BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulig-Moskwa Katarzyna (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Nogieć Joanna (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Fair Trade Certification as a Way of Communicating With a Customer in the Polish Market
Certyfikacja Sprawiedliwego Handlu jako sposób komunikowania się z klientem na polskim rynku
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 2, s. 236-246, tab., rys., wykr., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Sprawiedliwy handel, Certyfikacja, Komunikowanie przedsiębiorstwo-klient, Zachowania konsumenta
Fair trade, Certification, Communication company-client, Consumer behaviour
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F1, F17, F6, O1, O17
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Idea Sprawiedliwego Handlu występuje w wielu krajach rozwiniętych, jak również funkcjonuje od kilku lat na polskim rynku. Tym niemniej nadal jest on wprowadzany na rynek, przede wszystkim koncentrując się na tworzeniu świadomości społecznej tej idei. Produkty z oznakowaniem Sprawiedliwego Handlu, jak się okazuje, stanowią margines wśród dostępnych produktów. W trakcie robienia zakupów dla większości konsumentów w Polsce nadal istotna jest cena. Artykuł ma na celu przedstawienie idei Sprawiedliwego Handlu jako formy komunikacji z klientem zwracając uwagę na rolę znakowania etykietką Sprawiedliwego Handlu. Omawia on kwestię polskiego konsumenta w odniesieniu do koncepcji Sprawiedliwego Handlu i przedstawia własne badania nad zwyczajami zakupowymi, w szczególności opiniami pokolenia X i Y na temat Sprawiedliwego Handlu i produktów znakowanych etykietką Sprawiedliwego Handlu. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

The idea of fair trade occurs in numerous developed countries and has also been functioning in the Polish market for a few years. However, it is still being implemented to the market, first of all focusing on building a social awareness about this idea. Fair trade labelled products appear being marginal among products available. The price is still most important when shopping for most consumers in Poland. The paper aims to present the idea of fair trade as a communication form with a customer drawing attention to the role of fair trade labelling. It discusses the problem of a Polish consumer in reference to the concept of fair trade and presents the research of its own into shopping habits in particular opinion of generations X and Y concerning fair trade and fair trade labelled products. This is the research article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Costantino M., Micotti M. (2015), Fair Trade certification Italian style. The Altromercato Experience, Working Papers 140, 5th Fair Trade International Symposium, Universita di Bologna, Bologna.
 2. Dragusanu R., Giovannucci D., Nunn,N. (2014), The Economics of Fair Trade, "Working Paper National Bureau Of Economic Research", No. 4.
 3. Elder S., Zerriffi H., Le Billon P. (2012), Effects of Fair Trade Certification on Social Capital: The Case of Rwandan Coffee Producers, "World Development", Vol. 40, No. 11.
 4. Fairtrade (2015), http://www.fairtrade.net/fairtrade-mark.html [access: 18.12.2015].
 5. Fair Trade International (2015), What is Fair Trade?, http://www.fairtrade.net/what_is_fairtrade.html [access: 18.12.2015].
 6. Foundation for Supporting Ecological Initiatives / Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (2008), Jak propagować sprawiedliwy handel? Poradnik dla aktywistów, http://fairtrade.org.pl/materialy/propagowanie-fairtrade.pdf [access: 18.12.2016].
 7. Kolk A. (2013), Mainstreaming sustainable coffee, "Sustainable Development", No. 21.
 8. Nicholls A. (2010), Fair Trade: Towards an economics of virtue, "Journal of Business Ethics", No. 92.
 9. Raynolds L. T. (2009), Mainstreaming Fair Trade coffee: From partner-ship to traceability, "World Development", No. 37(6).
 10. Rios K., Finkelstein, S., Landa, J. (2015), There a 'Fair' in Fair-Trade? Social Dominance Orientation Influences Perceptions of and Preferences for Fair-Trade Products, "Journal of Business Ethics", Vol. 130, Iss. 1.
 11. Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu (2013), Przewodnik dla uczestników kampanii promocyjnej, Warszawa.
 12. Sprawiedliwy Handel (2015a), http://www.sprawiedliwyhandel.pl [access: 18.12.2015].
 13. Sprawiedliwy Handel (2015b), http://www.sprawiedliwyhandel.pl/web/guest/o-znakach-sprawiedliwego-handlu/-/asset_publisher/tT3C/content/znaki-certyfikacyjne-sprawiedliwego-handlu [access: 18.12.2015].
 14. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (2010), Sprawiedliwy Handel w Polsce Stan obecny i perspektywy rozwoju, Warszawa.
 15. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (2015), http://konsumenci.org/sh/index.php/jak-mozesh-pomoc/znaki-sprawiedliwego-handlu [access: 18.12.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu