BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyszy Marlena (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Działalność przedsiębiorstw w gminach wiejskich w sąsiedztwie portu lotniczego Katowice Airport
Business Activity in Rural Municipalities in the Katowice Airport Vicinity
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2017, vol. 31, nr 2, s. 75-83, rys., bibliogr. 11 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Rozwój układów lokalnych i regionalnych w procesie przemian gospodarczych = Development of Local and Regional Systems in the Process of Economic Transformation
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Działalność gospodarcza gminy, Porty lotnicze
Rural areas, Municipal economic activity, Airports
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice
Abstrakt
Przedmiotem pracy jest rozwój działalności gospodarczych w gminach wiejskich położonych w otoczeniu Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach. Celem pracy jest przedstawienie działalności gospodarczych, których powstanie związane jest bezpośrednio lub pośrednio z działalnością portu lotniczego. Lotnisko generuje powstanie określonej grupy działalności usługowej, przemysłowej oraz infrastruktury komunikacyjnej, która prowadzi do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej obszarów sąsiadujących z portem lotniczym. Materiał źródłowy stanowiła literatura, dane pozyskane z bazy REGON, dane statystyczne z Głównego Urzędu Statystycznego oraz badania terenowe przeprowadzane metodą inwentaryzacyjną w 2013 i 2015 roku i dane pozyskane z portu lotniczego. W końcowej części pracy zostanie podjęta próba przedstawienia Międzynarodowego Portu Lotniczego jako jednego z czynników wpływających na rozwój działalności gospodarczej. Najwięcej działalności gospodarczych powstaje w otoczeniu portu lotniczego. Dominującą rolę odgrywają działalności usługowe z sekcji H, czyli transport i gospodarka magazynowa. (abstrakt oryginalny)

The subject of the work is the development of economic activity in rural municipalities located in the vicinity of the International Airport "Katowice" in Pyrzowice. The aim of the work is to present economic activity that is directly or indirectly related to the airport. The airport generates the creation of a specific group of service activities, industrial and communication infrastructure, which leads to an increase in investment attractiveness in areas adjacent to the airport. The source material constituted literature, data collected from the REGON database, statistic data from GUS and inventory fieldwork in 2013 and 2015, as well as data collected from the airport. The final part of the work presents the International Airport as one of the factors affecting the development of economic activities. Most of the economic activity arises in the vicinity of the airport. Economic activities related to transport have the dominant role. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barcik, J., Czech, P. (2010). Rynek usług portów lotniczych w Polsce. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 69.
 2. Butler, S., Kiernan, L. (1992). Estimating the regional economic significance of airports. Washington DC: National Planning Division, Federal Aviation Administration, 17.
 3. DeSalvo, J. (2002). Direct Impact of an Airport on Travelers'Expenditures: Methodology and Application. Growth and Change, 33(4), 485.
 4. Garczarczyk, K. (2004). Historia Ożarowic. Miasteczko Śląskie: Wydawnictwo Zamiast, 9.
 5. Huderek-Glapska, S. (2011). Wpływ portu lotniczego na rozwój gospodarki regionu. Rozprawa doktorska. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny, Wydział Zarządzania.
 6. Laprus, K. (2010). Rynek lotniczy na świecie. Kraków.
 7. Lotnisko w Katowicach (2016, 23 lipca). Pozyskano z www.katowice-airport.com
 8. Olipra, Ł. (2010). Inwestycja w infrastrukturę lotniczą jako czynnik rozwoju gospodarczego miast i regionów. W: Acta Universitatis Lodzienies. Folia Oeconomica, 246, 89-103.
 9. Pancer-Cybulska, E., Cybulski, L., Olpira, Ł. (2014). Bezpośredni wpływ portów lotniczych na regionalne rynki pracy w Polsce. Ekonomia XXI wieku. Wocław: Uniwersytet Ekonomiczny, 75-94.
 10. Rietveld, P., Brunisma, F. (1998). Is transport infrastructure effective?: Transport infrastructure and accessibility impacts on the space economy. Berlin: Springer.
 11. Stangel, M. (2013). Rozwój strefy okołolotniskowej a port lotniczy - efekt synergii. Przegląd Komunikacyjny, 7, 18-25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.24917/20801653.312.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu