BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuczamer-Kłopotowska Sylwia (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Sensory Marketing as a New Tool of Supporting the Marketing Communication Process in Tourism Services Sector
Marketing sensoryczny jako nowe narzędzie wspierania procesu komunikacji marketingowej w sektorze usług turystycznych
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 2, s. 226-235, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Marketing sensoryczny, Komunikowanie marketingowe, Usługi turystyczne
Sensory marketing, Marketing communication, Tourism services
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Komunikacja marketingowa obejmuje całokształt działań podejmowanych w celu stworzenia i wprowadzenia na rynek idei firmy i jej produktu, jak również upowszechnienia idei wśród różnych grup ludzi. Komunikacja jest zjawiskiem wysoce dynamicznym; możemy obserwować ciągły rozwój nowych form komunikacji marketingowej: komunikacji internetowej, komunikacji mobilnej, marketingu wirusowego, marketingu szeptanego, marketingu partyzanckiego, marketingu zwanego advergaming i marketingu (reklamy) z zasadzki (ang. ambush marketing). Sensoryczne oddziaływanie na zmysły klienta, określane mianem marketingu sensorycznego, jest stosunkowo nowym narzędziem wspierania procesu komunikacji marketingowej. Technologie multisensoryczne coraz bardziej się upowszechniają w sektorze usług turystycznych. Marketing sensoryczny jest świetnym dodatkiem do tradycyjnych form komunikacji marketingowej i integralną częścią multisensorycznego doświadczania marki. Celem badania jest opisanie holistycznej koncepcji marketingu sensorycznego, zidentyfikowanie form i sposobów oddziaływania na zmysły ludzkie w procesie sprzedaży dóbr konsumpcyjnych oraz podanie przykładów z sektora usług turystycznych. Artykuł ma charakter przeglądowy. (abstrakt oryginalny)

Marketing communication comprises the entirety of the activities undertaken to create and market an idea of a company and its product, as well as distributing the idea among various groups of people. Communication is a highly dynamic phenomenon, and we can observe the continuous development of new forms of marketing communication: internet communication, mobile communication, viral marketing, buzz marketing, guerrilla marketing, advergaming, and ambush marketing. The sensory impact on the customer's senses, defined as sensory marketing, is a relatively new tool of supporting the marketing communication process. Multisensory technologies are becoming more and more common in the sector of tourism services. Sensory marketing is a great add-on to the traditional forms of marketing communication and an integral part of a multisensory brand experience. The aim of this study is to describe the holistic concept of sensory marketing, identify the forms and ways of influencing people's senses in the process of selling consumer goods, as well as provide some examples from the tourism services sector. This is the review article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andruszkiewicz K. (2011), Aromamarketing w budowaniu wartości dla klienta, w: Finanse, rynki finansowe i ubezpieczenia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 47.
 2. Dahl D.W., Morales A.C. (2013), Consumer Contamination: How Consumers React to Products Touched by Others, "Journal of Marketing", Vol. 70, No. 2.
 3. Hamrouni A.D., Touzi M. (2011), Technique of Collage for Store Design Atmospherics, "Qualitative Market Research: An International Journal", Vol. 14, No. 3.
 4. Hill D. (2010), Emocjonomika, Dom Wydawczy Rebis, Poznań.
 5. Hultén B. (2011), Sensory Marketing: The Multi-Sensory Brand-experience Concept, "European Business Review", Vol. 23, No. 3.
 6. Hulten B., Broweus N., van Dijk M. (2009), Sensory Marketing, Palgrave Macmillan, London.
 7. Kaznowski D. (2008), Nowy marketing, VFP Communications, Warszawa.
 8. Krishna A. (2012), An integrative review of sensory marketing: Engaging the senses to affect perception, judgment and behavior, "Journal of Consumer Psychology", No. 22(3).
 9. Krishna A., Morrin M., Lwin M. (2010), Product Scent and Memory, "Journal of Consumer Research", Vol. 37, No. 1.
 10. Krishna, A., Morrin M., Sayin E. (2014), Smellizing Cookies and Salivating: A Focus on Olfactory Imagery, "Journal of Consumer Research", No. 41(1).
 11. Krishna A., Schwarz N. (2014), Sensory marketing, embodiment, and grounded cognition: A review and introduction, "Journal of Consumer Psychology", No. 24(2).
 12. Levitt T. (1981), Marketing Intangible Products and Product Intangibles, "Harvard Business Review", May.
 13. Lindstrom M. (2005), Brand sense. Build Powerful Brands Through Touche, Taste, Smell, Sight and Sound, Free Press, New York.
 14. Lindstrom M. (2009), Zakupologia, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 15. Møler A.R. (2003), Sensory Systems. Anatomy and Physiology, Elsevier Science.
 16. Pabian A. (2011), Marketing sensoryczny w działalności biur podróży, "Rynek Turystyczny", nr 03, http://www.rynek-turystyczny.pl/artykul/2105/marketing-sensoryczny-w-dzialalnosci-biurpodrozy.html [access: 29.01.2016].
 17. Percy L. (2008). Strategic Integrated Marketing Communication Theory and practice, Elsevier.
 18. Potrykus-Wincza A. (2014), Multisensoryczne hotelarstwo, http://www.horecanet.pl/Multisensoryczne-hotelarstwo,wiadomosc,27,marzec,2014.aspx [access: 11.04.2014].
 19. Potrykus-Wincza A. (2013), Marketing na pięć zmysłów, "Gazeta Finansowa Online", http://www.gf24.pl/13658/marketing-na-piec-zmyslow [access: 11.04.2014].
 20. Richards T. (2009), Smart Sales People Don't Advertise: 10 Ways To Out Smart Your Competition With Guerilla Marketing, Richard Stowell Enterprises, Ohio.
 21. Skowronek I. (2014), Zmysły dla zysku, Poltext, Warszawa
 22. Szymoniuk B. (2006), Komunikacja marketingowa. Istota i proces jej projektowania, (in:) Szymoniuk B. (Ed.), Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu