BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nieć Dominika (Kopalnia Wapienia "Czatkowice" sp. z o.o.), Łukasiewicz Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Dialog społeczny i jego rola w skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa : studium przypadku KWK "Janina"
Social dialogue and its role in successful company's restructuring : case study of the "Janina" Coal Mine (Poland)
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2017, nr 1 (43), s. 117-134, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Dialog społeczny, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Restrukturyzacja górnictwa, Studium przypadku, Wyniki badań
Social dialogue, Restructuring of enterprises, Mining industry restructuring, Case study, Research results
Uwagi
Streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Kopalnia Węgla Kamiennego Janina
Janina Coal Mine
Abstrakt
Dialog społeczny stanowi jedną z podstawowych form rozwiązywania problemów na wszystkich poziomach życia społeczno-gospodarczego. Umożliwia współdecydowanie partnerów społecznych w sprawach kluczowych dla funkcjonowania całego państwa, pojedynczych organizacji czy społeczności lokalnych. Mając na uwadze ważność tej problematyki dla funkcjonowania wielu organizacji oraz chęć jej propagowania, celem artykułu jest przedstawienie koncepcji dialogu społecznego oraz możliwości jej zastosowania w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Artykuł został podzielony na dwie części: teoretyczną oraz empiryczną. W części pierwszej przedstawiono analizę podstawowych zagadnień związanych z dialogiem społecznym, w drugiej zaś - praktyczne aspekty tego zagadnienia (omówiono w niej dialog społeczny, jaki miał miejsce w latach 2002-2006 w Kopalni Węgla Kamiennego "Janina"). (abstrakt oryginalny)

Social dialogue is one of the fundamental form of problem-solving at all levels of the socio-economic life. It allows social partners to co-decide in the crucial issues for functioning entire nations, particular organisations and local communities. Taking into consideration its role and importance for the company's performance and the will to popularise the idea of social dialogue, the authors decided to present the concept of the social dialogue and the possibility to implicate it during restructuring process. The article is divided into two parts: a theoretical and an empirical one. First of all, it includes the analysis of the basic issues related to social dialogue. The second part is focused on the empirical studies through discussing the process of social dialogue within 2002-2006 in the "Janina" Coal Mine (Poland). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gardawski, J., (2009), Dialog społeczny w Polsce. Teoria, historia, praktyka, Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 2. Godlewska-Bujok, B., (2015), Rada Dialogu Społecznego?, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", 7,15-19.
 3. International Labour Organization (2013), National tripartite social dialogue: An ILO guide for improved governance. Geneva: Social Dialogue and Tripartism Unit, Governance and Tripartism Department.
 4. Kacprzak, T., (2014), Kultura dialogu obywatelskiego w Polsce i wybranych krajach UE, [W:] W. Sienkiewicz, M. Sidor (red.), Dialog obywatelski. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju, Lublin: Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, 41-48.
 5. Kaczorowski, P., Gajewski, P., (2008), Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w okresie transformacji, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 219, 201-227.
 6. Kroniki Zakładu Górniczego Janina (dokumentacja za lata 1992-1997), t. IV.
 7. Leś-Rudnicka, M., (2008), Historia Kopalni Węgla Kamiennego w Libiążu, Libiąż: Południowy Koncern Węglowy ZG Janina.
 8. Materiały archiwalne Zakładu Górniczego "Janina" (2002), Libiąż.
 9. Materiały archiwalne Zakładu Górniczego "Janina" (2003), Libiąż.
 10. Materiały archiwalne Zakładu Górniczego "Janina" (2003), Notatka ze spotkania przedstawicieli Zarządu PKE S.A. i Zarządu ZGE "Sobieski-Jaworzno III" Sp. z o.o. z przedstawicielami Dyrekcji i Zakładowych Organizacji Związkowych KWK "Janina", 31.10.2003. Libiąż.
 11. Materiały archiwalne Zakładu Górniczego "Janina (2003), Pismo skierowane do Wiceprezesa Zarządu ds. Pracy ZGE "Sobieski-Jaworzno III" Sp. z o.o., 17.11.2003. Libiąż.
 12. Materiały archiwalne Zakładu Górniczego "Janina" (2003), Porozumienie z dnia 20.12.2003 roku dotyczące zabezpieczeń pracowniczych i socjalnych dla załogi KWK Janina nie przechodzącej do Zakładu Górniczo-Energetycznego "Janina" Sp. z o.o., pozostającej w Kompanii Węglowej. Libiąż.
 13. Materiały archiwalne Zakładu Górniczego "Janina" (2003), Zobowiązanie związków zawodowych działających w KWK Janina z dnia 16.12.2003 r. Libiąż.
 14. Materiały archiwalne Zakładu Górniczego "Janina" (2004), Libiąż.
 15. Materiały archiwalne Zakładu Górniczego "Janina" (2004), Korespondencja z grudnia 2004 r. Libiąż.
 16. Materiały archiwalne Zakładu Górniczego "Janina (2004), Nasza Janina, wrzesień 2004. Libiąż.
 17. Materiały archiwalne Zakładu Górniczego "Janina" (2005), Libiąż.
 18. Materiały archiwalne Zakładu Górniczego "Janina" (2005), Koncern, 3(51), marzec 2005 r. Libiąż.
 19. Materiały archiwalne Zakładu Górniczego Janina (2005), Nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, Nasza Janina, luty 2005 r. Libiąż.
 20. Materiały archiwalne Zakładu Górniczego "Janina" (2005), Porozumienie z dnia 25.05.2005 r. Libiąż.
 21. Nieć, D., (2016), Dialog społeczny w miejscu pracy na przykładzie Kopalni Węgla " Janina" w Libiążu w latach 2002-2006, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny (niepublikowana praca magisterska).
 22. Olesiński, Z., (1997), Negocjacyjny sposób rozwiązywania konfliktu interesów : (na przykładzie działania Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych), [W:] J.P. Gieorgicy (red.), Negocjowanie metodą interesów, Warszawa: Centrum Partnerstwa Społecznego 'Dialog', 39-57.
 23. Paszcza, H., (2010), Procesy restrukturyzacyjne w polskim górnictwie węgla kamiennego w aspekcie zrealizowanych przemian i zmiany bazy zasobowej, "Górnictwo i Geoinżynieria", 3, 63-82.
 24. Rada Ministrów (2002), Zasady dialogu społecznego. Dokument programowy Rządu przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22 października 2002 r., Załącznik nr 1: Dialog społeczny - istota, pojęcia, metody, Warszawa, 16-19.
 25. Sekuła, Z., (2014), Uwarunkowania dialogu społecznego w Unii Europejskiej, "Przegląd Organizacji", 6,19-23.
 26. Sekuła, Z., (2014b), Zmiany dialogu społecznego w Polsce - wyniki badań, "Przegląd Organizacji", 7, 25-29.
 27. Surdykowska, B., (2010), Działania partnerów społecznych w obliczu kryzysu ekonomicznego, "Polityka Społeczna", 8,15-20.
 28. Uchwała Rady Ministrów nr 7/94 z dnia 15 lutego 1994 r. w sprawie powołania Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, niepublikowana.
 29. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, Dz.U. poz. 1240.
 30. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, Dz.U. Nr 100, poz. 1080 (z późn. zm.).
 31. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006, Dz.U. Nr 210, poz. 2037.
 32. www.dialog.gov.pl (06.01.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8137
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu