BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewski Janusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
The Importance of Insect Pollinators for Polish Food Security
Znaczenie owadów zapylających dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 3 (41), s. 329-336, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo żywnościowe, Ochrona roślin
Food security, Plant protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest próba określenia wpływu owadów zapylających na wielkość produkcji żywności w Polsce, a przez to wskazania na ich rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Badania dotyczyły głównych uprawnych roślin entomofilnych, tj. rzepaku, roślin sadowniczych oraz krzewów owocowych i plantacji trwałych. Analizy przeprowadzono na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego RP, Instytutu Ogrodnictwa oraz literatury przedmiotu. Wyniki badań wskazują na decydującą rolę owadów zapylających w zbiorach owoców (brak zapylaczy może spowodować spadek plonów od 50% do 90%) oraz znaczną rolę w zbiorach rzepaku (możliwy spadek plonów w granicach 20-40%). Bezpieczeństwo żywnościowe Polski w sensie fizycznej dostępności żywności będzie zachowane nawet przy braku owadów zapylających. Nie będzie natomiast możliwości zachowania bezpieczeństwa żywnościowego na poziomie ekonomicznej dostępności żywności (dotyczy to zwłaszcza owoców) ani bezpieczeństwa żywnościowego związanego ze spożywaniem odpowiednio zbilansowanych racji żywnościowych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to determine the effect of insect pollinators on the volume of food production in Poland, and thus to identify their role in ensuring the food security of the country. The object of the study was related to major entomophilous crop plants, i.e. rapeseed, fruit plants, fruit shrubs and permanent crops: fruit and berry plantations. The analyses were based on data from the Polish Central Statistical Offi ce, the Institute of Horticulture, and subject literature. The results of the study indicate that insect pollinators play a key role in fruit production (absence of pollinators may result in a crop yield reduction ranging between 50% and 90%) and a signifi cant role in rapeseed production (a possible yield reduction of approx. 20-40%). In terms of physical availability of food, Polish food security would be preserved even in the absence of insect pollinators. However, at the level of economic availability, food security would not be preserved without such pollinators, particularly in terms of fruit and food security associated with the consumption of properly balanced rations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allsopp, M. H., de Lange, W. J., Veldtman, R. (2008). Valuing Insect Pollination Services with Cost of Replacement, PloS ONE 3(9).
 2. Bora, S., Ceccacci, I., Delgado, C., Townsend, R. (2010). Food Security and Conflict. World Development Report 2011 - Background Paper. Washington: World Bank.
 3. Gallai, N., Salles, M. J., Settele, J., Vaissiere, B. E. (2009). Economic Valuation of the Vulnerability of World Agriculture Confronted with Pollinator Decline. Ecol. Econ., 68, 810-821.
 4. GUS (2015). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 5. Leonhardt, S. D., Gallai, N., Garibaldi, L. A., Kuhlmann, M., Klein, A. M. (2013). Economic Gain, Stability of Pollination and Bee Diversity Decrease from Southern to Northern Europe. Basic Appl. Ecol., 14, 6, 461-471.
 6. Lyon, G. (2010). Report on the Future of the Common Agricultural Policy after 2013 (2009/2236(INI)). European Parliament, Committee on Agricultural and Rural Development.
 7. Majewski, J. (2011). Wartość zapylania roślin uprawnych w Polsce. Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., 166, 426-435.
 8. Majewski, J. (2014). Wartość zapylania sadów jabłoniowych w Polsce - próba szacunku metodą kosztów zastąpienia. Rocz. Ekon. Roln. Obsz. Wiej., 101, 3, 126-132.
 9. Małysz J. (1991). Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczna potrzeba ludzkości. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 10. Marzęda-Młynarska, K. (2014). Globalne zarządzanie bezpieczeństwem żywnościowym na przełomie XX i XXI wieku. Lublin: Wyd. UMCS.
 11. Mikuła, A. (2012). Bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Rocz. Ekon. Roln. Obsz. Wiej., 99, 4, 38-48.
 12. Morse, R. A., Calderone, N. W. (2000). The Value of Honey Bees as Pollinators of US Crops in 2000. Retrieved April 7th 2010 from: www.beeculture.com/content/Pollination-Reprint07.pdf.
 13. Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół (2010). Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa (ISiK). Retrieved May 17th 2012 from: www.opisik.pulawy.pl.
 14. Partap, U., Ya, T. (2012). The Human Pollinators of Fruit Crops in Maoxian County, Sichuan, China. Mount. Res. Dev., vol. 32, no 2, 176-186.
 15. Pawlak, K. (2011). Bezpieczeństwo żywnościowe gospodarstw domowych w USA. Wieś Roln., 3(152), 67-83.
 16. Prabucki, J. (Ed.). (1998). Pszczelnictwo. Szczecin: Wyd. Promocyjne Albatros.
 17. Rosiak, E. (2014). Krajowy rynek rzepaku na tle rynku światowego. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Probl. Roln. Świat., 14(XXIX), 1, 86-96.
 18. Sapa, A. (2012). Międzynarodowa pomoc żywnościowa - kierunki zmian. J. Agribus. Rural Dev., 2(24), 203-214.
 19. Schulp, C. J. E., Lautenbach, S., Verburg, P. H. (2014). Quantifying and mapping ecosystem services: Demand and supply of pollination in the European Union. Ecol. Ind., 36, 131-141.
 20. Ślązak, G. (2004). Wpływ pszczelarstwa na ekosystemy i ochronę różnorodności biologicznej. In: Potencjał pszczelarstwa na Mazowszu oraz jego wpływ na ekosystemy i różnorodność biologiczną. Materiały konferencyjne. Warszawa: WODR.
 21. Trade Reforms and Food Security. Conceptualizing the linkages (2003). Rome: FAO.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.60
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu