BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrozińska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Skuteczność pozyskiwania środków na realizację projektów unijnych w miastach wojewódzkich w perspektywie 2007-2013
Effectiveness of Acquiring Structural Funds in Polish Big Cities in the Period 2007-2013
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2017, vol. 31, nr 2, s. 26-38, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Rozwój układów lokalnych i regionalnych w procesie przemian gospodarczych = Development of Local and Regional Systems in the Process of Economic Transformation
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Realizacja inwestycji, Efektywność, Miasto
EU funds, Realisation of investments, Effectiveness, City
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wejście Polski do Unii Europejskiej rozszerzyło możliwości finansowania polityki rozwojowej, stawiając pytanie o sposób redystrybucji środków finansowych. Spowodowało ono konieczność wypracowania mechanizmu zarządzania środkami finansowymi z uwzględnieniem charakterystyki obszarów, do których kierowano wsparcie. Celem artykułu jest zweryfikowanie skuteczności pozyskiwania projektów unijnych przez podmioty z miast wojewódzkich, połączonej z czynnikami związanymi z konkurowaniem o środki finansowe, poziomem przedsiębiorczości i zamożnością mieszkańców miast. W badaniu uwzględniono liczbę i wartość wniosków składanych o dofinansowanie oraz wniosków rozliczających projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2007-2013. (abstrakt oryginalny)

Polish accession to the European Union resulted in the extending of possibilities of financing development policy, and in the question of redistribution of financial resources. This resulted in the need for developing a mechanism for the management of funds, taking into account the characteristics of the areas requiring support. The aim of this article is to verify the effectiveness of acquiring EU projects by entities of the provincial cities in terms of factors related to the competition for financial resources, the level of entrepreneurship and wealth in cities. The study includes the number and value of applications submitted as funding requests and final reports on projects realised with funds from the European Union in the period 2007-2013.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamus, W. (2009). Wpływ metropolii na rozwój społeczno-gospodarczy regionu (podejście metodologiczne). W: Z. Makieła (red.). Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.
 2. Boudeville, J.R. (1966). Problems of Regional Economic Planning. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 3. Christaller, W. (1933). Die Zentralen Orte in Süddeutschland. Eine ökonomisch-geographische Untersuchung ūber die Gesetzmässigkeit der Vorbereitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen. Jena: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
 4. Churski, P. (2009). Polityka regionalna w okresie 2004-2006 a spójność i konkurencyjność Wielkopolski. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu, 9, 97-133.
 5. Czyż, T. (2009). Koncepcje aglomeracji miejskiej i obszaru metropolitalnego w Polsce. Przegląd Geograficzny, 81(4), 445-459.
 6. Domański, B. (2008). Rozwój polskich metropolii a regiony peryferyjne. Bezpowrotna separacja czy współzależność rozwoju? W: T. Marszał (red.). Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 135-143.
 7. Friedmann, J. (1972). A general theory of polarized development, W: N.M. Hansen (red.). Growth Centres in Regional Economic Development. New York: Free Press, 82-107.
 8. Gaczek, W.M. (2009). Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.
 9. Gawlikowska-Hueckel, K. (2002). Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja? Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 10. Gorzelak, G. (2004). Polska polityka regionalna wobec zróżnicowań polskiej przestrzeni. Studia Regionalne i Lokalne, 4(18), Warszawa, 37-72.
 11. Hausner, J. (2001). Modele polityki regionalnej w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 1(5), 5-24.
 12. Hirschmann, A.O. (1985). The Strategy of Economic Development. New Haven: Yale University Press.
 13. Kudłacz, T. (2009). Duże miasta w Polsce w świetle wybranych wskaźników rozwoju gospodarczego. W: Z. Makieła (red.). Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 108-120.
 14. Myrdal, G. (1957). Economic Theory and Under-developed Regions. London: Gerald Duckworth & Co.
 15. Perroux, F. (1955). Note sur la notion de pole de croissance. Economie Appliquee, 8, 307-320.
 16. Stępiński, B. (2013). Przegląd możliwości pozyskiwania funduszy przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarach metropolitalnych. W: W. Kisiała, B. Stępiński (red.). Rola Obszarów Metropolitalnych w polityce regionalnej i rozwoju regionalnym. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, 47-69.
 17. Szołek, K. (2006). Obszary metropolitalne we współczesnej przestrzeni społeczno-gospodarczej (studium przypadku). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 173.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.24917/20801653.312.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu