BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowakowski Krzyszof (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Zagrożenia etyczne i korupcyjne w mediach
Ethical and corruption threats in the media
Źródło
Studia Medioznawcze, 2017, nr 2 (69), s. 127-141
Media Studies
Słowa kluczowe
Korupcja, Media, Etyka
Corruption, Media, Ethics
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Etyka dziennikarstwa to nie tylko problemem dziennikarzy, ponieważ jakość ich pracy tworzy jakość społeczeństwa. Jednak media i dziennikarze nie są odporni na nieetyczne praktyki. Tego typu nierzadkie relacje są nazywane ciemną stroną dziennikarstwa. Społeczeństwo oczekuje od dziennikarzy czegoś więcej niż tylko wiedzy zawodowej i sprawności technicznej. Nie sprzyja temu zaangażowanie mediów i dziennikarzy w nieetyczne praktyki zawodowe, w tym - w korupcję, czemu został poświęcony ten artykuł(abstrakt oryginalny)

The ethics of journalism is not only a problem of journalists. The quality of journalistic work has an impact on the quality of society. Yet, the media and journalists are not resistant to unethical practices. These practices might be called the "dark side" of journalism. Society expects from journalists something more than just professional knowledge and technical effi ciency. Media and journalists' involvement in unethical practices, such as corruption, does not serve society.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Furman, Dziennikarstwo i public relations jako dwa typy komunikowania, Rzeszów 2006
 2. L. Szot, Rola dziennikarza w procesie przekazywania informacji politycznej [w:] Mediatyzacja kampanii politycznych, red. M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk, Katowice 2009
 3. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2011
 4. S. Coronel, Corruption and the watchdog role of the news media [w:] Public sentinel. News media and governance reform, ed. P. Norris, Washington 2010
 5. J. Sobczak, Etyczne uwarunkowania funkcjonowania mediow, "Studia Medioznawcze" 2014
 6. Good practices to ensure transparency and integrity in media companies, Transparency International, Berlin 2016
 7. B. Dobek-Ostrowska, P. Barczyszyn, S. Michel, Zmiany w dziennikarstwie. Kultura zawodowa polskich dziennikarzy (badania ilościowe), "Studia Medioznawcze" 2013
 8. A. Stępińska, S. Ossowski, Dziennikarze w Polsce: Wartości, priorytety i standardy zawodowe, "Studia Medioznawcze" 2011
 9. A. Raczkowska, Rola organizacji zawodowych w kształtowaniu dziennikarskiej etyki normatywnej w Polsce, "Naukowy Przegląd Dziennikarski" 2016
 10. E. Migaczewska, Dziennikarz - zawód zaufania publicznego? Analiza społecznych oczekiwań i spostrzeżeń [w:] Media lokalne i dziennikarstwo. Aspekty współczesne i historyczne, "Media i Polityka" t. 1 (2010)
 11. A.A. Rogow, H.D. Laswell, Power, corruption and rectitude, New York 1963
 12. G. Makowski, Korupcja jako problem społeczny, Warszawa 2008
 13. K.W. Frieske, Korupcja znana i nieznana [w:] Polska, ale jaka?, red. M. Jarosz, Warszawa 2005
 14. M. Zaborski, Skaner życia publicznego, czyli media wobec korupcji [w:] Korupcja, oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie, red. A. Dylus, A. Rudowski, M. Zaborski, Wrocław 2006
 15. J. Macała, Media wobec korupcji w III RP - w tle afery Rywina [w:] Władza. Media. Polityka, red. M. Gierula, Katowice 2006
 16. B. Ristow, Cash for coverage: Bribery of journalists around the world. A report to the center for international media Assistance, Washington 2010
 17. D. Kruckeberg, K. Tsetsura, A Composite index by country of variables related to the likelihood of the existence of "Cash for news coverage", Institute for Public Relations, Gainesville, Florida 2003, http://www. instituteforpr.org/fi les/uploads/Bribery_Index_2003.pdf [dostęp: 8.01.2016].
 18. R. Li, Media corruption: A chinese character, "Business Ethics" 2013
 19. D. Kruckeberg, K. Tsetsura: International index of bribery for news coverage (Institute fo Public Relations), http://www.instituteforpr. org/fi les/uploads/Bribery_Index_2003_2003.pdf [dostęp: 13.03.2016].
 20. E. Rutkowska, System publiczny, "Press" 2016, nr 3, s. 28-33; M. Kozielski, Cicha zmiana, "Press" 2016
 21. K. Tsetsura, Bribery for news coverage: Research in Poland, Institute for Public Relations 2005, s. 2, http:// www.instituteforpr.org/wp-content/uploads/Bribery_Poland1.pdf [dostęp: 06.11.2015].
 22. Unethical media practices revealed by IPRA report, http://www.prnewswire.com/news-release/unethicalmedia- practices-revealed-by-ipra-report-77891562.html [dostęp: 02.12.2015].
 23. H. Kowalik, W pułapce mediow, "Przegląd" 2002
 24. K. Antoszewski, Czyste informacje. Badania MillwardBrown SMG/KRC [w:] Media, reklama i public relations w Polsce, red. J. Olędzki, Warszawa 2005
 25. J. Olędzki, Prolog nowego etapu komunikacji społecznej [w:] Media, reklama i public relations w Polsce, red. J. Olędzki, Warszawa 2005
 26. A. Bober, Jak rozliczać "czwartą władzę" [w:] Media, reklama i public relations w Polsce, red. J. Olędzki, Warszawa 2005
 27. J. Olędzki, Etyka w polskim public relations, Warszawa 2009
 28. E. Hope, Dziennikarz jako specjalista public relations - problem tożsamości czy nadużycie etyczne? [w:] Public relations. Teoria i praktyka, red. H. Przybylski, Katowice 2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0920
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu