BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poczatková Blanka (Vysoká Škola Báňská - TU Ostrava, Czech Republic), Křibíková Pavlína (Vysoká Škola Báňská - TU Ostrava, Czech Republic)
Tytuł
Gender Inequality in the Field of Science and Research
Źródło
Journal of International Studies, 2017, vol. 10, nr 1, s. 267-276, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Płeć, Feminizm, Nierówność płci
Gender, Feminism, Gender inequality
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M10, M31
summ.
Abstrakt
The article focuses on gender inequality in the field of science and research in the Czech Republic. The authors of this article present an unbiased view on women in science and research and they also point out that gender inequality still exists in Russia and the USA. Based on accessible statistical and information data (see references) that have been elaborated by synthetic-analytical methods, this article authors state their opinion to this topic. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciprová, K. (2011). Malé obce za rovné příležitosti žen a mužů. Prague: Gender Studies. ISBN 978-80-86520-37-7.
 2. Čermák, J. (2014). Postavení ženy ve společnosti se zaměřením na Českou republiku. Retrieved from: http://www.epolis.cz/nezarazene-clanky/33-postaveni-zeny-ve-spolecnosti-se-zamerenim-naceskourepubliku.html. ISSN 1801-1438.
 3. Český statistický úřad (2015). Researchers and technicians engaged in research and development by gender. Retrieved from: https://www.czso.cz/documents/10180/20541835/30000414k09.pdf/becfd294-d895-4e36-a43bd31096fbab19? version=1.1 (referred on 08/19/2015).
 4. Education Rankings & Advice (2016). Education. Retrieved from: http://www.usnews.com/news/stemsolutions/articles/2014/03/26/report-women-3-times-less-likely-to-become-scientificresearchers&prev=search (referred on 02/21/2016).
 5. Foltysová, M., Pavlík, M., & Simerská, L. (2004). Rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů. Praha: Ministerstvo financí. ISBN 80-85045-14-1.
 6. Franklin, L. (2012). Gender. Basingstoke: Palgrave Macmillan. ISBN 02-303-0273-4.
 7. Giddens, A. (2013). Sociologie. Prague: Argo. ISBN 978-80-257-0807-1.
 8. Havelková, B. (2007). Rovnost v odměňování žen a mužů. Prague: Auditorium. ISBN 978-80-903786-2-9.
 9. Křížková, A., & Pavlica, K. (2004). Management genderových vztahů: Postavení žen a mužů v organizaci. Prague: Management Press. ISBN 80-7261-117-8.
 10. Křížková, A. et al. (2011). Pracovní dráhy žen v České republice. Praha: Slon. ISBN 978-80-7419-054-4.
 11. National Science Foundation (2013). Employed scientists and engineers, by occupation, highest degree level, and sex: 2013. Retrieved from: http://www.nsf.gov/statistics/2015/nsf15311/tables/pdf/tab9-5.pdf. (referred on 02/21/2016).
 12. News in Russia (2016). The salary of women in Russia is 30% less than that of men. Retrieved from: http://www.rcb.ru/news/274420/ (referred on 02/21/2016).
 13. Oakleyová, A. (2000). Pohlaví, gender a společnost. Prague: Portál. ISBN 80-717-8403-6.
 14. Osvaldová, B. (2004). Česká media a feminismus. Prague: Libri. ISBN 807277-263-5.
 15. Poczatková, B., Křibíková, P. (2016). Gender and women in business and science. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing. ISBN 978-3-659-96628-6.
 16. Science and Technology (2015). The Female Face of Russian Science. Retrieved from: http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=45603#.VsmfCn3hDcs. (referred on 02/21/2015).
 17. Technologická agentura ČR (2015). Women in research and business, http://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/457-zeny-ve-vyzkumu-a-podnikani.html. (referred on 72/13/2015).
 18. Tomeš, I., Koldinská, K. (2003). Sociální právo Evropské unie. Prague: C. H. Beck. ISBN 80-7179-831-2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2071-8330
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14254/2071-8330.2017/10-1/19
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu