmian. Warszawa: Difin.
 39. Szymonik Andrzej. 2011. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Warszawa: Difin.
 40. Talib Faisal, Zillur Rahman, M.N. Qureshi. 2011. "A study of total quality management and supply chain management practices". International Journal of Productivity and Performance Management 60(3): 268-288.
 41. Tutuncu Ozkan, Deniz Kucukusta. 2008. "The role of supply chain management integration in quality management system for hospitals". International Journal of Management Perspectivesl(l): 31-39.
 42. Urbaniak Maciej. 2013. "Standardy zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem żywności w działaniach operatorów logistycznych". Problemy Jakości 45(5): 7-9.
 43. Vanichchinchai Assadej, Barbara Igel. 2011. "The impact of total quality management on supply chain management and firm's supply performance". International Journal of Production Research 49(11): 3405-3424.
 44. Vasic Milos, Aleksandra Potkonjak, Darko Stanojevic, Milos Dimitrijevic. 2015. "Quality implications on the business of logistic companies". Journal of Applied Engineering Sciencel3(2): 87-92.
 45. Vokurka Robert, Rhonda Lummus. 2003. "Better supply chains with Baldrige". Quality Progress36(4): 51-55.
 46. Zimoń Dominik, Dusan Malindzak. 2014. "Stages to design the quality assurance strategy in the supply chain". The International Journal of Transport & Logisticsl4(4): 1-6.
 47. Zimoń Dominik. 2016. "A Role of Quality in Creating a Green Supply Chain". Quality - Access to Successl7(151): 60-62.
 48. Zimoń Dominik. 2017. "The impact of TQM philosophy for the improvement of logistics processes in the supply chain". International Journal for Quality Research 11(1): 3-16.
 49. Zu Xingxing, Kaynak Hale. 2012. "An agency theory perspective on supply chain quality management". International Journal of Operations & Production Management 32(4): 423-446.
 50. Zymonik Zofia, Adam Hamrol, Piotr Grudowski. 2013. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/48.2017.6.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu