BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nesterowicz Renata (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej
Assessment of the Financial Condition of the Company in a Market Economy
Źródło
Przedsiębiorstwo i Region, 2016, z. nr 8, s. 47-55, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Wskaźniki finansowe, Kondycja finansowa, Finanse przedsiębiorstwa, Gospodarka rynkowa
Financial indicators, Financial condition, Enterprise finance, Market economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem niniejszego opracowania jest przeprowadzenie oceny wybranych wyników finansowych i zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa Inżynieria Rzeszów S.A., na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych za lata 2011-2015. Uzasadnieniem celu jest fakt, że umiejętnie przeprowadzona ocena wyników finansowych przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych przeszłych procesów gospodarczych jest podstawą do podejmowania trafnych decyzji gospodarczych, gwarantujących efektywny rozwój przedsiębiorstwa. Realizując cel pracy, dokonano analizy wybranych wskaźników oraz oceny parametru Z funkcji dyskryminacyjnej określającej ryzyko upadłości badanego przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

The main objective of this paper is to attempt to evaluate the selected financial ratios as a tool to assess the financial condition. The source material for the analyzes are empirical data contained in the financial statements of the company Inżyniweria Rzeszow S.A for 2011-2015. Financial reporting is useful because the company not only to the proper interpretation of numbers but above all to make better use of resources, improve performance, meet market needs and expectations of the owners. Thus it aims to facilitate the decision, which will ensure the effective development of the company in the future. It is important to emphasize the fact that the modern world is constantly changing, which are dynamic caused by the influence of the processes. These processes are; social, economic, political and cultural characteristics of each of which is subjected to the process of globalization treated primarily as a phenomenon or state of the global economy. The development of the market economy and globalization increases the demand of enterprises for economic information. In the modern economy, information is regarded as one of the important resources of the organization and is the subject of management. This information flow from the analyzes assess the financial condition and significantly determine investment decisions and financial. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarski L., 2007, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
  2. Kitowski J., 2015, Metody dyskryminacyjne jako instrument oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
  3. Mączyńska E., Zawadzki M., 2006, Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw, "Ekonomista" nr 2.
  4. Nesterowicz R., 2006, Znaczenie analizy ekonomiczno-finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, red. K. Jaremczuk, Wyd. PWSZ, Tarnobrzeg.
  5. Nesterowicz R., 2014, Sprawozdawczość finansowa i jej rola w ocenie wyników działalności przedsiębiorstw, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" nr 39, red. M.G. Woźniak, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
  6. Sierpińska M., Jachna T., 2012, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-458X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/pir.2016.8.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu