BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzięglewski Mariusz (Pedagogical University of Cracow)
Tytuł
Return Migration and Social Change in Poland: 'Closures' to Migrants' Non-Economic Transfers
Źródło
Central and Eastern European Migration Review, 2016, vol. 5, nr 2, s. 167-188, rys., tab., bibliogr. s. 186-188
Słowa kluczowe
Przemiany społeczne, Socjologia migracji
Social change, Sociology of migration
Uwagi
summ.
Abstrakt
The aim of this article is to provide an empirical test of the model of non-economic transfers by migrants such as values, attitudes, behaviours, lifestyles, transnational social networks, know-how, skills and knowledge. The first part of the article discusses the current state of Polish society, identifies the direction of social change in Poland since 1989 and analyses the mutual dependency between social change and migration. The second section offers the analytical model and describes how existing empirical data from official statistics and research reports as well as the author's own research projects have been analysed. The crucial element of the model is the notion of 'closure', defined as any factor that makes the migrants' non-economic transfers difficult or impossible. Within each of the three categories of closure - socio-economic, cultural and psycho-social - more specific barriers to non-economic transfers are tested, e.g., lack of cohesive policy towards return migrants, social narratives on migration or 'homecomer syndrome'. The analysis leads to the conclusion that, however difficult the measurement of the impact of return migration on social change at this stage, return migrants' transfers are accelerating the process of social change in Poland towards the model of well-developed, post-modern Western societies, whereas closures impede this process. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexander J. C. (2010), Znaczenia społeczne: studia z socjologii kulturowej, translated by S. Burdziej and J. Gądecki. Cracow: Zakład Wydawniczy Nomos.
 2. Alexander J. C., Eyerman R., Giesen B., Smelser N. J., Sztompka P. (2004), Cultural Trauma and Collective Identity. Berkeley: University of California Press.
 3. Archer M. (1996), Culture and Agency. The Place of Culture in Social Theory. Revised Edition. Cambridge University Press.
 4. Bauman Z. (1998), Work, Consumerism and the New Poor. Philadelphia: Open University Press.
 5. Bieńkowska D., Ulasiński C., Szymańska J. (2010), Kierunek Małopolska. Charakterystyka powracających i rekomendacje, jak nie zmarnować ich kapitału. Cracow: Centrum Doradztwa Strategicznego.
 6. Bokszański Z. (2007), Tożsamości zbiorowe. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Bourdieu P. (1986), The Forms of Capital, in: J. Richardson (ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, pp. 241-258. New York: Greenwood.
 8. Coleman J. S. (1988), Social Capital in the Creation of Human Capital. The American Journal of Sociology 94, Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure: 95-120.
 9. Czapiński J., Panek T. (eds) (2011), Social Diagnosis 2011. Objective and Subjective Quality of Life in Poland. Warsaw: Rada Monitoringu Społecznego.
 10. Domański H. (ed.) (2008), Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce. Warsaw: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
 11. Dzięglewski M. (2011), My i Oni. Czy istnieje tożsamość poemigracyjna?, in: G. Bryda (ed.), Światy i konteksty społeczne, pp. 91-106. Cracow: Wydawnictwo Nomos.
 12. Dzięglewski M. (2013), Społeczne i kulturowe skutki migracji poakcesyjnej na łamach tygodników opinii w latach 2004-2012. Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny 39(3): 147-188.
 13. Dzięglewski M. (2015), Polish Graduates: Migration and Its Media Representations. Polish Sociological Review 2(190): 171-189.
 14. Dzięglewski M. (2016), The Economic, Social and Ontological Security of Polish Post-Accession Migrants in Popular Media Narratives. Media, Culture & Society 38(6): 827-843.
 15. Elias N. (1980), Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu. Warsaw: PIW.
 16. Fiń A., Legut A., Nowak W., Nowosielski M., Schöll-Mazurek K. (2013), Polityka polonijna w ocenie jej wykonawców i adresatów. IZ Policy Papers 11. Poznań: Instytut Zachodni.
 17. Fukuyama F. (1997), Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Garapich M. P., Osipovič D. (2007), MIGPOL badanie sondażowe wśród obywateli polskich zamieszkałych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Wrzesień 2007. Online: http://www.polishpsychologists.org/wp-content/uploads/2012/12/Raport_mig... (accessed: 12 October 2016).
 19. Giddens A. (1984), The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration. Berkeley, Los Angeles: University of California Press.
 20. Górny A., Kolankiewicz G. (2002), Reemigracja z Wielkiej Brytanii - kontynuacja 'starego' czy poszukiwanie 'nowego'?, in: K. Iglicka (ed.), Migracje powrotne Polakow. Powroty sukcesu czy rozczarowania?, pp. 122-160. Warsaw: Instytut Spraw Publicznych.
 21. Górny A., Osipovič D. (2006), Return Migration of Second-Generation British Poles. CMR Working Papers 6(64), Warsaw: Centre of Migration Research, University of Warsaw.
 22. Grabowska-Lusińska I. (2012), Migrantów ścieżki zawodowe bez granic. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 23. Granovetter M. S. (1973), The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology 78(6): 1360-1380.
 24. Granovetter M. S. (2005), The Impact of Social Structure on Economic Outcomes. Journal of Economic Perspectives 19(1): 33-50.
 25. Grzymała-Moszczyńska H., Kwiatkowska A., Roszak J. (eds) (2010), Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna. Cracow: Zakład Wydawniczy Nomos.
 26. Hutchinson J., Smith A. (1996), Nationalism. London: Oxford University Press.
 27. Inglehart R. (2007), Pojawienie się wartości postmaterialistycznych, in: P. Sztompka, M. Kucia (eds), Socjologia. Lektury, pp. 334-348. Cracow: Wydawnictwo ZNAK.
 28. Levitt P. (2001), The Transnational Villagers. Berkeley, Los Angeles: University of California Press.
 29. Levitt P., Lamba-Nieves D. (2011), Social Remittances Revisited. Journal of Ethnic and Migration Studies 37(1): 1-22.
 30. Linton R. (1936), The Study of Man: An Introduction. New York: D. Appleton Co.
 31. Massey D. (1990a), Social Structure, Household Strategies, and the Cumulative Causation of Migration. Population Index 56(1): 3-26.
 32. Massey D. (1990b), The Social and Economic Origins of Immigration. Annals of the American Academy of Political and Social Science 510: 60-72.
 33. Mokrzycki E. (1999), O pojęciu zacofania, in: J. Kurczewska (ed.), Zmiana społeczna. Teoria i doświadczenia polskie, pp. 73-86. Warsaw: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
 34. Okólski M. (2012), Modernising Impacts of Emigration. Studia Socjologiczne 3(206): 49-79.
 35. Pareto V. ([1914] 1998), Traktat o socjologii ogólnej, in: S. Filipowicz, A. Mielczarek, K. Pieliński, M. Tański (eds), Historia idei politycznych. Wybór tekstów, pp. 928-946. Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 36. Pellegrino A. (2004), Migration from Latin America to Europe: Trends and Policy Challenges. Geneva: International Organisation for Migration.
 37. Parkin F. (1979), Marxism and Class Theory. New York: Columbia University Press.
 38. Portes A. (ed.) (1995), The Economic Sociology of Immigration: Essays on Networks, Ethnicity and Entrepreneurship. New York: Russell Sage Foundation.
 39. Putnam R. (2000), Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and Schuster.
 40. Rostek J. (2011), Living the British Dream: Polish Migration to the UK As Depicted in the TV Series Londyńczycy (2009-2010), in: J. Rostek, D. Uffelmann (eds), Contemporary Polish Migrant Culture and Literature in Germany, Ireland and the UK, pp. 245-275. Frankfurt: Peter Lang.
 41. Ryan L., Sales R., Tilki M., Siara B. (2007), Social Networks, Social Support and Social Capital: The Experiences of Recent Polish Migrants in London. Sociology 42(4): 675-693.
 42. Schütz A. (1943), The Homecomer. American Journal of Sociology 50(5): 369-376.
 43. Schütz A. (1944), The Stranger: An Essay in Social Psychology. American Journal of Sociology 49(6): 499-507.
 44. Sztompka P. (2007), Socjologia zmian społecznych. Cracow: Znak.
 45. Tilly C. (1988), Misreading, then Rereading, Nineteenth-Century Social Change, in: B. Wellman, S. D. Berkowitz (eds), Social Structures: A Network Approach, pp. 332-358. Cambridge: Cambridge University Press.
 46. Trusz S., Kwiecień M. (2012), Społeczne piętno eurosieroctwa. Warsaw: Difin SA.
 47. Veblen T. (1986), The Theory of the Leisure Class. Kingsport: Kingsport Press.
 48. Weinar A. (2002), Reemigranci jako aktorzy zmiany społecznej, in: K. Iglicka (ed.), Migracje powrotne Polaków: powroty sukcesu czy rozczarowania?, pp. 39-78. Warsaw: Instytut Spraw Publicznych.
 49. White A., Ryan L. (2008), Polish 'Temporary' Migration: The Formation and Significance of Social Networks. Europe-Asia Studies 60(9): 1467-1502.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1682
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17467/ceemr.2016.16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu