BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bratnicka-Myśliwiec Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Ingram Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rodzinność i przewaga konkurencyjna : kontekst polskich przedsiębiorstw
Familiness and competitive advantage : a case of Polish family firms
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2017, nr 1 (43), s. 135-153, tab., bibliogr. 73 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Przewaga konkurencyjna, Wyniki badań
Family-owned business, Competitive advantage, Research results
Uwagi
Streszcz., summ.
Abstrakt
Pomimo rosnącego znaczenia rodzinności w przedsiębiorstwach rodzinnych, niewiele jeszcze wiadomo na temat jej wpływu na ich efektywność. Wykorzystując teorię funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych i zarządzania strategicznego, w niniejszym artykule podjęto próbę zidentyfikowania wymiarów rodzinności oraz omówiono wpływ każdego z nich na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. Na podstawie danych ze 149 polskich przedsiębiorstw rodzinnych empirycznie potwierdzono bezpośredni wpływ rodzinności na efektywność organizacyjną, mierzoną jako przewagę konkurencyjną. Znaleziono również dowody dla wielowymiarowości konstruktu "rodzinność", który składa się z pięciu wymiarów. Przeprowadzone badania przyczyniają się do poszerzenia wiedzy w obszarze zarządzania strategicznego poprzez ukazanie, w jaki sposób specyficzny zbiór wymiarów rodzinności wpływa na efektywność przedsiębiorstwa rodzinnego. (abstrakt oryginalny)

Despite the importance of familiness, still not much is known about its impact on firm performance. In this study the authors seek the better understanding of how dimensions of familiness affect the firm competitive advantage to address firm growth challenges. Drawing upon the family firms' theory and strategic management theory the authors leverage a distinction between five dimensions of familiness and study their respective influence on firm competitive advantage. Using data from 149 Polish family firms, the authors empirically confirm the direct effect of familiness on firm performance as measured by competitive advantage. The authors also find evidence for multidimensionality of familiness construct which consists of five dimensions. The authors contribute to strategic management literature by showing how a specific set of familiness dimensions influences firm performance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldrich, H.E., Cliff, J.E., (2003), The pervasive effects of family on entrepreneurship: Toward a family embeddedness perspective, "Journal of Business Venturing", 18, 573-596.
 2. Anderson, R.C., Reeb, D.M., (2003), Founding-family ownership and firm performance: Evidence from the S&P 500, "Journal of Finance", 58,1301-1328.
 3. Antoncic, B., Hisrich, R.D., (2001), Intrapreneurship: Construct refinement and cross-cultural validation, "Journal of Business Venturing", 16, 495-527.
 4. Arosa, B., Iturralde, T., Maseda, A., (2010), Ownership structure and firm performance in non-listed firms: Evidence from Spain, "Journal of Family Business Strategy", 1, 88-96.
 5. Astrachan, J.H., Jaśkiewicz, P., (2008), Emotional returns and emotional costs in privately held family businesses: Advancing traditional business valuation, "Family Business Review", 21,139-149.
 6. Banos Monroy, V.I., Ramirez Solis, E.R., Rodriguez-Aceves, L., (2015), Familiness and its relationship with performance in Mexican family firms, "Academy of Strategic Management Journal", 14(2), 1-21.
 7. Basco, R., Rodriguez, M.J., (2009), Studying the family enterprise holistically. Evidence for integrated family and business systems, "Family Business Review", 22, 82-95.
 8. Bednorz, K., Bratnicka, K., (2013), Creative organizational climate: The construct and its operationalization, Referat przedstawiony na corocznej konferencji naukowej European Academy of Management, 26-29.06.2013, Stambuł.
 9. Berrone, P., Cruz, C., Gomez-Mejia, L.R., (2012), Socioemotional wealth in family firms: Theoretical dimensions, assessment approaches, and agenda for future research, "Family Business Review", 25(3), 258-279.
 10. Burkhart, M., Panunzi, F., Shleifer, A., (2003), Family firms, "Journal of Finance", 58, 2167-2201.
 11. Cameron, K.S., Quinn, R.E., (2015), Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Warszawa: Wolters Kluwer.
 12. Carney, M., (2005), Corporate governance and competitive advantage in family-controlled firms, "Entrepreneurship: Theory and Practice", 29, 249-265.
 13. Carney, M., Essen van, M., Gedajlovic, E.R., Heugens, P.P.M.A.R., (2013), What do we know about private family firm performance? A meta-analytical review, "Entrepreneurship Theory and Practice", 39, 513-545.
 14. Chang, S.J., Shim, J., (2015), When does transitioning from family to professional management improve firm performance?, "Strategic Management Journal", 36(9), 1297-1316.
 15. Chrisman, J.J., Chua, J.H., Sharma, P., (2005), Trends and directions in the development of a strategic management theory of the family firm, "Entrepreneurship Theory and Practice", 29, 555-575.
 16. Chrisman, J. J., Chua, J.H., Steier, L., (2005), Sources and consequences of distinctive familiness: An introduction, "Entrepreneurship Theory and Practice", 29(3), 237-247.
 17. Chua, J.H., Chrisman, J.J., Steier, L.P., Rau, S.B., (2012), Sources of heterogeneity in family firms: An introduction, "Entrepreneurship Theory and Practice", 36(6), 1103-1113.
 18. Dawson, A., Mussolino, D., (2014), Exploring what makes family firms different: Discrete or overlapping constructs in the literature?, "Journal of Family Business Strategy", 5(2), 169-183.
 19. Dekker, J.C., Lybaert, N., Steijvers, T., Depaire, B., Mercken, R., (2012), Family firm types based on the professionalization construct: Exploratory research, "Family Business Review", 26, 81-99.
 20. Denison, D., Lief, C., Ward, J.L., (2004), Culture in family-owned enterprises: Recognizing and leveraging unique strengths, "Family Business Review", 17(1), 61-70.
 21. Distelberg, B.J., Blow, A., (2011), Variations in family system boundaries, "Family Business Review", 24, 28-46.
 22. Eddleston, K.A., Kellermanns, K.W., Sarathy, R., (2008), Resource configuration in family firms, strategic planning and technological opportunities to performance, "Journal of Management Studies", 45, 26-50.
 23. Field, A., (2009), Discovering statistics using SPSS, London: Sage.
 24. Frank, H., Kessler, A., Rusch, T., Suess-Reyes, J., Weismeier-Sammer, D., (2016), Capturing the faimiliness of family business: Development of the Family Influence Familiness Scale (FIFS), "Entrepreneurship Theory and Practice", 3, 1-34.
 25. Galve, G.C., Salas, F.V., (1996), Ownership structure and firm performance: Some empirical evidence from Spain, "Managerial and Decision Economics", 17, 575-586.
 26. Gomez-Mejia, L.R., Cruz, C., Berrone, P., Castro, J.D., (2011), The bind that ties: Socioemotional wealth preservation in family firms, "Academy of Management Annals", 5(1), 653-707.
 27. Gomez-Mejia, L.R., Haynes, K.T., Nunez-Nickel, M., Jacobson, K. J.L., Moyano-Fuentes, J., (2007), Socioemotional wealth and business risks in family-controlled firms: Evidence from Spanish olive oil mills, "Administrative Science Quarterly", 52, 106-137.
 28. Habbershon, T.G., Williams, M., MacMillan, I., (2003), A unified systems perspective of family firm performance, "Journal of Business Venturing", 18(4), 451-465.
 29. Hack, A., (2009), Sind family business anders? Eine kritische Bestandsaufnahme des aktuellen Forschungsstands, "Zeitschrift für Betriebswirtschaft", Erganzungsheft, 2, 1-29.
 30. Hair Jr., J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E.,Tatham, R.L., (2006), Multivariate data analysis, Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
 31. Hall, A., Melin, L., Nordqvist, M., (2001), Entrepreneurship as radical change in family business: Exploring the role of cultural patterns, "Family Business Review", 14(3), 193-208.
 32. Herrero, I., (2011), Agency costs, family ties, and firm efficiency, "Journal of Management", 37, 887-904.
 33. Hienerth, C., Kessler, A., (2006), Measuring success in family businesses: The concept of configurational fit, "Family Business Review", 19(2), 115-135.
 34. Hoy, F., Sharma, P., (2010), Entrepreneurial family firms, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 35. Ibrahim, A.B., McGuire, J., Soufani, K., (2009), An empirical investigation of afactors contributing to longevity of small family firms, "Global Economy and Finance Journal", 2, 1-21.
 36. Ingram, T., (2016), Relationships between talent management and organizational performance: The role of climate for creativity, "Entrepreneurial Business and Economics Review", 4(3), 195-205.
 37. Irava, W., Moores, K., (2010), Clarifying the strategy advantage of familiness: Unbunding its dimensions and highlighting its paradoxes, "Journal of Family Business Strategy", 1, 131-144.
 38. Jaśkiewicz, P., Gonzalez, V.M., Menendez, S., Schiereck, D., (2005), Long-run IPO performance analysis of German and Spanish family-owned businesses, "Family Business Review", 18,179-202.
 39. Jeżak, J., Kornecki, J., Krajenta-Kopeć, A., (2014), Skala i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce (raport z badań empirycznych), [W:] J. Jeżak (red.), Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce. Znaczenie ekonomiczne oraz strategiczne problemy rozwoju, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 25-60.
 40. Klein, S.B., Astrachan, J.H., Smyrnios, К.Х., (2005), The F-PEC scale of family influence: Construction, validation, and further implication for theory, "Entrepreneurship Theory and Practice", 29(3), 321-339.
 41. Kline, P., (1999), Handbook of psychological testing, London: Routledge.
 42. Lambrecht, F., Korainen, M., (2009), Co-creating psychological ownership for the changing family firm: Applying a relational practice perspective. Referat wygłoszony na 9 konferencji pt. World Family Business Research Conference, IFERA, 24-27.06.2009, Limasol, Cypr.
 43. Lauterbach, B., Vaninsky, A., (1999), Ownership structure and firm performance: Evidence from Israel, "Journal of Management and Governance", 3,189-201.
 44. Leenders, M., Waarts, E., (2003), Competitiveness and evolution of family businesses: The role of family and business orientation, "European Management Journal", 21, 686-697.
 45. Litz, R.A., Pearson, A., Litchfield, S., (2012), Charting the future of family business research: Perspectives from the field, "Family Business Review", 25,16-32.
 46. Matser, I.A., (2013), Strategic resources and family firm performance, Utrecht: Utrecht University.
 47. Mazzi, C., (2011), Family business and financial performance: Current state of knowledge and future research challenges, "Journal of Family Business Strategy", 1, 166-181.
 48. McConaughy, D.L., Matthews, C.H., Fialko, A.S., (2001), Founding family controlled firms: Performance, risk, and value, "Journal of Small Business Management", 39, 31-50.
 49. Mehrotra V., Morek R., Shim J.W., Wiwattanakantang, Y., (2013), Adoptive expectations: Rising sons in Japanese family firms, "Journal of Financial Economics", 108, 840-854.
 50. Miller, D., Breton-Miller Le, I., (2005), Managing for the long run, Boston: Harvard Business School Press.
 51. Minichilli, A., Corbetta, G., MacMillan, I.C., (2010), Top management teams in family-controlled companies: Familiness, faultlines, and their impact on financial performance, "Journal of Management Studies", 47(2), 205-222.
 52. Molly, V., Laveren, E., Deloof, M., (2010), Family business succession and its impact on financial structure and performance, "Family Business Review", 23,131-147.
 53. Moores, K., (2009), Paradigms and theory building in the domain of business families, "Family Business Review", 22, 167-180.
 54. Mukherjee, K., Aggarwal-Gupta, M., (2016), Performance management in a family business firm - sensemaking by change participants. Referat wygłoszony na corocznej konferencji British Academy of Management, 6-8.09.2016, Newcastle.
 55. Nordqvist, M., (2005), Familiness in top management teams: Commentary on Ensley and Pearson's. An exploratory comparison of the behavioral dynamics of top management teams in family and nonfamily new ventures: Cohesion, conflict, potency, and consensus, "Entrepreneurship Theory and Practice", 29(3), 285-291.
 56. Nordqvist, M., Sharma, P., Chirico, F., (2014), Family firm heterogeneity and governance: A configuration approach, "Journal of Small Business Management", 52(2), 192-209.
 57. Nunnally, J.C., (1978), Psychometric theory, Szczecin: McGrow-Hill.
 58. Olson, P.D., Zuiker, V.S., Danes, S.M., Stafford, K., Heck, R.K.Z., Duncan, K.A., (2003), The impact of the family and the business on family business sustainability, "Journal of Business Venturing", 18, 639-666.
 59. Oswald, S.L., Muse, L.A., Rutherford, M.W., (2009), The influence of large stake family control on performance: Is it agency or entrenchment?, "Journal of Small Business Management", 47,116-135.
 60. Pearson, A.W., Holt, D.T., Carr, J.C., (2014), Scales in family business studies, [W:] L. Melin, M. Nordqvist, P. Sharma (red.), The Sage handbook of family business, London: Sage, 551-572.
 61. Porta La, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., (1999), Corporate ownership around the world, "Journal of Finance", 54, 471-518.
 62. Rutherford, M.W., Kuratko, D.F., Holt, D.T., (2008), Examining the link between 'Familiness' and performance. Can the F-PEC untangle the family business theory jungle?, "Entrepreneurship Theory and Practice", 11,1089-1109.
 63. Safin, K., (2007), Przedsiębiorstwa rodzinne - istota i zachowania strategiczne, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 64. Sharma, P., (2008), Commentary: Familiness: Capital stocks and flows between family and business, "Entrepreneurship Theory & Practice", 11, 971-977.
 65. Stewart, A., (2003), Help one another: Toward an anthropology of family business, "Entrepreneurship Theory and Practice", 27, 383-396.
 66. Tagiuri, R., Davis, J.A., (1996), Bivalent attributes of the family firm, "Family Business Review", 9(2), 199-208.
 67. Tokarczyk, J., Hansen, E., Green, M., Down, J., (2007), A resource-based view and market orientation theory examination of the role of 'familiness' in family business succession, "Family Business Review", 20, 17-31.
 68. Weinzimmer, L.G., Nystrom, P.C., Freeman, S.J., (1998), Measuring organizational growth: Issues, consequences and guidelines, "Journal of Management", 24, 235-262.
 69. Weismeier-Sammer, D., Frank, H., Schlippe von, A., (2013), Untangling 'familiness': A literature review and directions for future research, "International Journal for Entrepreneurship and Innovation", 14(3), 165-177.
 70. Yu, A., Lumpkin, G.T., Sorenson, R.L., Brigham, K.H., (2012), The landscape of family business outcomes: A summary and numerical taxonomy of dependent variable, "Family Business Review", 25, 33-57.
 71. Zahra, S., (2003), International expansion of U.S. manufacturing family businesses: The effect of ownership and involvement, "Journal of Business Venturing", 18, 495-512.
 72. Zahra, S.A., Hayton, J.C., Salvato, C., (2004), Entrepreneurship in family vs. non-family firms: A resource-based analysis of the effect of organizational culture, "Entrepreneurship Theory and Practice", 28, 363-381.
 73. Zellweger, T.M., Eddleston, K.A., Kellermanns, F.W., (2010), Exploring the concept of familiness: Introducing family firm identity, "Journal of Family Business Strategy", 1(1), 54-63.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8138
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu