BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kokotek Maciej (Uniwersytet Łódzki), Kornecki Janusz (Uniwersytet Łódzki), Szymański Arkadiusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rozwój innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim przy wsparciu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Growth of Innovativeness and Competitiveness of Small and Medium-sized Enterprises in the Lodz Region with Support of Funds from the Regional Operational Programme for the Lodz Region for the Years 2007-2013
Źródło
Przedsiębiorstwo i Region, 2012, z. nr 4, s. 16-25, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność, Konkurencyjność
Small business, Innovative character, Competitiveness
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Region łódzki
Lodz region
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest wstępna ocena efektów innowacyjnych związanych z realizacją projektów finansowanych w ramach działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ 2007-2013). Badanie przeprowadzono w lipcu 2011 r. techniką komputerowo wspomaganego badania internetowego (CAWI-Computer Assisted Web Interviewing) na próbie 180 firm-beneficjentów działania. (fragment tekstu)

The objective of the paper is to present the results of pilot study carried out in July 2011 among 180 small and medium-sized enterprises who were beneficiaries of Measure III.2 Raising innovativeness and competitiveness of enterprises of the Regional Operational Programme for the Lodz Region for the years 2007-2013. Preliminary results show a significantly positive impact of investment subsidies on innovativeness and competitiveness of the enterprises. The described study aims to contribute to following more detailed research based on a larger sample of companies that were beneficiaries of Measure III.2, which the Authors intend to take. Its effect will consist in determination and evaluation of the actual effects of support (the so called net effect) separated from the effects of other factors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. European Regional Innovation Scoreboard, European Trend Chart on Innovation 2006, trend-chart.cordis.europa.eu/scoreboards/scoreboard2006/pdEeis_2006_regional_innovation_scoreboard.pdf
  2. Hamel G., Prahalad C.K., 1999, Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
  3. Łapiński J., 2010, Innowacje w przedsiębiorstwach [w:] Innowacyjność 2010, red. P. Zadura-Lichota, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
  4. PAG Uniconsult, Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego, raport przygotowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Łódź 2010.
  5. PAG Uniconsult, Wpływ realizacji sektorowego programu operacyjnego " Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006" na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw, raport przygotowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
  6. Репс J., 2007, Zarządzanie innowacyjne - sterowanie zmianami w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych, Łódź.
  7. Pomykalski A., 2004, Zarządzanie innowacyjne przedsiębiorstwem [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - między teorią a praktyką, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace Naukowe AE, Wrocław.
  8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Łódź 2007.
  9. Sadowska M., 2009, Rola władz publicznych we wspieraniu innowacyjności, demosEuropa, Warszawa.
  10. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Łódź 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-458X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu