BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gospodarek Gabriela (Uniwersytet Warszawski, absolwentka)
Tytuł
Uprawnienia kierownicze pracodawcy sektora prywatnego a wolność wyznawania religii w miejscu pracy w świetle orzeczeń TSUE w sprawach Achbita i Bougnaoui
Managerial Powers of Private Sector Employer Against Freedom of Religion in the Workplace in the Light of the Court of Justice of the European Union's Judgments in Cases Achbita and Bougnaoui
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2017, nr 6, s. 18-26, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Dyskryminacja, Religia, Wolność religijna, Sektor prywatny, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Discrimination, Religion, Religious freedom, Private sector, Judgments of the European Court of Justice, European Court of Human Rights Judgements
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorka podejmuje temat wolności wyznawania religii w miejscu pracy. Temat ten był w ostatnim czasie szeroko dyskutowany w kontekście najnowszych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14 marca 2017 r. w sprawach Achbita (C-157/15) oraz Bougnaoui (C-188/15), gdzie po raz pierwszy zastosowano prawo antydyskryminacyjne UE w odniesieniu do zatrudnienia w sektorze prywatnym. Ponadto w tak podobnych pod względem faktycznym sprawach wydano dwie całkowicie przeciwstawne opinie Rzeczników Generalnych. Autorka przedstawia kluczowe aspekty tych opinii ze wskazaniem najbardziej istotnych różnic, a także analizuje omawiany problem z trzech różnych (od podejścia TSUE) perspektyw: prawa narodowego niektórych państw europejskich, orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz amerykańskiego ujęcia koncepcji prerogatyw kierowniczych pracodawcy. (abstrakt oryginalny)

Article takes up the subject of the so-called Islamic veil debate. This matter was recently extensively discussed in the context of the CJEU's recent judgments, where for the first time the Court applied EU anti-discrimination law in relation to private sector employment. Moreover, in those two so similar cases, two opposing opinions of Advocates General were issued. This paper seeks to present key aspects of Advocates General's reasonings with the indication of the most important differences. Thereafter, Author will examine the issue from three different (from the CJEU's approach) perspectives: the national law of some European countries, case law of the European Court of Human Rights in Strasbourg and American concept of managerial prerogatives, finally to present the judgment of CJEU. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hatzis, N. (2011). Personal religious beliefs in the workplace: how not to define indirect discrimination, Oxford Legal Studies Research Paper, (57).
  2. Haverkort-Speekenbrink, S. (2012). European non-discrimination law. A comparison of EU law and the ECHR in the field of non-discrimination and freedom of religion in public employment with an emphasis on the Islamic headscarf issue. Utrecht University.
  3. Post, R.C. (1987). Between governance and management: the history and theory of the public forum. Yale Law School Legal Scholarship Repository, http://digitalcommons.law .yale.edu/cgi/viewcontent.cgiarticle=1213&COП- text=fss_papers
  4. Śledzinska-Simon, A. (2016). Is there a place for the Islamic veil in the workplace? Managerial prerogatives and the duty of reasonable accommodation in the EU anti-discrimination governance. ERA Fonim, 17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu