BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ochnio Emil (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Changes in the profitability of investment funds in Poland in the period 2005-2016
Źródło
Annals of Marketing Management & Economics, 2017, vol. 3, nr 1, s. 59-68, tab., wykr., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Sektor finansowy, Rentowność
Investment funds, Financial sector, Profitability
Uwagi
JEL Classification: O16, G23, G32
summ.
Abstrakt
The paper examines the rates of return of three main types of investment funds in the period of from 2005 to June 2016. The analysis covers 120 equity, 55 bond and 60 mixed funds and is based on data taken from www.bossa.pl, www.analizy.pl and www.izfa.pl. The results of analysis indicate that macroeconomic conditions significantly shape fund returns, though the impact is diversified by fund type. Better stock market conditions benefit equity and mixed funds, and the periods of economic slowdown are favorable for safer funds, including bond and money market funds. For the entire period, equity funds achieved the highest returns, but with the highest risk. The opposite situation concerned bond funds. The average returns of every type of fund were higher than deposit rates - more than 50% of the funds outgained them.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. The Act of 22 March 1991 on the law on public trading in securities and trust funds, Journal of Laws of 1991, no 35, item 155 [in Polish].
 2. The Act of 27 May 2004 on investment funds, Journal of Laws of 2004, no 146, item 1546 [in Polish].
 3. Dawidowicz D., 2014. Struktura rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce a wyniki funduszy (Investment funds market structure in Poland and investment funds' performance [in Polish], Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica 308 (74), 51-62.
 4. Gabryelczyk K., 2006. Fundusze inwestycyjne (Investment funds) [in Polish], Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. IZFiA, 2005-2015. Annual Report. Chamber of Fund and Asset Management, Warszawa.
 6. Jurek-Wasilewska K., 2014. Efektywność inwestowania w otwartych funduszach inwestycyjnych w Polsce w latach 2001-2010 (The effectiveness of investing in investment funds in Poland in 2001-2010) [in Polish], Journal of Finance and Financial Law 1, 20-33.
 7. MG, 2006. State of the economy - Poland 2006, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 8. Miziołek T., 2014. Ocena efektywności zarządzania funduszami ETF posiadającymi ekspozycję na polski rynek akcji (Evaluation of the effectiveness of management exchange-traded funds having exposure on the Polish equity market [in Polish], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocáawiu (Research Papers of Wrocáaw University of Economics) 371, 224-235.
 9. NBP, 2005-2015. Rozwój systemu finansowego w Polsce (Financial System Development in Poand) [in Polish], Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 10. Rouwenhorst K., 2004. The origins of mutual funds, The Yale International Center for Finance Working Paper Series, Working Paper 04-48.
 11. SatoŁa Ł., 2010. Dynamika wartoĞci aktywów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych (The dynamics of the assets on the Polish mutual fund market) [in Polish], Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 4 (53), 312-322.
 12. Sekuła P., 2010. Analiza stóp zwrotu osiąganych przez polskie fundusze akcji (Analysis of rates of return achieved by the Polish equity funds) [in Polish], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 25, 127-135.
 13. Witkowska D., 2009. Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005-2007 (The efficiency of selected equity funds in 2005-2007) [in Polish], Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki żywnościowej 74, 39-61.
 14. WWW 1. Analizy Online, retrieved from www.analizy.pl [accessed: 15.08.2016].
 15. WWW 2. Brokerage House BOĝ, retrieved from www.bossa.pl [accessed: 10.08.2016].
 16. WWW 3. Central Statistical Office (GUS), retrieved from www.stat.gov.pl [accessed: 15.08.2016].
 17. WWW 4. Chamber of Fund and Asset Management (IZFiA), retrieved from www.izfa.pl [accessed:11.08.2016].
 18. WWW 5. Eurostat, retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat [accessed: 15.08.2016].
 19. WWW 6. National Bank of Poland (NBP), retrieved from www.nbp.pl [accessed: 12.08.2016].
 20. WWW 7. OECD, retrieved from www.oecd.org [accessed: 15.08.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-7479
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu