BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bernat Tomasz (Uniwersytet Szczeciński), Hawran Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński), Kowalik Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Asymetria informacji w modelu pryncypał-agent - wyniki badań eksperymentalnych
Asymmetry Information Model Pryncypał-agent - Results of Experimental
Źródło
Przedsiębiorstwo i Region, 2016, z. nr 8, s. 65-75, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Asymetria informacji, Dostęp do informacji, Podejmowanie decyzji
Information asymmetry, Access to information, Decision making
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest potwierdzenie założenia, że przy braku dostatecznej informacji w transakcji rynkowej pojawia się problem asymetrii. Dodatkowo zostało zweryfikowane założenie, że poznanie zasad transakcji umożliwia podjęcie mniej ryzykownych decyzji. W zaprezentowanym artykule w pierwszej kolejności zdefiniowano pojęcia asymetrii informacji oraz przedstawiono opis modelu pryncy-pałagent. Następnie wskazano na metodologię eksperymentu oraz opisano wynik badań. Końcowa część artykułu prezentuje wnioski końcowe. Badania zostały oparte na eksperymencie ekonomicznym przeprowadzonym na próbie losowej studentów III stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Szczecinie. Wyniki przeprowadzonych badań dowiodły występowaniu zjawiska asymetrii in-formacji. Potwierdziła się sytuacja, w której jedna ze stron dysponowała większą liczbą informacji od drugiej o zróżnicowanym zakresie, co miało przełożenie na podejmowanie korzystniejszych decyzji. (fragment tekstu)

The purpose of this article is to analyze the classical assumption that in the absence of suf-ficient information in the market transaction there is a problem of asymmetry. In addition it verified the assumption that you understand the transaction allows the Company to take further decisions - less risky. In the presented article first defines the concepts of asymmetric infor-mation and a description of the model pryncypał-agent. Then pointed out the methodology of the experiment and describes the test result. The final part of the article presents the conclu-sions. The study was based on economic experiment carried out on a random sample of stu-dents of third degree at the Faculty of Economics and Management in Szczecin. Results of this study demonstrated the occurrence of the phenomenon of information asymmetry. It confirmed the situation in which one party had more information than the other to a diverse range, which resulted in a favorable decision making. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akerlof G., 1970, The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 84.
 2. Arrow K.J., 1986, Agency and the Market [w:] K.J. Arrow, M.D. Intrilligator (red.), "Handbook of Mathematical Economics", Vol. 3, Elsevier, Amsterdam.
 3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., 2007, Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
 4. Blajer-Gołębiewska, 2007, Modelowanie niepełnej informacji za pomocą teorii gier [w:] Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 5. Blajer-Gołębiewska, 2010, Asymetria informacji w obszarze nadzoru korporacyjnego a wyniki ekonomicznych spółek giełdowych. Katedra Mikroekonomii, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, "Master of Business Administration" 3/2010 (104).
 6. Coase R., 1988, The Firm, the Market and the Law, The University of Chicago Press, Chicago and London.
 7. Dobija D., Koładkiewicz I., 2011, Ład korporacyjny. Podstawowe zagadnienia. Podręcznik akademicki, Warszawa.
 8. Gruszecki T., 2002, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. http://lawandeconomics.pl/wp-content/uploads/2011/03/Teoria-agencji-a-prawo-M.-Bukaty.docx
 10. http://www.sfu.ca/~wainwrig/Econ400/jensen-meckling.pdf
 11. Jaremen D., Nawrocka E., 2015, Asymetria informacji na rynku usług hotelarskich. Prace naukowe Uni-wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 379.
 12. Jensen M.C., Meckling W.H., 1976, Theory of the Firm: Managerial Behavior Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics", Vol. 3,
 13. Józefowska J., 2010-2011, Modele i narzędzie optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania, Poznań.
 14. Klimczak B., 2006, Mikroekonomia, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław. Le Nouveau Classement Hotelier En France, http://www.atout-france.fr/classement-hôtelier
 15. Kubiak J., 2011, Metody badania asymetrii informacji w przedsiębiorstwie w zakresie alokacji kapitału, "Gospodarka Narodowa" nr 4.
 16. Mesjasz C., 2000, Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 17. Norton W. W., 2002, Globalization and Its Discontens. Washington (najnowsze polskie wydanie - 2004: tłum. H. Simbierowicz, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004)
 18. Ortmann, A., Colander D., April 1997, A simple principalagent experiment for the classroom. Economic Inquiry 35.2: 443(8). Academic OneFile. Thomson Gale. Middlebury College, Middlebury, VT. 7 Mar. 2007.
 19. Spence M., 1973, Job Market Signaling, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 87.
 20. Stiglitz J. E., 2004, Informacja i zmiana paradygmatu w ekonomii, "Gospodarka Narodowa", nr 3-4.
 21. Szpringer W., 2009, Społeczna odpowiedzialność banków: Między ochroną konsumenta a osłoną socjalną, Wolters Kluwer, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-458X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/pir.2016.8.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu