BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stańczyk-Hugiet Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Implikacje teorii zależności w badaniach relacji
Implications of resource dependence theory in researching relations
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 2, s. 15-26, bibliogr. 19 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Relacje organizacyjne, Zasoby ludzkie, Struktury sieciowe
Organizational relationships, Human resources, Network structure
Abstrakt
Relacje międzyorganizacyjne znajdują się w nurcie badań i zarządzania strategicznego i marketingu, a także wielu innych szczegółowych dyscyplin. Eksponuje się w nich często racjonalność dostępu do zasobów. To skierowało uwagę w kierunku teorii zależności od zasobów w celu przeanalizowania potencjału tej teorii w badaniach relacji. W rezultacie przeprowadzone analizy pozwoliły na stwierdzenie, że w szczególności ujmowanie problematyki relacji międzyorganizacyjnych w epistemologii teorii zależności od zasobów daje możliwości rozwijania tej teorii w odniesieniu do organizacji o malej sile, tym samym niweluje asymetrię siły podmiotów w populacji.(abstrakt oryginalny)

Inter-organizational relationships are in the mainstream of research in the field of inter alia strategic management and marketing, as well as in many other specific disciplines. Research often exposes access to resources' rationality. It has been directed consideration towards the resource dependence theory, in order to explore the potential of this theory in the study of relationships. As a result of conducted analysis it has been allowed to conclude that, in particular, the recognition of the problems of inter-organizational relationships in epistemology of resource dependence theory provides opportunities to extent this theory in regard to the low power organizations, and thus to eliminate the asymmetry of power between entities in the population.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexander J. A., D'Aunno T. A., Alternative perspectives on institutional and market relationships in the U. S. health care sector, [in:] Advances in health care organization theory, Mick S. Wyttenbach M. (eds.), Jossey-Bass, San Francisco, 2003.
 2. Baker W. E., Faulkner R. R., Interorganizational networks, [in:] The Blackwell companion to organizations, Baum J. A. C. (ed.), Blackwell, Malden, 2002.
 3. Burt R. S., Structural holes: The social structure of competition, Harvard University Press, Cambridge 1992.
 4. Coleman J. S., Foundations of social theory, Harvard University Press, Cambridge, MA 1990.
 5. Dobrev S. D., Competing in the Looking Glass Market: Imitation, Resources, and Crowding, "Strategic Management Journal" 2007, Vol. 28.
 6. Fortune A. Mitchell W. Unpacking Firm Exit at the Firm and Industry Levels: The Adaptation and Selection of Firm Capabilities, "Strategic Management Journal" 2012, Vol. 33.
 7. Granovetter M. S., Getting a job: A study of contacts and careers, Harvard University Press, Cambridge, MA 1974.
 8. Gurses K., Ozcan P., Entrepreneurship in regulated markets: Framing contests and collective action to introduce pay TV in the U. S., "Academy of Management Journal" 2015, Vol. 58.
 9. Hakansson H., Snehota I., Developing Relationships in Business Networks, Routledge, London 1995.
 10. Hannan M. T., Freeman J., Organizational Ecology, Harvard University Press, Cambridge, MA 1989.
 11. Kogut B., The network as knowledge: Generative rules and the emergence of structure, "Strategic Management Journal" 2000, Vol. 21, Special Issue.
 12. Lin N., Vaughn J. C., Ensel W. M., Social resources and occupational status attainment, "Social Forces" 1981, Vol. 59.
 13. Pache A. C., Santos F., When Worlds Collide: The Internal Dynamics Of Organizational Responses To Conflicting Institutional Demands, "Academy Of Management Review" 2010, Vol. 35.
 14. Pahnke E. C., Katila R., Eisenhardt K. M., Who takes you to the dance? How funding partners influence innovative activity in young firms, "Administrative Science Quarterly" 2015, Vol. 60.
 15. Pfeffer J., Salancik G. R., The external control of organizations. A resource dependence perspective, Harper & Row, New York 1978.
 16. Pólos L., Hannan M. T., Carroll G. R., Foundation of a Theory of Social Firms, "Industrial and Corporate Change" 2002, Vol. 11, No. 1.
 17. Rowley T. J., Greve H. R., Rao H., Baum J. A. C., Shipilov A. V. Time to break up: The social and instrumental antecedents of exit from interfirm exchange cliques, "Academy of Management Journal" 2005, Vol. 48.
 18. Stańczyk-Hugiet E., Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 19. Wry T., Cobb J. A., Aldrich H. E., More than a Metaphor: Assessing the Historical Legacy of Resource Dependence and its Contemporary Promise as a Theory of Environmental Complexity, "The Academy of Management Annals" 2013, Vol. 7, No. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu