BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamiński Mariusz (College of Management "Edukacja", Wrocław)
Tytuł
Examining Translation Universals in Legislative Acts
Badanie uniwersaliów tłumaczeniowych w aktach legislacyjnych
Źródło
Gospodarka, Rynek, Edukacja, 2017, vol. 18, nr 2, s. 7-13, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Prawo
Law
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań mających na celu zweryfikowanie hipotezy o uniwersaliach tłumaczeniowych na podstawie angielskich aktów prawnych. Dwie hipotezy dotyczące ilościowych cech tekstów poddano weryfikacji: hipotezę o uproszczeniu tekstu (simplification) oraz konwergencji (levelling-out). Hipotezy te zostały wysunięte przez Baker, która stwierdziła, że teksty będące tłumaczeniami różnią się od tekstów nietłumaczonych, powstałych w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych. Baker sugeruje, że cechy te są uniwersalne, a więc niezależne od języka źródłowego. Hipoteza o uniwersaliach tłumaczeniowych zainspirowała wielu badaczy do badań nad różnymi rejestrami języka. Większość tych badań przeprowadzono na tekstach ogólnych. Niniejsza praca koncentruje się na porównaniu tekstów specjalistycznych: korpusów angielskich aktów prawnych dotyczących rynków finansowych. Na podstawie analizy korpusowej autor stwierdza, że tłumaczenia są uboższe pod względem leksykalnym, mają znacznie większy odsetek najczęstszych wyrazów, a mniejszą ilość wyrazów rzadkich. Tłumaczenia są konstruowane w oparciu o statystycznie krótsze zdania. Ponadto, teksty tłumaczone są bardziej podobne do siebie pod względem dystrybucji najczęstszych wyrazów oraz długości zdań niż do tekstów oryginalnych (nietłumaczonych). Wyniki badań potwierdzają zasadność hipotezy o uniwersaliach tłumaczeniowych w zakresie aktów prawnych, stanowiąc dowód na unikatowy charakter tłumaczeń i ich wyraźną odrębność od oryginału. (abstrakt oryginalny)

This study examines the validity of the hypothesis of translation universals in English legislative acts. Two hypotheses regarding quantitative features of the acts are tested: the simplification and leveling out. Based on the analysis of a corpus of non-translated and translated texts, the author finds that the latter type of text shows a lower lexical density, a significantly higher proportion of top-frequency words in the total word count, a lower proportion of bottom-frequency words in the corpus, and a lower mean sentence length. In addition, the translational legislative texts are more similar to each other than to non-translational texts with regard to the distribution of most frequent words, and are more alike with regard to sentence length. These findings support the hypotheses of translation features, as applied to the sub-genre of legal discourse. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Al-Shabab O., Interpretation and the Language of Translation: Creativity and Convention in Translation. Edinburgh: Janus, 1996.
 2. Baker M., Corpus-based translation studies: The challenges that lie ahead, in: H. Somers (ed.) Terminology, LSP and Translation: Studies in Language Engineering. In Honour of Juan C. Sager. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 1996.
 3. Baroni M., 'Distributions in text.' Anke Ludeling and Merja Kyto (eds.) (2009). Corpus Linguistics: An International Handbook. Volume 2; Berlin-New York: Walter de Gruyter, 2009.
 4. Biel Ł., 'Corpus-Based Studies of Legal Language for Translation Purposes: Methodological and Practical Potential', in Heine, Carmen/Engberg, Jan (eds.) (2010).
 5. Cheng W., Exploring Corpus Linguistics. Language in Action. Oxon: Routledge, 2012.
 6. Chesterman A., 'Hypotheses about translation universals', in: Hansen Gyde, Malmkjær Kirsten, Gile Daniel (eds.). Claims, Changes and Challenges in Translation Studies. Selected contributions from the EST Congress. Copenhagen 2001. Amsterdam: John Benjamins, 2004.
 7. Grabowski Ł., Computational stylometry in search of translation universals: The case of English original and translated science fiction novels, in: T. Piotrowski and Ł. Grabowski (eds.) The translator and the computer. Proceedings of a Conference held in Wrocław. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 2013.
 8. Gries S., Statistics for Linguistics with R. A Practical Introduction. Berlin: De Gruyter Mouton, 2009.
 9. Kenny D., Lexis and Creativity in Translation. A Corpus-Based Study. Manchester: St. Jerome Publishing, 2001.
 10. Laviosa S., Core Patterns of Lexical Use in a Comparable Corpus of English Narrative Prose, "Meta: Translators' Journal", vol. 43(4), 1998.
 11. Laviosa S., Corpus-Based Translation Studies: Theory, Findings, Applications. Amsterdam and New York: Rodopi, 2002.
 12. Oakes M.P., 'Corpus linguistics and stylometry', in: Lüdeling Anke, Merja Kytö (eds.) (2009). Corpus Linguistics: An International Handbook. Handbooks of Linguistics and Communication Science, Vol. 2. Mouton de Gruyter, 2009.
 13. Olohan M., Introducing corpora in translation studies. London & New York: Routledge, 2004.
 14. Øverås L., In Search of the Third Code: An Investigation of Norms in Literary Translation, "Meta" 43(3), 1998.
 15. Sager J., D. Dungworth & P. McDonald, English special languages: principles and practice in science and technology. Wiesbaden: Brandstetter, 1980, p. 210.
 16. Šarčević S., Susan. Legal Translation. In Encyclopedia of Language and Linguistics. Oxford: Elsevier vol. VII, 26-29, 2006.
 17. Scott M., Mike WordSmith Tools. 2015. Accessed on 8 August 2015 from http://www.lexically.net/wordsmith/version5/wordsmith_chinese/index.html?type_token_ratio_proc.htm
 18. Tomaszczyk J., Jerzy 'The culture-bound element in bilingual dictionaries', in Reinhard R. K. Hartmann (ed.) LEXeter '83 Proceedings. Tübingen: Niemeyer, 1984.
 19. Włodarczyk G., Compliance & MiFID. https://compliancemifid.wordpress.com/akty-prawne-innych-krajow/ (consulted 10.05.2016).
 20. Xiao R., How different is translated Chinese from native Chinese? A corpus-based study of translation universals, "International Journal of Lexicography" 15(1), 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-5576
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu