BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jachowicz Agnieszka (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Tytuł
Analiza efektywnego wykorzystania środków unijnych przez gminy powiatu olkuskiego w latach 2007-2013
Analysis of the Efficient Use of European Union Funds by Communities Belonging to the Olkusz District in the Period of 2007-2013
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 49, s. 149-159, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Fundusze unijne, Efektywność, Środki unijne
Public finance, EU funds, Effectiveness, EU funds union
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H72; H21; H80
streszcz., summ.
Kraj/Region
Powiat olkuski
Abstrakt
W latach 2007-2013 samorządy stanęły w obliczu możliwości sięgnięcia po dużą pulę środków unijnych. Po raz pierwszy Polska brała aktywny udział w przygotowaniu tej perspektywy finansowej. Po raz pierwszy także pojawiło się w niej 16 programów operacyjnych przygotowywanych przez same samorządy, co stanowiło dla nich też swoiste wyzwanie. Celem artykułu jest ukazanie, że samorządy zaczynają pracować i funkcjonować w sposób efektywny wykorzystując fundusze unijne. Z tego powodu przebadano gminy powiatu olkuskiego w województwie małopolskim. Ankietowane gminy powiatu olkuskiego głównie korzystały z MRPO, PROW oraz PO KL. Wynika to oczywiście z potrzeb, jakie zostały uznane za priorytetowe przez władze samorządowe. Zostały one "osadzone" w środowisku lokalnym, co podkreśla efektywność ich wykorzystania. Najważniejszą przesłanką świadczącą o efektywności wykorzystania funduszy unijnych jest fakt, iż wkład własny ankietowanych jednostek samorządowych pochodził z ich środków własnych, czyli nie obciążał dodatkowo budżetów kosztami odsetek i innych opłat. Można skłonić się ku stwierdzeniu, że gminy kierowały się regułą 3E - czyli gospodarnością, skutecznością i wydajnością. Pozostaje mieć nadzieję, że postępowanie takie stanie się standardem w polskich finansach publicznych, a nie wyjątkiem. (abstrakt oryginalny)

In the period of 2007-2013 local governments faced the possibility of taking advantage of the European Union funds. For the first time Poland actively participated in preparing this financial perspective and at the same time Poland was this perspective beneficiary during the whole period of this perspective duration. Sixteen operational programs were prepared by the local governments themselves, what was a big challenge for them. The aim of the paper is to present the fact that local governments have started working and functioning in an efficient way benefiting from the European Union funds. For this reason, the communities belonging to the Olkusz District in the Małopolska Province were surveyed. The surveyed communities mainly applied for the following programs: MRPO-Malopolska Regional Operating Program, PROW-Evolution Program for Rural Area and POKL - Operating Program for Social Capital. Of course, it resulted from the regional needs that were considered by the local governments' authorities as the priority. The mentioned programs were embedded in the local environment, what influenced the programs application efficiency. The most important premise providing the EU programs usage efficiency was the fact that the local government units used only their own financial means without additional charges (credit rates). It can be stated that Polish communities followed the 3E principle: economy, efficiency and effectiveness. Let us hope that in the future such economic behavior will become a standard in Polish public finance and not an exception. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brandenburg H., 2011, Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi. Wydanie trzecie uzupełnione, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 2. Czakon W., 2005, Procesowe podejście do badania efektywności [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1060, Akademia Ekonomiczna Wrocław.
 3. http://mapyfunduszy.umwm.pl/mapa/368 (dostęp 11.04.2016 r.).
 4. http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/mrpo/Strony/program.aspx (dostęp 11.04.2016).
 5. https://www.funduszeeuropejskie.20072013.gov.pl/OrganizacjaFunduszyEuropejskich/Strony/NSS.aspx (dostęp 11.04.2016 r.).
 6. Jachowicz A., 2015, Partnerstwo publiczno-prywatne narzędziem efektywnej realizacji zadań publicznych, Difin, Warszawa.
 7. Nowa encyklopedia powszechna, 2004, t. 2, PWN, Warszawa.
 8. Wilkin J. (red.), 2005, Teoria wyboru publicznego, Scholar, Warszawa.
 9. www.bukowno.pl (dostęp 11.04.2016 r.).
 10. www.gminabolesław.pl (dostęp 11.04.2016 r.).
 11. www.gmina-klucze.pl (dostęp 11.04.2016 r.).
 12. www.umig.olkusz.pl (dostęp 11.04.2016 r.).
 13. www.wolbrom.pl (dostęp 11.04.2016 r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.1.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu