BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sattler Wolfgang (Dresden University of Applied Sciences), Sonntag Ralph (Dresden University of Applied Sciences), Sitta Manuel (Dresden University of Applied Sciences), Frink Carsten (Dresden University of Applied Sciences)
Tytuł
Industry 4.0: Machine-To-Machine (M2M) Communication as a Disruptive Innovation for Medium-Sized Companies (SMEs) in the Sector of Mechanical and Plant Engineering
Przemysł 4.0: komunikacja maszyna-maszyna (M2M) jako przełomowa innowacja dla przedsiębiorstw średniej wielkości w sektorze techniki mechanicznej i roślinnej
Źródło
Gospodarka, Rynek, Edukacja, 2017, vol. 18, nr 2, s. 25-31, rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Doradztwo, Modele biznesowe, Kraje rozwijające się, Przemysł 4.0
Small business, Consultancy, Business models, Developing countries, Industry 4.0
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Przemysł 4.0 w związku z komunikacją M2M stwarza nowe szanse w sposobie produkcji i lokalizacji. Digitalizacja łańcucha wartości dodanej oferuje firmom możliwość produkcji poszczególnych towarów przy niższych kosztach i przy mniejszym wejściu zasobów, co wspiera zrównoważoną gospodarkę. Ponadto zakłady produkcyjne mogą być mniejsze, z przewagą regionalnych, co może być bardzo korzystne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Coraz więcej klientów preferuje produkcję zorientowaną na klienta i elastyczną. W przyszłości firmy muszą reagować szybciej i bardziej elastycznie na potrzeby klientów i potrzeby regionalne. Wymagania te mogą być najlepiej zaspakajane przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które zastosują systemy inteligentnych fabryk sieciowych. Z drugiej strony Przemysł 4.0 jest nie tylko szansą dla krajów uprzemysłowionych, które mogą rozpocząć reindustrializację, ale przede wszystkim dla krajów rozwijających się, które mogą skorzystać z nowej drogi rozwoju. (abstrakt oryginalny)

Industry 4.0 in connection with M2M communication offers new chances in the way of production and disposition. The digitalization of the value added chain offers enterprises the possibility to produce individual products at lower costs and with less input of resources, what supports a sustainable economy. Furthermore, factories will be smaller and more regional, what could be very advantageous for small and medium sized businesses). More and more customers prefer a customer-oriented and flexible production. In the future the companies have to react faster and more flexible for customer demands and regional needs. These requirements can be best satisfy by small and medium sized businesses, which possess intelligent networked factories. On the other hand Industry 4.0 is not just a chance for already industrialized countries to start a re-industrialization, also and primarily emerging countries can benefit from the new development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andelfinger A., Hänisch T. (2015), Internet der Dinge. Technik, Trends und Geschäftsmodelle, Wiesbaden, Germany, Springer Gabler.
 2. Baum G. et al. (2013), Industrie 4.0 - Beherrschung der industriellen Komplexität mit SysLM, Heidelberg, Berlin, Germany, Springer.
 3. Dr. Wieselhuber & Partner GmbH (2015), Geschäftsmodell-Innovation durch Industrie 4.0. Chancen und Risiken für den Maschinen- und Anlagenbau, Munich, Germany.
 4. Frost & Sullivan (2015), The Future of Nondestructive Testing, http://de.slideshare.net/FrostandSullivan/the-future-of-nondestructive-testing, accessed on 10/09/2015.
 5. Frost & Sullivan (2013), US Machine-to-Machine (M2M) Communications, http://www.frost.com/sublib/display-report.do..., accessed on 10/02/2015.
 6. Gassmann O. et al.(2013). Geschäftsmodelle entwickeln. Munich, Germany. Hanser.
 7. Grünewald S. (2012),Was sind die Kontratieff-Zyklen?, http://www.gevestor.de/details/was-sind-die-kondratieff-zyklen-568051.html, accessed on 11/26/2015.
 8. Huber D.; Kaiser T. (2015), Wie das Internet der Dinge neue Geschäftsmodelle ermöglicht, Wiesbaden, Germany, Springer Fachmedien.
 9. IT-Wissen (2015), Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, http://www.it-wissen.info/definition/lexikon/machine-to-machine-M2M.html, accessed on 08/26/2015.
 10. Kaufmann T. (2015), Geschäftsmodelle in Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge, Wiesbaden, Germany, Springer Vieweg.
 11. Machina Research (2015), M2M Forecasts, https://machinaresearch.com/forecasts/, accessed on 10/05/2015.
 12. McKinsey Global Institute (2015), The Internet of Things: Mapping the Value beyond the Hype, New York, USA.
 13. Müller A. (2010), Das Comeback von Kondratieff, http://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/oekonomie/nachrichten/theorie-der-langen-wellen-das-comeback-von-kondratieff/3414216.html, accessed on 11/26/2015.
 14. Nefiodow L. (2014), The Sixth Kondratieff. The New Long Wave in the Global Economy, http://www.kondratieff.net/#!the-sixth-kondratieff/c1rxx, accessed on 10/09/2015.
 15. PricewaterhouseCoopers AG (pub.) (2014), Industrie 4.0 - Chancen und Herausforderungen der vierten industriellen Revolution, Frankfurt, Germany.
 16. Roland Berger Strategy Consultants GmbH (pub.) (2014), Think Act. Industry 4.0. The new industrial revolution. How Europe will succeed, Munich, Germany.
 17. Siemens AG (2014), Digital Factory. Manufacturing: Self-Organizing Factories, http://www.siemens.com/innovation/en/home/pictures-of-the-future/industry-and-automation/digtial-factory-trends-industry-4-0.html, accessed on 10/09/2015.
 18. VDMA European Office (pub.) (2015), Industrie 4.0: Chance für Europa, Brussels, Belgium.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-5576
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu