BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żylicz Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Sukces europejskiej walki z kwaśnym deszczem
The Success of the European Struggle Against Acid Rain
Źródło
Aura, 2016, nr 4, s. 20-21
Słowa kluczowe
Emisja zanieczyszczeń, Ochrona powietrza atmosferycznego, Współpraca międzynarodowa, Polityka ekologiczna, Dyrektywy WE, Porozumienia międzynarodowe
Pollution emission, Protection of air, International cooperation, Ecological politics, EC directives, International agreements
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
Emisja dwutlenku siarki i paru innych zanieczyszczeń regulowana jest w Europie nie tylko protokołami do Konwencji genewskiej z 1979 г., ale i Dyrektywą 2001 /81 /WE, która została później znowelizowana tak, aby objąć również nowe kraje członkowskie. Różnica między tymi dwoma typami dokumentów wynika z faktu, iż Komisja Europejska dysponuje skuteczniejszym mechanizmem narzucania i egzekwowania wymagań. W związku z tym walka z kwaśnym deszczem na naszym kontynencie może być uznana za wygraną. Jednak w przypadku problemów - takich jak np. eutrofizacja Bałtyku - których rozwiązanie wymaga głębszej współpracy z krajami pozostającymi poza Unią Europejską, jest to rozwiązanie trudne do powtórzenia. (abstrakt oryginalny)

Sulphur dioxide emissions and those of some other air pollutants are regulated in Europe not only by protocols to the 1979 Geneva Convention, but also by Directive 2001 /81 /EC which was subsequently amended so as to cover new member states. These two documents differ in that the European Commission has a more effective mechanism of adopting and enforcing environmental commitments. As a result, the struggle against acid rain in Europe has been successful. However, this path cannot be replicated for problems such as the eutrophication of the Baltic Sea where deeper cooperation with countries outside of the European Union is required. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3668
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu