BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciałek Tomasz (PWSTE w Jarosławiu)
Tytuł
Europejski Fundusz Społeczny jako instrument zarządzania kapitałem ludzkim na rynku pracy
The European Social Fund as an Instrument of Human Capital Management on the Labour Market
Źródło
Przedsiębiorstwo i Region, 2012, z. nr 4, s. 35-44, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Zarządzanie kapitałem ludzkim, Rynek pracy
European Social Fund (ESF), Human Capital Management, Labour market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba oceny efektywności programów rynku pracy na kształtujący się kapitał ludzki zgodnie z założeniami Komisji Strategii Lizbońskiej. Skupienie się na problemach zarządzania kapitałem ludzkim na regionalnych rynkach pracy jest tym bardziej uzasadnione, iż wsparcie ze środków EFS w ramach realizacji priorytetów programu operacyjnego Kapitał Ludzki na obszarach relatywnie słabo rozwiniętych gospodarczo i legitymujących się wysoką stopą bezrobocia stanowi jeden z kluczowych czynników polityki UE zmierzającej do wyrównywania szans rozwoju i podnoszenia konkurencyjności regionów. (fragment tekstu)

The aim of this article is to show the role of EFS as an instrument of human capital projects' funding as an important factor of local labour markets stimulation. The European Social Fund (ESF) has a key role in supporting of all EU-countries societies. The ESF is one of the best instruments the EU has at its disposal to help Europeans improve their employability and adaptability, and to reap the benefits of their new commercial activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Economic change and restructuring in the European Social Fund 2007-13,2006, European Comission.
  2. Herbst M. (red.), 2007, Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
  3. Kubiak P., 2005, Efekty uczestnictwa bezrobotnych w aktywnych programach rynku pracy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytet Łódzki.
  4. Pocztowski A. (red.), 2005, Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa.
  5. Przybyszewski R., 2007, Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
  6. Special Eurobarometer 350,2010, The European Social Fund, Brussel.
  7. Sprawozdania z realizacji programu operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007-2010, Warszawa. Study on the Return on ESF Investment in Human Capital, August 2010, Final Report, European Comission. The European Social Fund: supporting economic recovery, 2007, European Comission.
  8. Wiśniewski Z., Zawadzki К. (red.), 2010, Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, Wojewódzki Urząd Pracy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-458X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu