BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dash Bhanupriya (Sambalpur University, Sambalpur, India), Pattnaik Monalisha (Sambalpur University, Sambalpur, India), Pattnaik Hadibandhu (Sambalpur University, Sambalpur, India)
Tytuł
Replenishment Policy for Entropic Order Quantity (ENOQ) Model with Two Component Demand and Partial Back-Logging under Inflation
Metoda uzupełnień dla modelu entropicznej wielkości zamówienia (ENOQ) z dwuelementowym popytem i uwzględniający inflację
Eine Ergänzungsmethode für das Modell der Entropischen Bestellungsgröẞe (ENOQ) bei Einer die Inflation Berücksichtigenden Zwei-Elementennachfrage
Źródło
LogForum, 2017, vol. 13, nr 3, s. 353-365, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Zapasy, Magazynowanie, Inflacja, Popyt
Inventories, Storage, Inflation, Demand
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Metoda uzupełnień dla modelu entropicznej wielkości zamówienia (ENOQ) z dwuelementowym popytem i uwzględniający inflację jest istotnym zagadnieniem w obrębie zarządzania zapasem.
Metody: W pracy stworzono model zarządzania zapasem dla pozycji o nierównomiernym zużyciu oraz uwzględniający czynnik inflacyjny w ujęciu wartościowym dla zamówień z zerowym czasem realizacji. Sformułowano model maksymalizacji zysku przy uwzględnieniu inflacji oraz systemu rabatów gotówkowych. Zaprezentowano przykład numeryczny dla porównania efektów uzyskiwanych przy zastosowaniu modelu entropicznej wielkości zamówienia oraz ekonomicznej wielkości zamówienia. Na przykładzie został zaprezentowany stworzony model oraz została zilustrowana procedura. Oprogramowanie Lingo 13.0 zostało wykorzystane do wyprowadzenia optymalnej wielkości zamówienia oraz całkowitego kosztu zapasu. Następnie przeprowadzono analizę wrażliwości optymalnego rozwiązania dla różnych parametrów. (abstrakt oryginalny)

Background: Replenishment policy for entropic order quantity model with two component demand and partial backlogging under inflation is an important subject in the stock management.
Methods: In this paper an inventory model for non-instantaneous deteriorating items with stock dependant consumption rate and partial back logged in addition the effect of inflection and time value of money on replacement policy with zero lead time consider was developed. Profit maximization model is formulated by considering the effects of partial backlogging under inflation with cash discounts. Further numerical example presented to evaluate the relative performance between the entropic order quantity and EOQ models separately. Numerical example is present to demonstrate the developed model and to illustrate the procedure. Lingo 13.0 version software used to derive optimal order quantity and total cost of inventory. Finally sensitivity analysis of the optimal solution with respect to different parameters of the system carried out.
Results and conclusions: The obtained inventory model is very useful in retail business. This model can extend to total backorder. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahmed I., Sultana I., 2014. A literature review on inventory modeling with reliability consideration. International Journal of Industrial Engineering Computations , 5(1), 169-178, http://dx.doi.org/10.5267/j.ijiec.2013.10.001
 2. Buzacott J.A., 1975. Economic order quantities with inflation, Operations Research Quarterly, 26, 553-558.
 3. Chung Y.D., Tsu P.H., Liang Y., 2007. Determining optimal selling price and lot size with a varying rate of deterioration and exponential partial back logging, European Journal of Operational Research, 181, 668-678. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2006.06.029
 4. Gahan P., Pattnaik M., 2017, Optimization in Fuzzy Economic Order Quantity (FEOQ) Model with Promotional Effort Cost and Units Lost Due to Deterioration. LogForum 13 (1), 61-76, http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.6
 5. Ghare P.M., Schrader G.F., 1963. A model for an exponentially decaying inventory, Journal of Industrial Engineering, 14, 238-243.
 6. Ghare P.M., Schrader G.H. (1963) "A model for exponentially decaying inventory system", Industrial Production Research, 21, 449-460.
 7. Goyal S.K., Giri B.C. (2001) "Recent trends in modelling of deteriorating inventory", European Journal of Operational Research, 134, 10-16. https://doi.org/10.1016/S0377-2217(00)00248-4
 8. Jaber M.Y., Bonney M., Rosen M.A., Monalek I., 2008. Entropic order quantity (EnOQ) model for deteriorating items, Applied mathematical modelling. https://doi.org/10.1016/j.apm.2007.11.028
 9. Luo W., 1998. An integrated inventory system for perishable goods with backordering, Computers and Industrial Engineering, 34, 685-693. https://doi.org/10.1016/S0360-8352(97)00327-6
 10. Mohamad Y., Zanoni S., Lucio E., 2015. Consignment stock' for a two-level supply chain with entropy cost. European Journal of Industrial Engineering, 8, 2, http://dx.doi.org/10.1504/EJIE.2014.060439
 11. Panda S., Saha S., Basu M., 2009. An EOQ model for perishable products with discounted selling price and stock dependant demand. CEJOR, 17, 31-53. http://dx.doi.org/10.1007/s10100-008-0073-z
 12. Pattnaik M., Bag A., 2015. A Fuzzy Non-Linear Programming Economic Order Quantity Model with Demand Dependent Unit Cost of Production under Two Constraints, Journal of Supply Chain and Operations Management, 13, 2.
 13. Skouri K., Konstantaras I., Papachristos S., Ganas I., 2007. Inventory models with ramp type demand rate, partial backlogging and weibull deterioration rate, European Journal of operations Research. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2007.09.003
 14. Skouri K., Papachristors S., 2002. Note on deterministic inventory lot-size models under inflation with shortages and deterioration for the fluctuating demand by Yang et al., Naval Research Logistics, 49, 527-529.
 15. Uthayakumar R., Geeta K.V. 2009. Replenishment policy for single item inventory model with many inflation, OPSEARCH, 46 (3), 345-357.
 16. Vrat P., Padmanabhan G., 1990. An inventory model under inflation for stock dependent consumption rate items, Engineering Production Economics, 19, 379-383. https://doi.org/10.1016/0167-188X(90)90068-S
 17. Wee H.M., 1995. A deterministic lot-size inventory model for deteriorating items with shortages and a declining market, Computers Operations, 22, 345-356. https://doi.org/10.1016/0305-0548(94)E0005-R
 18. Wee H.M., 1999. Deteriorating inventory model with quantity discount, pricing and partial back ordering, International Journal of Economics, 59, 511-518. https://doi.org/10.1016/S0925-5273(98)00113-3
 19. Wee H.M., Law S., 2001. Replenishment and Pricing policy for deteriorating items taking into account the time-value of money, International Journal of Production Economics, 71, 213-220. https://doi.org/10.1016/S0925-5273(00)00121-3
 20. Wee W.H., 1993. Economic production lot size model for deteriorating items with partial back ordering, Compute and Industrial Engineering, 24 (3), 449-458. https://doi.org/10.1016/0360-8352(93)90040-5
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2017.3.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu