BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stasiuk-Piekarska Anna (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Innowacyjne wykorzystanie założeń metody FMEA dla potrzeb zarządzania ryzykiem organizacyjnym w systemach produkcyjnych
Innovative Use of FMEA for Organizational Risk Management in Production Systems
Źródło
Problemy Jakości, 2017, nr 6, s. 26-31, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Problems of Quality
Słowa kluczowe
Ryzyko, Ryzyko operacyjne, Produkcja, Analiza przyczyn i skutków wad
Risk, Operational risk, Production, Failure mode and effects analysis (FMEA)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie innowacyjnego wykorzystania założeń metody FMEA dla potrzeb zarządzania ryzykiem organizacyjnym na poziomie operacyjnym w działalności systemu produkcyjnego. We wstępie wykazano ważność i utylitarność podejmowanej problematyki. Następnie przedstawiono pojęcie ryzyka organizacyjnego oraz zarządzania nim. W części badawczej przedstawiono koncepcję innowacyjnego podejścia do stosowania założeń metody FMEA wzbogaconej o podstawowe parametry statystyczne oraz cząstkowe wyniki przeprowadzonych badań w przedsiębiorstwie produkcyjnym produkującym na zamówienie klienta. Wyniki zostały przeliczone za pomocą średniej arytmetycznej oraz mediany, a ich końcowa wartość wskazała na ważność problemu w działalności systemu produkcyjnego. Stanowiło to podstawę do wyciągnięcia wniosków oraz określenia możliwości wykorzystania założeń metody FMEA dla potrzeb zarządzania ryzykiem organizacyjnym. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the innovative use of FMEA for risk management at the operational level in organizational activities of the production system. In the introduction, the validity and utilitarian nature of the problem was demonstrated. The concept of organizational risk and management is then presented. Section 3 presents the idea of using the FMEA method and the partial results of the research carried out in the manufacturing company on the order of the customer. The results were converted using arithmetic mean and median and their final value indicated the importance of the problem in the production system. That was the basis to draw conclusions and identify opportunities for the use of FMEA for organizational risk management purposes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Belu Nadia, Laurentiu Ionescu. 2014. "Application of fuzzy logic with genetic algorithms to FMEA method", Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie (nr 61) : 5-20. (http://www.zeszyty.fem.put.poznan.pl/numery/ZN_OiZ_PP_62_01.pdf, dostęp: 05.05.2017)
 2. Bochenek Mirosław. 2012. "Ryzyko i niepewność w naukach ekonomicznych - rozważania semantyczne", Ekonomia. Economics, (4 (21)) : 64-63.
 3. Dilworth James B. 1992. Operations Management. Design, Planning, and Control for Manufacturing and Services, New York: McGRAW-HILL.
 4. Hamrol Adam. 2005. Zarządzanie jakością z przykładami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Hamrol Adam, Władysław Mantura. 1990. Zarządzanie jakością teoria i praktyka, Poznań: PWN.
 6. Heizer Jay, Barry Render. 2007. Operations Management. Flexible Version, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 7. Klimczak Karol Marek. 2008. "Ryzyko w teorii ekonomii", Master of Business Administration, 6/2008 : 64-69.
 8. Kotler Philip, John A. Caslione. 2013. Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, Warszawa:. MT Biznes.
 9. Mazur Anna, Hanna Gołaś, Paweł Piasek, Przemysław Czajkowski. 2017. "Zastosowanie standaryzacji w procesie kontroli wyrobów", Problemy Jakości (luty) : 10-14.
 10. Mikołajczyk Joanna. 2013. "Wykorzystanie analizy FMEA we współczesnej koncepcji utrzymania ruchu - RCM", Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie (nr 61) : 85-100. (http://zeszyty.fem.put.poznan.pl/numery/ZN_OiZ_PP_61_07.pdf, dostęp: 01.05.2017).
 11. Polski Komitet Normalizacyjny. 2015. PN-EN ISO 9001:2015, Systemy zarządzania jakością. Wymagania. Warszawa.
 12. Polski Komitet Normalizacyjny. 2012. PN-ISO 31000:2012, Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne, Warszawa.
 13. Starzyńska Beata, Adam Hamrol, Marta Grabowska. 2010. Poradnik menedżera jakości. Kompendium wiedzy o narzędziach jakości, Poznań: COMPRINT-Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 14. Urbaniak Maciej. 2016. "Rola międzynarodowych standardów zarządzania w budowaniu relacji w łańcuchach dostaw", Problemy Jakości (lipiec-sierpień) : 2-7.
 15. Wyrwicka Magdalena K. 2011. Zarządzanie projektami, Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 16. Zawita-Niedźwiecki Janusz. 2010. W Ryzyko i bezpieczeństwo operacyjne, W Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, 153-168, C.H. Beck.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/48.2017.6.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu