BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Marianna (Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu)
Tytuł
Wymagania prawne w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych rachunkowości w przedsiębiorstwach
Legal Requirements Concerning the Functioning of Accounting IT Systems in the Companies
Źródło
Gospodarka, Rynek, Edukacja, 2017, vol. 18, nr 2, s. 41-45, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Informatyczne systemy rachunkowości, Polityka rachunkowości, Księgi rachunkowe, Bezpieczeństwo socjalne bezrobotnych
Information system of accounting, Accounting policy, Accounting books, Social security of unemployed
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Zdecydowana większość przedsiębiorstw działających na współczesnym rynku gospodarczym wykorzystuje różne systemy informatyczne. Systemy te muszą na ogół spełniać określone wymagania, np. prawne. Szczególnie ostre kryteria obowiązują w odniesieniu do informatycznych systemów finansowo-księgowych, które reguluje przede wszystkim ustawa o rachunkowości i jej częste nowelizacje. Szybki rozwój technologii informatycznych wymaga ciągłych zmian prawa, tak by uwzględniało ono najnowsze rozwiązania technologiczne. Specjaliści zajmujący się problematyką systemów informatycznych rachunkowości zauważają, że obecnie obowiązujące przepisy prawa w pewnych obszarach związanych z IT mają charakter dosyć ogólny albo są za bardzo szczegółowe i w związku z tym rodzą się trudności związane z ich stosowaniem w realnych sytuacjach gospodarczych. System informatyczny stanowi integralną część każdej organizacji, a więc polityka jego bezpieczeństwa staje się kluczowym zadaniem. Celem artykułu jest zaprezentowanie unormowań prawnych w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych rachunkowości wykorzystywanych w przedsiębiorstwach działających w gospodarce rynkowej. (abstrakt oryginalny)

The vast majority of companies functioning on the contemporary economic market use various IT systems. These systems generally have to fulfill certain requirements, for instance, legal ones. Especially strict criteria refer to financial and accounting IT systems which are regulated by the Accounting Act with its frequent amendments. A rapid development of information technology requires perpetual changes of the law so that it takes account of latest technological solutions. Experts in the field of accounting IT systems notice that current mandatory legal provisions connected with IT are in certain areas either too general or too specific, which results in difficulties with applying the provisions of law in real economic cases. IT system constitutes an integral part of each organisation and therefore the policy referring to its security is a key task. The article aims at presenting the legal regulations concerning the functioning of accounting IT systems used by the companies operating in the market economy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Artowicz A., Jednolity Plik Kontrolny - stan regulacji prawnej, "Świat Księgowych" 2016, nr specjalny.
 2. Kasperowicz A. (red.), Rachunkowość komputerowa - sprawozdawczość elektroniczna, UE, Wrocław 2013.
 3. Kowalska M., Skwarnik M., Systemy informatyczne rachunkowości, PWSZ Głogów 2014.
 4. Ogiela M.R., Bezpieczeństwo systemów komputerowych, AGH, Kraków 2002.
 5. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649).
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (Dz.U. nr 128, poz. 861).
 7. Ustawa o FP z 27.08.2009 (Dz.U. z 2013 r., nr 157, poz. 855, nr 8, poz. 146).
 8. Ustawa o Rachunkowości z 29.09.1994 r. po nowelizacji (Dz.U. z 2016 r., poz. 1047).
 9. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z 15.02.1992 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387).
 10. Ustawa o podatku dochodowymi od osób fizycznych z 26.08.1991 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 361).
 11. Ustawa o podatku od towarów i us3ug z 7.02.2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 312).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-5576
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu