BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puchała Jacek (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Renewable Energy Sources (RES) for the Local Development and the State Energy Security
Odnawialne Źródła Energii (OZE) w rozwoju lokalnym i bezpieczeństwie energetycznym kraju
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 3 (41), s. 383-389, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo energetyczne, Energia odnawialna, Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, Lokalna Grupa Działania (LGD)
Energy security, Renewable energy, Renewable energy development strategy, Local Action Group
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu była ocena 60 lokalnych strategii rozwoju z województwa małopolskiego i podkarpackiego pod kątem związku ich celów długofalowych z rozwojem energetyki odnawialnej. Analizowane strategie zostały opracowane w okresie programowania 2007-2013 przez lokalne grupy działania (LGD). Poza analizą dokumentów zastosowano metodę ankietową (CAWI - Computer-Assisted Web Interview), za pomocą której zbadano LGD w zakresie planów rozwoju na lata 2014-2020. Cele związane z rozwojem energetyki odnawialnej zostały uwzględnione w celach szczegółowych lub w jednym z obszarów tematycznych połowy badanych strategii. Kwestia energii odnawialnej nie była ujęta w tytułach celów ogólnych badanych strategii. Obszary wiejskie mogą zwiększyć swoją niezależność energetyczną, wymaga to jednak odpowiedniej polityki względem obszarów wiejskich. Wsparcie finansowe dla inwestycji w energię odnawialną powinno być większe wtedy, gdy istnieje możliwość wykorzystania biomasy i wód płynących na cele energetyczne. Badane organizacje kładą zbyt mały nacisk na wykorzystanie biomasy na cele energetyczne. (abstrakt oryginalny)

The limitations in electrical energy consumption in summer 2015 highlighted the need to support alternative energy sources in rural areas. Their use could have been supported throughout the country; however, only rural areas have rich supplies of biomass, the most accessible renewable energy source (uninfl uenced by weather conditions). The paper's aim was to analyse major objectives and thematic areas of 60 local development strategies from the Małopolskie and Podkarpackie voivodeships. The assessment was conducted with respect to the strategic goals directed towards the use of renewable energy sources in rural areas. The investigated strategies, prepared by local action groups (LAG), covered the period of 2007-2013. The organizations were also examined in the research regarding their 2014-2020 development plans by means of an online survey. Renewable energy sources (RES) were included in detailed objectives or thematic fi elds in 50% of the examined 2007-2013 strategies. None of the major objectives of the investigated strategies touched upon renewable energy. Rural areas have the potential to increase their energy security; however, it requires adequate strategy and funds. Financial support for RES investment should be higher in those cases where biomass and fl owing waters can be used. The organizations subject to the analysis put too little priority on the use of biomass and its local processing, allocating fi nancial resources to solar thermal collectors and photovoltaics. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamska, B., (2013). Gospodarstwo samowystarczalne energetycznie. Agroenergetyka 3/2013, s.18-20.
  2. Biczel, P., (2012). Integracja rozproszonych źródeł energii w mikrosieci prądu stałego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
  3. Gryniuk, M., (2010). Alternatywne do węgla odnawialne źródła energii. W: M. Wieteska-Rostek (red.), Współczesne problemy globalne. Warszawa: LAM - Wydawnictwo Akademii Finansów.
  4. Ile średnio Polacy wydają miesięcznie na rachunki? (2015). Pobrane 17 maja 2015 z: http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1420502,Ile-srednio-Polacy-wydaja-miesiecznie-na-rachunki
  5. Kieć, J., (2007). Odnawialne źródła energii. Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie.
  6. Kiedrowski, B., Korpysz, B. (2007) Alternatywne źródła energii. Końskowola: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.
  7. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Jaksa".
  8. Sekutowski, T. R., (2012). Opał z Ameryki. Agroenergetyka 1/2012, s. 23-26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.66
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu