BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stańczyk Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Sieć w języku ekologów organizacji
The network in organizational ecologists interpretation
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 2, s. 27-39, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Organizacja, Świadomość ekologiczna, Ekosystem, Sieci międzyorganizacyjne
Organisation, Ecological awareness, Ecosystem, Inter-organizational networks
Abstrakt
W obliczu luki badawczej, jaką zidentyfikowano w obszarze dorobku ekologów organizacji w polskim piśmiennictwie, celem artykułu jest zaprezentowanie sieci międzyorganizacyjnej z tej perspektywy. Opracowanie jest wynikiem szczegółowych studiów wiodącej literatury przedmiotu. W ostateczności podjęto próbę wskazania podstawowych różnic w postrzeganiu sieci międzyorganizacyjnych w perspektywie strategicznej i ekologicznej. Należy nadmienić, że nie istnieją żadne ścisłe badania wyjaśniające różnice między obiema perspektywami epistemologicznymi w zarządzaniu, a opracowanie zachęca do dalszych dyskusji na ten temat i przeprowadzania dalszych badań literaturowych.(abstrakt oryginalny)

In the face of research gap in Polish literature that has been identified in the area of organizational ecologists' conceptual framework, this study aims to investigate an inter-organizational network from the ecological point of view. The paper is a result of detailed literature studies. In the conclusion, strategic versus ecological perspective comparison will be carried out, and various criteria of a network differentiating between the two views will be proposed. It is worth to point out that there are no strict studies explaining differences between both of the network's perspectives in management literature and the paper aspires to fill that gap as well as provide contribution to further consideration and discussion as a result of extensive literature studies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldrich H. E., Organizations and Environments, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1979.
 2. Baum J. A. C. i Singh J. V., Evolutionary Dynamics of Organizations, Oxford University Press, Oxford-New York 1994.
 3. Child J., Organizational Structure, Environment and Performance: the Role of Strategic Choice, "Sociology", 1972, No. 6 (1), pp. 1-22.
 4. Child J., Tse K. K.-T., Rodrigues S. B., The dynamics of corporate co-evolution. A case study of port development in China. Organisation and strategy: Case studies in their context, Edward Elgar, Cheltenham, UK 2013.
 5. Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 6. De Wit B., Meyer R., Synteza organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 7. Ecology and Strategy, Baum J. A. C., Dobrev S. D., Van Witteloostuijn A. (eds.), Elsevier, Amsterdam 2006.
 8. Gueguen G., Pellegrin-Boucher E., Torres O., Between cooperation and competition: the benefits of collective strategies within business ecosystems. The example of the software industry, 2ed Workshop on Coopetition Strategy, EISM, 14-15 September, Milan, Italy 2006.
 9. Hannan M. T., Freeman J., Organizational Ecology, Harvard University Press, Cambridge, MA 1989.
 10. Hannan M. T., Freeman J., The population ecology of organizations, "American Journal of Sociology" 1977, Vol. 82 (5), pp. 929-964.
 11. Iansiti M., Levien R., The Keystone Advantage: What the New Dynamics of Business Ecosystems Mean for Strategy, Innovation, i Sustainability, Harvard Business School Press, Boston 2004.
 12. Kim H., Lee J.-N., Han J., The role of IT in business ecosystems, "Magazine Communications of the ACM" 2010, Vol. 53, Iss. 5, May, pp. 151-156.
 13. Lewin A. Y., Volberda H. W., Prolegomena on coevolution: A framework for research on strategy and new organizational forms, "Organization Science" 1999, Vol. 10 (5), pp. 519-534.
 14. Meyer M. W., Turning evolution inside the organization, [in:] Baum J. A. C., Singh J. V. (eds.), Evolutionary Dynamics of Organizations, Oxford University Press, New York 1994, pp. 109-116.
 15. Moore J. F., Predators and pray: a new ecology of competition, "Harvard Business Review" 1993, May-June, s. 75-86.
 16. Moore J. F., The Death of Competition. Leadership & Strategy in the Age of Business Ecosystems, Harper Business, New York 1996.
 17. Nelson R. R., Winter S. G., An Evolutionary Theory of Economic Change, Belknap Press, Cambridge 1982.
 18. Niemczyk J., Strategia. Od planu do sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 19. Peltoniemi M., Vuori E., Business ecosystem as the new approach to complex adaptive business environments, Proceedings of eBusiness research forum, Tampere, Finland 2004, pp. 267-281.
 20. Peltoniemi M., Preliminary theoretical framework for the study of business ecosystems, "Emergence: Complexity and Organization" 2006, Vol. 8, No. 1, pp. 10-19.
 21. Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.), C. H. Beck, Warszawa 2012.
 22. Stańczyk S., Tożsamość ekosystemów biznesu - zarys koncepcji, "Organizacja i Kierowanie" 2015, nr 4 (169), s. 165-179.
 23. Stańczyk-Hugiet E., Strategicznie o ekosystemie biznesu, [w:] Zarządzanie Strategiczne. Strategie w sieci i przedsiębiorstw w sieci, Krupski R. (red.), Prace Naukowe WWSZiP 2015, nr 32 (2), s. 395-409.
 24. Strużyna J., Krótki rys ewolucyjnej inspiracji dla badaczy zarządzania, "Organizacja i Kierowanie" 2011, nr 3 (146), s. 9-22.
 25. Zakrzewska-Bielawska A., Strategie przedsiębiorstw w sieci. Wyniki badań firm high-tech, [w:] Zarządzanie Strategiczne. Strategie w sieci i przedsiębiorstw w sieci, Krupski R. (red.), Prace Naukowe WWSZiP 2015, nr 32 (2), s. 439-457.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu