BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szara Katarzyna (Uniwersytet Rzeszowski), Wojtowicz Paulina (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Sektor kreatywny w Polsce - stan i znaczenie
The Creative Sector in Poland - State and Meaning
Źródło
Przedsiębiorstwo i Region, 2016, z. nr 8, s. 7-21, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Potencjał rozwojowy, Potencjał przedsiębiorstwa, Przemysł kreatywny
Economic development, Development potential, Potential of enterprise, Creative industry
Uwagi
summ.
Abstrakt
Creative industries, w języku polskim tłumaczone jako sektor kreatywny czy przemysł kreatywny, to terminy używane w literaturze zamiennie, co wynika z braku jednej uniwersalnej definicji. Mimo trudności związanych z nazewnictwem znaczenie tego sektora rośnie nie tylko w obszarze ekonomii, ale i nauki o zarządzaniu. Jedną z przesłanek zainteresowania tym sektorem jest fakt, iż ludzie tworzący oferowane przez niego produkty wykorzystują swoją kreatywność. Te działalności, które mają swoje pochodzenie w indywidualnej kreatywności, umiejętności i talencie, a nadto mają potencjał do tworzenia bogactwa, miejsc pracy poprzez pokolenia i eksploracje intelektualnej własności, określane są mianem sektora kreatywnego. Jest to popularna definicja brytyjskiego Ministerstwa Kultury, Mediów i Sportu [Flew 2002: 3-6]. W opracowaniu jednak oba pojęcia używane będą zamiennie. Celem pracy jest włączenie się w toczącą dyskusję wśród teoretyków i praktyków zajmujących się sektorem kreatywnym oraz prezentacja stanu jego rozwoju w Polsce. W opracowaniu wykorzystano dane pochodzące z Banku Danych Lokalnych za okres 2015 roku oraz dostępne wyniki badań innych autorów. (fragment tekstu)

The aim of the study is the inclusion in the ongoing debate among theoreticians and practitioners in the creative sector and the presentation of its state of development in Poland. Used for this data from the Local Data Bank for the period of 2015 years, and made a critical analysis of the literature. Differences were found not only in the definition and classification but the available data sources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza - wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych, 2012, Ageron Polska Warszawa.
 2. Creative Industries Mapping Document, Development for Culture, Media and Sport, London 2001.
 3. Flew T., 2002, Beyond ad hocery: Defining Creative Industries, referat z konferencji Cultural Sites, Cultural Theory, Cultural Policy, Nowa Zelandia.
 4. Grochowski M., Dudek-Mańkowska S., Fuhrmann M., Zegar T., 2012, Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim, Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Gdańsk.
 5. Grochowski M., 2010, Sektor Kreatywny w Warszawie. Potencjał i warunki rozwoju. Urząd m.st. Warszawy, Warszawa.
 6. Gwóźdź A., 2010, Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 7. Hausner J, Karwińska A., Purchla J., 2013, Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 8. http://artklaster.nazwa.pl/index.php/informacje-ogolne/19-definicje
 9. http://finanse.wp.pl/kat,9231,title,Eksperci-rola-sektorow-kreatywnych-polskiej-gospodarki-bedzierosla, wid,13217268,wiadomosc.html?ticaid=11436f
 10. Kasprzak R., 2013, Przemysły kreatywne w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy, Wyd. Kamon Consulting, Warszawa.
 11. Koszarek M., 2011, Diagnoza sektora branż kreatywnych na obszarze Metropolii Gdańskiej. Raport końcowy, BSR Expertise, Gdańsk.
 12. Lewandowski P., Mućk J., Skrok L., 2010, Znaczenie gospodarcze sektora kultury. Wstęp do analizy problemu. Raport końcowy, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 13. Lewandowski P., Ponichter M., 2011, Przemysły kreatywne a polska gospodarka, Miesięcznik "Znak", nr 673.
 14. Mackiewicz M., Michorowska B., Śliwka, A., 2009, Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, Ecorys Polska S.A. Warszawa.
 15. Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP w województwie podkarpackim, 2011, MARR S.A., Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Mielec.
 16. Noga E.A., Rynek pracy w polskim przemyśle kreatywnym, Purpose, nr 6 (45),
 17. Obłąkowska-Kubiak K., 2014, Sektor kultury i kreatywny jako wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, nr XIII.
 18. Pałasiński A., 2011, Policzyć Przemysł Kreatywny, "Bussines & Beauty", nr 4.
 19. Pożycka P., 2012, Łódź - miasto kreatywne. Badanie potencjału kreatywnego Łodzi, Łódź.
 20. Stryjakiewicz T., Stachowiak K., Męczyński M., Kaczmarek T., Parysek J., 2010, Sektor kreatywny w poznańskim obszarze metropolitalnym, t. I, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 21. Szara K., 2015, Uwarunkowania rozwoju w świetle koncepcji "3 T", "OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE" nr 1 (73).
 22. Szara, K., Wojtowicz P., 2015, Możliwości rozwoju sektora kreatywnego na poziomie lokalnym, "Zarządzanie. Teoria i Praktyka" z. 14 (4).
 23. UNCTA, 2008, Creative Economy Report
 24. Wierżyński W., 2015, Przemysły kreatywne w Polsce - perspektywy rozwoju, Portal Innowacji 2015, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=96BA40D2FF10483CBD9236D4405479F7
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-458X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/pir.2016.8.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu