BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krot Katarzyna (Politechnika Białostocka), Rudawska Iga (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Komunikacja w relacji lekarz-pacjent a budowanie zaufania
Communication in the Relation between the Doctor and the Patient and Building Confidence
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 2, s. 201-213, tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Służba zdrowia, Komunikowanie interpersonalne, Zaufanie
Health service, Interpersonal communication, Trust
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I12
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem artykułu badawczego jest empiryczna weryfikacja zależności pomiędzy komunikacją w relacji pacjent-lekarz a zaufaniem w wymiarze kompetencji, życzliwości i uczciwości. Badanie zostało przeprowadzone w 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 982 respondentów, którzy deklarowali korzystanie z opieki zdrowotnej w ostatnim półroczu. Wyniki badania potwierdziły, że wraz z poprawą "jakości komunikacji" rośnie zaufanie w każdym z badanych rodzajów, choć największy wpływ komunikacja ma na zaufanie do życzliwości. Dodatkowo w artykule podjęto próbę wskazania zachowań z zakresu komunikacji, które szczególnie wpływają na budowę zaufania. Okazało się, że zaufanie do kompetencji lekarzy kształtowane jest przede wszystkim przez okazywane wsparcie emocjonalne oraz zrozumiałe i wyczerpujące przekazywanie informacji o stanie zdrowia. Zaufanie w życzliwość budowane jest poprzez otwartość wobec pacjentów, natomiast zaufanie w uczciwość lekarzy wymaga od nich umiejętności słuchania. (abstrakt oryginalny)

An aim of the research article is to empirically verify dependencies between communication in the relation patient-physician and confidence in the dimension of competency, kindness and integrity. The survey was carried out in 2015 by the CAWI method on the national representative sample of 982 respondents who declared the use of healthcare in the recent half-year. The survey findings confirmed that together with improvement of the quality of communication there was growing confidence in each of the types surveyed, though communication had the greatest impact on confidence in kindness. Additionally, in their article, the authors undertook an attempt to indicate the behaviours in the sphere of communication that had a particular impact on confidence building. It appeared that confidence in doctors' competencies was primarily shaped by the demonstrated emotional support as well as by legible and exhausting conveyance of information on one's state of health. Confidence in kindness is built through openness to patients, whereas confidence in physicians' integrity requires from them an ability to listen to the patient. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cant R. (2009), Constructions of competence within dietetics: trust, professionalism and communications with individual clients, "Nutrition & Dietetics", No. 66.
 2. Carman J.M. (2000), Patient perceptions of service quality: combining the dimensions, "Journal of Services Marketing", Vol. 14, Iss. 4/5.
 3. Capra F. (1987), Punkt zwrotny, PIW, Warszawa.
 4. Charles C., Gafni A., Whelan (2000), How to improve communication between doctors and patients, "British Medical Journal", Vol. 320.
 5. Davies H. (1999), Failing public trust in health services: implications for accountability, "Journal of Health Service Research and Policy", No. 4.
 6. Dibben M.R., Lean M.E. (2003), Achieving compliance in chronic illness management: illustrations of trust relationships between physicians and nutrition clinic patients, "Health, Risk & Society", Vol. 5, No. 3.
 7. Dibben M.R., Morris S.E. and Lean M.E. (2000), Situational trust and co-operative partnerships between physicians and their patients: a theoretical explanation transferable from business practice, "Quarterly Journal of Medicine", No. 93.
 8. Epstein R.M., Shields C.G., Franks P., Meldrum S.C., Feldman M., Kravitz R. (2007), Exploring and validating patient concerns: relation to prescribing for depression, "The Annals of Family Medicine", No. 5.
 9. Fletcher K.E., Scott L.F., David T.S. (2007), Patients speak: what's really important about bedside interactions with physician teams, "Teaching and Learning in Medicine", Vol. 19 (2).
 10. Gabay G. (2015), Perceived control over health, communication and patient-physician trust, "Patient Education and Counseling", No. 98.
 11. Grönroos C. (1994), From marketing mix to relationship marketing: towards a paradigm shift in marketing, "Management Decision", Vol. 32, No. 2.
 12. Graber D.R. (2001), Spirituality and healthcare organizations, "Journal of Healthcare Management", No. 46, Vol. 1.
 13. Hall M.A., Dugan E., Zheg B., Mishra A.K. (2001), Trust in physicians and medical institutions: what is it, can it be measured, and does it matter? "The Milbank Quarterly", No. 79.
 14. Kliszcz J. (2000), Psychologiczne aspekty jatropatogenii, (w:) Barański J., Waszyński E., Steciwka A., Komunikowanie się lekarza za pacjentem, Astrum, Warszawa.
 15. Korsch B.M., Harding C. (1997), The intelligent patient's guide to the doctor-patient relationship, Oxford University Press, London.
 16. Lee Y., Lin J.L. (2010), The effects of trust in physician on self-efficacy, adherence and diabetes outcomes, "Social Science & Medicine", No. 68.
 17. Leisen B., Hymanb M.R. (2004), Antecedents and consequences of trust in a service provider: the case of primary care physicians, "Journal of Business Research", No. 57.
 18. Mechanic D. (1998), The functions and limitations of trust in the provision of medical care, "Journal of Health Politics, Policy and Law", Vol. 23, No 4.
 19. Mechanic D., Meyer, S. (2000), Concepts of trust among patients with serious illness, "Social Science and Medicine", No. 51.
 20. Morgan R.M., Hunt S.D. (1994), The commitment-trust theory of relationship marketing, "Journal of Marketing", Vol. 58, Iss. 3.
 21. Northouse P.G., Northoue L.L. (1985), Health Communication: A Handbook for Professionals, New Jersey, Prentice Hall.
 22. Svensson G. (2005), Mutual and interactive trust in business dyads: condition and process, "European Business Review", Vol. 17, No. 5.
 23. Tarrant C., Dixon-Woods M., Colman A.M., Stokes T. (2010), Continuity and trust in primary care: a qualitative study informed by game theory, "The Annals of Family Medicine", No. 8.
 24. Thore S.E., Robinson C.A. (1988), Reciprocal trust in healthcare relationships, "Journal of Advanced Nursing", No. 13.
 25. Tobiasz-Adamczyk B., Bajka J., Marmon G. (1996), Wybrane elementy socjologii zawodów medycznych, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 26. Trzebińska E. (1985), Empatia jako forma komunikacji interpersonalnej, "Przegląd Psychologiczny", nr 2.
 27. Tyszka T. (2000), Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, GWP, Gdańsk.
 28. Vivian B. and Wilcox J. (2000), Compliance communication in home health care: a mutually reciprocal process, "Qualitative Health Research", No. 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu