BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sidor-Rządkowska Małgorzata (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
Tytuł
Intermentoring jako forma dialogu międzypokoleniowego we współczesnych organizacjach
Intermentoring as a form intergenerational dialogue in contemporary organisations
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2017, nr 1 (43), s. 71-82, tab., bibliogr. 33 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Mentoring, Relacje międzypokoleniowe, Dzielenie się wiedzą, Zarządzanie różnorodnością
Mentoring, Intergenerational relations, Knowledge sharing, Diversity management
Uwagi
Streszcz., summ.
Abstrakt
Dialog międzypokoleniowy może być rozpatrywany w trzech wymiarach: publicznym, rodzinnym i zawodowym. Prezentowany artykuł koncentruje się na trzecim z wymienionych aspektów, tj. relacji w miejscu pracy. Autorka podkreśla, iż wspieranie wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami należącymi do różnych generacji powinno stanowić niezbędny element działań określanych mianem zarządzania różnorodnością pokoleniową. W artykule przedstawiono istotę i sposób wdrożenia intermentoringu - międzypokoleniowego transferu wiedzy i umiejętności. (abstrakt oryginalny)

Intergenerational dialogue may be considered from three different perspectives: the public, the family and the professional one. The presented article focuses on the third aspect related to the workplace environment. According to the author supporting of the exchange of experiences shared by various generations is an essential task of generation diversity management. The article presents the essence and the way of implementing intermentoring the intergenerational transfer of knowledge and skills. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biggs, S., Lowenstein, A., (2011), Generational Intelligence. A Critical Approach to Age Relations, London-New York: Routledge.
 2. Blauth, Ch., McDaniel, J., Perrin, C., Perrin, P.B., (2011), Age-Based Stereotypes: A Silent Killer of Collaboration and Productivity, Tampa: Achieve Global Inc.
 3. Boruta-Gojny, B., Popiołek, K., (2014), Intermentoring pokoleniowy w organizacji, [W:] M. Sidor-Rządkowska (red.), Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, Warszawa: Wolters Kluwer, 91-105.
 4. Clutterbuck, D., (2002), Każdy potrzebuje mentora. Jak kierować talentami?, Warszawa: Wydawnictwo Petit.
 5. Fazlagić, J., (2014), Zarządzanie różnorodnością a zarządzanie wiedzą, "e-Mentor", 1, 54-61.
 6. Hatton-Yeo, A., Ohsako, T., (2000), Intergenerational Programmes: Public Policy and Research Implications. An International Perspective, Hamburg: The UNESCO Institute for Education-The Beth Johnson Foundation.
 7. Hejduk, I., (2016), Rozwój technologii cyfrowych a wykluczenie społeczne osób 65+, "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula", 46(8), 29-40.
 8. Juchnowicz, M., (2014), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje, Warszawa: PWE.
 9. Karwalla, S., (2009), Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty, Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis Uniwersity.
 10. Kirton, G., Greene, A.M., (2010), The Dynamics of Managing Diversity. A Critical Approach, Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.
 11. Kołodziejczyk-Olczak, I., (2014a), Reactive and Proactive Age Management Strategies in Polish Companies - Research Results, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", 9(933), 137-155.
 12. Kołodziejczyk-Olczak, I., (2015), Wpływ zarządzania wiekiem na zatrudnialność dojrzałych pracowników, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty", 1(35), 75-93.
 13. Kołodziejczyk-Olczak, I., (2014b), Zarządzanie pracownikami dojrzałymi. Wyzwania i problemy, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 14. Kunze, F., Bohm, S.A., Bruch, H., (2011), Age Diversity. Age Discrimination Climate and Performance Consequences - A Cross Organizational Study, "Journal of Organizational Behavior", 32(2), 264-290.
 15. Liwiński, J., Sztanderska, U., (2010), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości-Uniwersytet Warszawski.
 16. Łużniak-Piecha, M., Kaczkowska-Serafińska, M., Lenton, A., (2016), Mentoring odwrócony - korzyści dla organizacji, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty", 2(40), 101-115.
 17. Oleksyn, T., (2010), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Warszawa: Wolters Kluwer.
 18. Oleksyn, T., (1998), Zarządzanie potencjałem pracy w polskim przedsiębiorstwie. Systemy, ewolucja, uwarunkowania, Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego.
 19. Parsloe, E., Wray, M., (2002), Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się, Kraków: Oficyna Wydawnicza.
 20. Roberge, M.E., Dick, R., (2010), Recognizing the Benefits of Diversity: When and How Does Diversity Increase Group Performance?, "Human Resource Management Review", 20, 295-308.
 21. Rosochacka-Gmitrzak, M., Chabiera, A., (2013), Od konfliktu і ambiwalencji do dialogu - ku zrównoważonym i inteligentnym relacjom międzypokoleniowym, [W:] M. Rosochacka-Gmitrzak, A. Chabiera (red.), Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką, Warszawa: Wydawnictwo Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, 5-10.
 22. Schimanek, T., Kotzian, J., Arczewska, M., (2015), Zarządzanie wiekiem skierowane na osoby 50+ : podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorców, Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce-Akademia Leona Koźmińskiego.
 23. Sidor-Rządkowska, M., (2012), Profesjonalny coaching. Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha, Warszawa: Wolters Kluwer.
 24. Sidor-Rządkowska, M. (red.) (2014), Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, Warszawa: Wolters Kluwer.
 25. Stankiewicz, K., (2016), Postawy pracowników wobec zróżnicowania wiekowego w zespołach i organizacjach, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty", 1(39), 141-155.
 26. Tokarz-Kamińska, B., (2013), Jak kształtować partnerskie relacje między pokoleniami?, [W:] M. Rosochacka-Gmitrzak, A. Chabiera (red.), Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką, Warszawa: Wydawnictwo Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, 43-46.
 27. Trinh, M.P., (2014), When Demographic and Personality Diversity Are Both at Play: Effects on Team Performance and Implications for Diversity Management Practices, [W:] C. Hughes (red.), Impact of Diversity on Organization and Career Development, Hershey, PA: IGI Global, 54-79.
 28. Urbaniak, В., Wieczorek, I., (2007), Zarządzanie wiekiem pracowników, [W:] B. Urbaniak (red.), Pracownicy 45+ w naszej firmie, Warszawa: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).
 29. Walker, A., (2005), The emergence of age management in Europe, "International Journal of Organisational Behaviour", 10, 685-669.
 30. Warwas, J., (2016), Postawy wobec aktywności zawodowej starszych pracowników - perspektywa pracodawców, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty", 1(39), 107-122.
 31. Wegge, J., Jungmann, F., Liebermann, S., Shemla, M., Ries, B.C., Diestel, S., Schmidt, K.H., (2012), What Makes Age Diverse Teams Effective? Results from a Six-Year Research Program, "Work", 41, 5145-5151.
 32. Wojtaszczyk, K., (2013), Poziom kompetencji wirtualnych pokolenia Y і C : ocena na podstawie autodiagnozy studentów, "e-Mentor", 2, 22-28.
 33. Wojtaszczyk, K., (2016), Przynależność generacyjna jako determinanta postaw wobec pracy. Stereotypy a rzeczywistość, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty", 1(39), 29-40.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8134
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu