BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kostuch Ryszard (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Kostuch Jacek
Tytuł
Priorytety ekologiczne środowisk przyrodniczych naszego kraju
Environmental Priorities in Poland's Natural Environment
Źródło
Aura, 2016, nr 5, s. 3-6, fot., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Środowisko przyrodnicze, Ekologia, Gospodarka wodna, Użytkowanie ziemi
Natural environment, Ecology, Water management, Land use
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Do priorytetów ekologicznych naszego kraju należy racjonalna gospodarka wodna i prawidłowa struktura użytkowania terenu. Polska, ze swymi zasobami wodnymi, wynoszącymi tylko 4,5 m3/osobę i dobę jest krajem ubogim w wodę. Nie wpływa to dodatnio na rozwój gospodarczy. Niewłaściwa jest również struktura użytkowania powierzchni. W opracowaniu podano, że poprawa zasobów wodnych a także użytkowania terenu powinny być traktowane priorytetowo oraz jak należy postępować, żeby te cele ekologiczne osiągnąć z korzyścią dla środowiska przyrodniczego oraz gospodarczego rozwoju kraju. (abstrakt oryginalny)

The environmental priorities of Poland include reasonable water management and correct land use structure. Water resources equivalent to 4.5 m3 per capita per 24 hours rank Poland as a country poor in water. It does not have a positive impact on economic development. It is accompanied by improper land use structure. Improvement in water resources and land use should be treated as priorities. The authors indicate how these environmental priorities can be achieved and how they contribute to the benefit of the natural environment and Poland's economic development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kostuch R. 2001. Uwilgotnienie siedlisk jako czynnik kształtowania florystycznego trwałych użytków zielonych. Materiały Seminaryjne IMUZ nr 47; 35-46.
  2. Kostuch R. 2007. Rolnictwo uprawowe jako konflikt pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a produkcją żywności. Prawo i Społeczeństwo VII, 4: 161-169 Wyd. KSW.
  3. Kostuch R. 2013. Znaczenie użytków zielonych w gospodarce środowisku oraz terapii. Wieś i Doradztwo nr 3-4 (75-76): 38-40.
  4. Madeyski M. 2001. Wpływ stawów rybnych na wybrane elementy środowiska naturalnego. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie z. 21: 131-148.
  5. Mioduszewski W. 1999. Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych w krajobrazie rolniczym. Wyd. IMUZ Falenty ss. 126.
  6. Pałys S. 2001. Zmiany struktury użytkowania gruntów na terenach erodowanych. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie nr 21: 381-389.
  7. Twardy S. 1993. Warunki przyrodnicze a użytkowanie ziemi w Karpatach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Roln. nr 3: 51-60.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3668
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/2.2016.5.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu