BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olewnicki Dawid (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jabłońska Lilianna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Guzowska Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wróblewska Wioletta (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Selected Aspects of Ethnocentric Behaviour of Vegetable Consumers in Warsaw
Wybrane przejawy zachowań etnocentrycznych wśród konsumentów warzyw w Warszawie
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 3 (41), s. 355-364, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Warzywa, Konsument, Zachowania konsumenta, Etnocentryzm
Vegetables, Consumer, Consumer behaviour, Ethnocentrism
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Warszawa
Warsaw
Abstrakt
Celem artykułu była analiza przejawów zachowań etnocentrycznych nabywców warzyw w Warszawie. Badania w formie wywiadu kwestionariuszowego przeprowadzono wśród dorosłych mieszkańców w 2015 roku. Określono m.in. postawy konsumentów względem warzyw krajowych i importowanych w zależności od wybranych czynników demograficznych. Analiza materiału empirycznego wykazała postawy etnocentryczne wśród nabywców warzyw. Zakupy warzyw krajowych podyktowane są przede wszystkim praktycznymi zaletami tych produktów. Kierowanie się przy wyborze produktów krajowych głównie względami racjonalnymi przemawia za intencjonalnym etnocentryzmem. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to analyse certain aspects of ethnocentric behaviour of vegetable purchasers in Warsaw. The research, in the form of a survey, was carried out among the adult population in 2015. Among the studied factors were consumers' attitudes in relation to domestic and imported vegetables, depending on selected demographic characteristics. The analysis of empirical material has indicated ethnocentrism among vegetable buyers. Domestic vegetable purchases are primarily determined by practical advantages of the products. The choice of domestic products for mainly rational reasons points towards intentional ethnocentrism. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agbonifoh, B. A., Elimimian, J. U. (1999). Attitudes of developing countries towards country-of-origin products in an era of multiple brands. J. Int. Consum. Mark., 11, 4, 97-116.
 2. Centre for Public Opinion Research (2011). Mania kupowania, czyli o postawach konsumenckich Polaków. Komunikat Badań CBOS. Retrieved from: www.cbos.pl.
 3. Elliott, G. R., Camoron, R. C. (1994). Consumer perception of product quality and the country-of-origin effect. J. Int. Mark., 2 (2), 49-62.
 4. Ertmańska, K. (2011). Zachowania konsumenckie - etnocentryzm, internacjonalizm i kosmopolityzm konsumencki. Stud. Proc. Pol. Assoc. Knowl. Man., 51, 254-266.
 5. Figiel, A. (2004). Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne (p. 15-42). Warszawa: PWE.
 6. Herche, J. (1992). A note on the predictive validity of the CETSCALE. J. Acad. Mark. Sci., 20 (3), 261-264.
 7. Kędzior, Z. (2003). Konsument na rynku. Postawy wobec produktów (p. 55-56). Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
 8. Liczmańska, K. (2010). Efekt kraju pochodzenia produktu a decyzje nabywcze konsumentów sektora alkoholi wysokoprocentowych. Rocz. Ekon. Kuj.-Pom. Szk. Wyż. Bydg. 3, 177-187.
 9. Min Han, C. (1998). The role of consumer patriotism in the choice of foreign products. J. Advert. Res., 29.
 10. Morganosky, M. A., Lazarde, M. M. (1987). Foreign-made apparel: influences on consumers perceptions of brand and store quality. Int. J. Adv., 6 (4), 339-346.
 11. Rawwas, M., Rajendran, K. (1996). The influence of world- mindedness and nationalism on consumer evaluation of domestic and foreign products. Int. Mark. Rev., 13 (2), 20-38.
 12. Ryttel, A. (1999). Rola efektu kraju pochodzenia w strategii marketingowej. Mark. Rynek, 7, 15-21.
 13. Sajdakowska, M. (2003). Etnocentryzm konsumencki - czynnik wpływający na decyzje nabywcze konsumentów na rynku żywności. Acta Sci. Pol. Technol. Alim., 2 (1), 177-184.
 14. Shimp, T., Sharma, S. (1987). Consumers Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE. J. Mar. Res., 24, 280-289.
 15. Sowa, I. (2010). Globalizacja konsumpcji i etnocentryzm konsumencki. In: E. Kieżel (Ed.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim (p. 184). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 16. Summer, W. G. (1995). Naturalne sposoby postępowania w gromadzie (p. 16-19). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 17. Witczak, J. (2003). Jakość żywności jako czynnik wpływający na decyzje nabywcze konsumentów. Mark. Rynek, 8, 17.
 18. Witek, L. (2010). Postawy etnocentryczne konsumentów - uwarunkowania i rozwój. Instit. Wektor Ekon. Rozw., 3 (2), 22-32.
 19. Włodarczyk, K. (2014). Globalizacja a patriotyzm ekonomiczny polskich konsumentów. Zesz. Nauk. UE Katow., 214, 64-75.
 20. Wróblewska, W., Kwiatkowska, K. (2014). Etnocentryzm konsumencki na rynku owoców i warzyw. Mark. Rynek, 6, 824-834.
 21. Zabrocki, R. (2014). Zachowania konsumentów i zjawisko etnocentryzmu konsumenckiego na globalnym rynku żywności. Mark. Rynek, 6, 850-865.
 22. Zięba, K., Ertmański, S. (2006). Rola etnocentryzmu konsumenckiego oraz kraju pochodzenia produktu w podejmowaniu decyzji zakupowych konsumentów. Zesz. Nauk. Uniw. Szczec., 438, 121-126.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.63
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu