BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górka Kazimierz (Wydział Finansów), Thier Agnieszka
Tytuł
Program edukacyjny "Z nami bezpiecznie i ekologicznie"
Źródło
Aura, 2016, nr 4, s. 27-29, fot., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja ekologiczna, Bezpieczeństwo ekologiczne, Zasoby naturalne, Zanieczyszczenie środowiska
Ecology education, Environmental security, Natural resources, Environmental pollution
Abstrakt
Kwestie bezpieczeństwa przedstawimy najpierw w ujęciu makro od wskazania pokrótce na trzy główne przyczyny narastania we współczesnym świecie problemów ekologicznych. Otóż, po pierwsze, przyspieszenie postępu technicznego powoduje wiele zmian w organizacji życia społeczno-gospodarczego i w systemach zarządzania. Niektóre z tych zmian są oceniane negatywnie, jako tzw. uboczne skutki rozwoju techniki, głównie w postaci zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Dominują wśród nich zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pyłami i gazami, zanieczyszczenia wód toksycznymi lub podgrzanymi ściekami, zanieczyszczenia powierzchni ziemi i gleby różnego rodzaju odpadami, ale równie uciążliwe są inne czynniki, jak hałas czy promieniowanie, a także przemieszczanie ziemi, wycinanie lasów, szpecenie krajobrazu. Zanieczyszczenia te powodują straty gospodarcze i społeczne - określane stratami ekologicznymi - w postaci spadku ilości i jakości plonów w rolnictwie i mniejszego przyrostu drzewa w lasach, przyspieszenia korozji maszyn i urządzeń, a także substancji budowlanej, wzrostu kosztów funkcjonowania przemysłu i gospodarki komunalnej w skażonym środowisku, pogorszenia warunków pracy i odpoczynku mieszkańców oraz wzrostu kosztów ich leczenia itp. Ocenia się, że straty gospodarcze powodowane tymi czynnikami stanowią w Polsce i w wielu innych krajach co najmniej równowartość 57% dochodu narodowego (produktu krajowego brutto). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997 nr 78 poz. 483.
  2. J.J. Skoczylas: Prawa ratownicze. Lexis Nexis, Warszawa 2011, s. 178-208.
  3. M. Kożuch (red.): Ekologizacja gospodarki. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015, s. 71-93.
  4. A. Kurkiewicz, Zarządzanie kryzysowe w samorządzie, MUNICIPIUM S.A., Warszawa 2008, s. 73-87.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3668
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu