BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moraitakis Nikos G. (Tongji University, Shanghai, China), Huo Jiazhen (Tongji University, Shanghai, China), Pfohl Hans-Christian (Technische Universität Darmstadt)
Tytuł
Alignment of Global Supply Networks Based on Strategic Groups of Supply Chains
Uszeregowanie globalnych sieci zaopatrzenia w oparciu o strategiczne grupy łańcuchów dostaw
Die Einstufung von Globalen Versorgungsnetzen in Anlehnung an Strategische Gruppen von Lieferketten
Źródło
LogForum, 2017, vol. 13, nr 3, s. 327-338, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie łańcuchem dostaw, Zaopatrzenie
Supply Chain Management (SCM), Supplies
Uwagi
summ., streszcz., zfsg., We thank the Sino-German School for Postgraduate Studies at Tongji University, and specifically the Bosch-Chair of Global Supply Chain Management and its funders Robert Bosch GmbH and German Academic Exchange Service (DAAD), for providing us with the necessary facilities and financial support to complete this project.
Abstrakt
Wstęp: Z perspektywy łańcucha dostaw, często występują istotne różnice pomiędzy podejściem globalnych dostawców surowców w stosunku do ich rynków lokalnych. Wzrastająca kompleksowość globalnych łańcuchów dostaw zarządzanych centralnie, a następstwa takiego sposobu zarządzania, nie do końca poznane, zwiększają możliwość występowania niewykrytych wąskich gardeł i nieefektywności. W związku z tym jest koniecznym opracowanie podejścia strategicznego do kompleksowości takich sieci z holistycznej perspektywy łańcucha dostaw w celu uszeregowania regionalnych priorytetów konkurencyjności oraz struktur łańcucha dostaw. Celem tej pracy było opracowanie uszeregowania globalnych sieci zaopatrzeniowych w oparciu o łańcuch dostaw.
Metody: Dokonano przeglądu istniejącej literatury z obszaru zarządzania łańcuchem dostaw oraz siecią, zaopatrzenia strategicznego oraz zarządzania strategicznego. W oparciu o przegląd literatury oraz o teoretyczne i praktyczne rozważania stworzono koncepcję analizy struktur łańcucha dostaw ukierunkowanego w górę odnośnie inicjatyw ukształtowania sieci zaopatrzenia.
Wyniki: Na bazie tych rozważań oraz aktualnej literatury teoria grupy strategicznej została przetransferowana do kontekstu zarządzania siecią zaopatrzeniową. Proponowane rozwiązanie wprowadza grupy strategiczne łańcuchów dostaw, jako kryterium segmentacji globalnych sieci zaopatrzeniowych, co umożliwia uszeregowania priorytetów konkurencyjności w obrębie sieci.
Wnioski: Segmentacji w oparciu o łańcuch dostaw struktur globalnych sieci zaopatrzeniowych redukuje kompleksowość firm przy próbie strategicznego uszeregowania ich łańcuchów dostaw na poziomie holistycznym. Wyniki badań mogą być zastosowane w różnego rodzaju globalnych sieciach zaopatrzenia i użyte do szeregowania sieci oraz rozwoju strategii. Mogą być użyte też do przygotowania wniosków przygotowujących do negocjacji z dostawcami. (abstrakt oryginalny)

Background: From a supply chain perspective, often big differences exist between global raw material suppliers' approaches to supply their respective local markets. The progressing complexity of large centrally managed global supply networks and their often-unknown upstream ramifications increase the likelihood of undetected bottlenecks and inefficiencies. It is therefore necessary to develop an approach to strategically master the upstream complexity of such networks from a holistic supply chain perspective in order to align regional competitive priorities and supply chain structures. The objective of this research is hence to develop an approach for the supply-chain-based alignment of complex global supply networks.
Method: We review existing literature from the fields of supply chain and network management, strategic sourcing, and strategic management. Based on the literature review and theoretical and practical considerations we deduce a conceptual approach to consider upstream supply chain structures in supply network alignment initiatives. Results: On the basis of these considerations and current empirical literature we transfer strategic group theory to the supply network management context. The proposed approach introduces strategic groups of supply chains as a segmentation criterion for complex global supply networks which enables the network-wide alignment of competitive priorities.
Conclusion: Supply-chain-based segmentation of global supply network structures can effectively reduce the complexity, firms face when aiming to strategically align their supply chains on a holistic level. The results of this research are applicable for certain types of global supply networks and can be used for network alignment and strategy development. The approach can furthermore generate insights useable for negotiation support with suppliers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnold U., Eßig M., 2000, Sourcing-Konzepte als Grundelemente der Beschaffungsstrategie, WiSt, 29, 3, 122-128.
 2. Chang C., Chiang D., Pai F., 2012, Cooperative strategy in supply chain networks, Industrial Marketing Management, 41, 7, 1114-1124, http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2012.04.011
 3. Choi T., Krause D., 2006, The supply base and its complexity: Implications for transaction costs, risks, responsiveness, and innovation, Journal of Operations Management, 24, 5, 637-652, http://dx.doi.org/10.1016/j.jom.2005.07.002
 4. Christopher M., 2011, Logistics & Supply Chain Management, 4th ed., Financial Times Prentice Hall, Harlow.
 5. Christopher M., Peck H., Towill D., 2006, A taxonomy for selecting global supply chain strategies, Int Jrnl Logistics Management, 17, 2, 277-287, http://dx.doi.org/10.1108/09574090610689998
 6. Day M., Magnan G., Moeller M., 2010, Evaluating the bases of supplier segmentation: A review and taxonomy, Industrial Marketing Management, 39, 4, 625-639, http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2009.06.001
 7. Dyer J., Singh H., 1998, The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage, The Academy of Management Review, 23, 4, 660 http://dx.doi.org/10.5465/AMR.1998.1255632
 8. Frohlich M.T., Dixon J.R., 2001, A taxonomy of manufacturing strategies revisited, Journal of Operations Management, 19, 5, 541-558, http://dx.doi.org/10.1016/S0272-6963(01)00063-8
 9. Heß G., 2008, Supply-Strategien in Einkauf und Beschaffung, Gabler, Wiesbaden.
 10. Jacobides M., Billinger S., 2006, Designing the Boundaries of the Firm: From "Make, Buy, or Ally" to the Dynamic Benefits of Vertical Architecture, Organization Science, 17, 2, 249-261, http://dx.doi.org/10.1287/orsc.1050.0167
 11. Kadipasaoglu S., Captain J., James M., 2008, Polymer supply chain management, International Journal of Logistics Systems and Management, 4, 2, 233, http://dx.doi.org/10.1504/IJLSM.2008.016573
 12. Kraljic P., 1983, Purchasing must become supply management. Harvard business review, 61, 5, 109-117.
 13. Large R., 2009, Strategisches Beschaffungsmanagement, Gabler, Wiesbaden.
 14. Lee H., 2002, Aligning Supply Chain Strategies with Product Uncertainties, California Management Review, 44, 3, 105-119, http://dx.doi.org/10.2307/41166135
 15. Luzzini D., Caniato F., Ronchi S, Spina G., 2012, A transaction costs approach to purchasing portfolio management, Int Jrnl of Op & Prod Mnagemnt, 32, 9, 1015-1042, http://dx.doi.org/10.1108/01443571211265684
 16. Macchion L., Moretto A., Caniato F., Caridi M., Danese P., Vinelli A., 2015, Production and supply network strategies within the fashion industry, International Journal of Production Economics, 163, 173-188, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2014.09.006
 17. McGee J., Thomas H., 1986, Strategic Groups: Theory, Research and Taxonomy, Strat. Mgmt. J., 7, 2, 141-160 http://dx.doi.org/10.1002/smj.4250070204
 18. McKone-Sweet K., Lee Y., 2009, Development and Analysis of a Supply Chain Strategy Taxonomy, Journal of Supply Chain Management, 45, 3, 3-24, http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-493X.2009.03167.x
 19. Miller J., Roth A., 1994, A Taxonomy of Manufacturing Strategies, Management Science, 40, 3, 285-304 http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.40.3.285
 20. Mohr G., Eßig W., 2007, Zentrale Beschaffungsstrategie-Bündelungsmodelle für die Supply Chain, Beschaffung aktuell, 5, 40-41.
 21. Monczka R.M., Handfield R.B., Giunipero L.C., Patterson J.L., 2011, Purchasing and Supply Chain Management, 5th ed. South-Western, Mason.
 22. Parker G., Anderson E., 2009, From Buyer to Integrator: The Transformation of the Supply-Chain Manager in the Vertically Disintegration Firm and Operations Management, 11, 1, 75-91, http://dx.doi.org/10.1111/j.1937-5956.2002.tb00185.x
 23. Pfohl H.-Chr., 2016, Logistikmanagement: Konzeption und Funktionen, 3rd ed., Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, http://dx.doi.org/10.1007/3-540-35041-1
 24. Pfohl H.-Chr., Müller K., 2015, Collaboration and communication in a networked economy, LogForum, 11, 2 http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.2
 25. Pfohl H.-Chr., Zöllner W., 1997, Organization for logistics: the contingency approach, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 27, 5/6, 306-320 http://dx.doi.org/10.1108/09600039710175895
 26. Porter M., 1980, Competitive strategy. Techniques for analyzing industries and competitiors, Free Press, New York.
 27. Purvis L., Gosling J., Naim, M., 2014, The development of a lean, agile and leagile supply network taxonomy based on differing types of flexibility, International Journal of Production Economics, 151, 100-111, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2014.02.002
 28. Thomas S., 2013, Produktionsnetzwerksysteme, Ein Weg zu effizienten Produktionsnetzwerken, University of St. Gallen, St. Gallen.
 29. Vereecke A., Muylle S., 2006, Performance improvement through supply chain collaboration in Europe, Int Jrnl of Op & Prod Mnagemnt, 26, 11, 1176-1198, http://dx.doi.org/10.1108/01443570610705818
 30. Wagner S., Johnson J., 2004, Configuring and managing strategic supplier portfolios, Industrial Marketing Management, 33, 8, 717-730, http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2004.01.005
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2017.3.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu