BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kostuch Ryszard (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Kostuch Jacek
Tytuł
Zagrożenia egzystencji zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych i im zapobieganie
Threats to the Existence of Molinia Meadows on Calcareous, Peaty or Clayey-Silt-Laden Soils and Protecting the Meadows
Źródło
Aura, 2016, nr 3, s. 6-10, fot., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Środowisko przyrodnicze, Ochrona przyrody
Natural environment, Nature protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, jakkolwiek występują na terenie prawie całego naszego kraju, to jednak nie zajmują zbyt dużej powierzchni. Ich występowanie ogranicza się bowiem do siedlisk dość ubogich i dość silnie uwilgotnionych wiosną i jesienią, a przesychających w okresie późnego lata. W związku z tym ich skład florystyczny jest bardzo silnie urozmaicony, bogaty i piękny z powodu dużego udziału w runi roślin kwiatowych. Największym obecnie zagrożeniem egzystencji łąk trzęślicowych jest zaniechanie koszenia runi i opanowywanie terenu przez rośliny inwazyjne, jak: trzcina pospolita, turzyce i nawłocie, a następnie także przez sukcesję roślinności krzewiasto-drzewiastej. Autorzy uważają, że należy temu zapobiegać ze względu na zachowanie pięknej w swej kolorystyce runi kwiatowej rzadko występujących gatunków roślin. (abstrakt oryginalny)

Although Molinia meadows on calcareous, peaty or clayey-silt-laden soils occur all over Poland, they do not occupy a vast area. Their occurrence is limited to scanty habitats that have quite high moisture content in spring and autumn; they dry up in late summer. Due to the above their floristic composition is highly varied, abundant and beautiful thanks to a high share of flowering plants. Stoppage to mow the green growth, prevalence of such invasive species as the common reed, sedges, and goldenrods in meadows and subsequent succession of shrubs and trees are the gravest threat to their existence. The author believes that preventive measures should be taken to preserve the beauty of the rare plant species with their flowery green growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dubiel E., Szwagrzyk J. 2008. Atlas roślinności rzeczywistej Krakowa, ss. 159.
  2. Grynia M. 1962. Łąki trzęślicowe Wielkopolski. PTPN Prace Komisji Nauk Rolniczo-Leśnych. 13, 2: 47-60. Warszawa.
  3. Grynia M. 1968. Porównawcza analiza geobotaniczna łąk trzęślicowych występujących w różnych regionach Polski. PTPN Prace Komisji Nauk Rolniczo-Leśnych. 26: 77-100. Poznań.
  4. Kostuch R., Maślanka K. 2002. Molinietum coeruleae seslerietosum na terenie Nidziańskiego Parku Krajobrazowego. Mat. Sem. IMUZ. Nr 48: 86-94. Falenty.
  5. Kostuch R. 2006. Roślinność ekstensywnych łąk na terenie województwa małopolskiego. "Wiad. Mel. i Łąk." nr 4: 187-190.
  6. Kostuch R., Kostuch J. 2014. Szerokie Łąki. "Ekonatura" nr 2: 22-24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3668
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/2.2016.3.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu