BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajewicz-Woźniak Alicja (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Scheibe Anna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Social Media in Company's Communication with Investors
Media społeczne w komunikacji firmy z inwestorami
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 2, s. 270-279, tab., wykr., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Media społecznościowe, Inwestowanie, Formy komunikowania, Relacje inwestorskie
Social media, Investing, Forms of communication, Investor relations
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M30, M31
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Media społeczne zyskują rosnącą popularność wśród interesariuszy, jak również inwestorów. Tym niemniej badania ich wykorzystania przez różne spółki w tworzeniu relacji z inwestorami są nader skąpe. Studia literaturowe wykazały, że mogłyby być wykorzystywane jako narzędzie komunikacji z inwestorem wobec faktu spełniania wymogu prawnego i pozostawania w zgodzie z dobrymi praktykami. Tym niemniej badania wykazują, że zastosowanie ich przez spółki notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych jest ograniczone. (abstrakt oryginalny)

Social media are facing a raising popularity of stakeholders, as well as investors. However, the research on their use by different companies in invertor relation creation are really scarce. The literature studies revealed that they could be used as an investor dedicated communication tool due to the fact of fulfilling legal requirement and being in accordance with good practices. The research however show, that their use by Warsaw Stock Exchange companies is limited. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akcjonariat obywatelski (2014), Rekomendowane praktyki komunikacji spółek notowanych z inwestorami indywidualnymi, Ministry of Treasury, Warszawa, http://akcjonariatobywatelski.pl/download/1/2010/RekomendowanePraktyki2014.pdf [access: 14.01.2016].
 2. Aleksander R.M., Gentry J.K. (2014), Using social media to report financial results, "Business Horizons", Vol. 57, Iss. 2.
 3. Argyris Y.A., Monu K. (2015), Corporate Use of Social Media: Technology Affordance and External Stakeholder Relations, "Journal of Organizational Computing & Electronic Commerce", Vol. 25, Iss. 2.
 4. Blankespoor E., Miller G.S., White H.D. (2014), The role of dissemination in market liquidity: Evidence from firms' use of Twitter, "The Accounting Review", Vol. 89, No 1.
 5. Boehme R.D., Danielsen B.R., Sorescu S.M. (2006), Short-sale constraints, differences of opinion, and overvaluation, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", No. 41.
 6. Boyd D.M., Ellison N.B. (2007), Social network sites: Definition, history, and scholarship, "Journal of Computer-Mediated Communication", Vol.13.
 7. Campbell K., Ellingson D.A., Notbohm M.A., Gaynor G. (2014), The SEC's Regulation Fair Disclosure and Social Media, "CPA Journal", Vol. 84, Iss. 11.
 8. Clor-Proell S. M. (2009), The effects of expected and actual accounting choices on judgments and decisions, "The Accounting Review", Vol. 84, No. 5.
 9. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW - Załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r. (2012), GPW, Warszawa, http://static.gpw.pl/pub/files/PDF/dobre_praktyki/dobre_praktyki_16_11_2012.pdf [access: 20.12.2015].
 10. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 (2015), GPW, Warszawa, http://static.gpw.pl/pub/files/PDF/RG/DPSN2016__GPW.pdf [access: 20.12.2015].
 11. Ettredge, M., Richardson V., Scholz S. (2002), Timely financial reporting at corporate web sites?, "Communications of the ACM ", Vol. 45, No. 6.
 12. Frieder L., Zittrain J. (2008), Spam works: Evidence from stock touts and corresponding market activity, "Hastings Communications & Entertainment Law Journal", No. 30.
 13. Investment Community Brunswick (2015), Investors in digital media 2015, Trends in Global Media Use, https://www.brunswickgroup.com/media/578617/2015-investor-digital-and-social-media-survey.pdf [access: 14.01.2016].
 14. Jones S.L. (2015), A Re-Examination of Fortune 500, Homepage Desig a Practices, "IEEE Transactions on Professional Communication", Vol. 58, Iss. 1.
 15. Kirk M.P., Vincent J.D. (2014), Professional Investor Relations within the Firm, "Accounting Review", Vol. 89, No. 4.
 16. NBS Communications (2014), Social media w ocenie inwestorów indywidualnych, http://www.nbs.pl/pl/aktualnosci/2014/social-media-w-ocenie-inwestorow-indywidualnych [access: 10.01.2016].
 17. Podział i klasyfikacja social media (2010), http://networkeddigital.com/2010/05/10/podzial-i-klasyfikacja-social-media/ [access: 03.01.2016].
 18. Securities and Exchange Commission (2008), Commission Guidance on the Use of Company Web Sites, Washington, https://www.sec.gov/rules/interp/2008/34-58288.pdf [access: 14.01.2016].
 19. Securities and Exchange Commission (2013), Report on Investigation Pursuant to Section 21(a) of the Securities Exchange Act of 1934: Netflix, Inc. and Reed Hastings, Washington, https://www.sec.gov/litigation/investreport/34-69279.pdf [access: 14.01.2016].
 20. Trinkle B.S., Crossler R.E., Belanger F. (2015), Voluntary Disclosures via Social Media and the Role of Comments, "Journal of Information Systems", Vol. 29, No. 3.
 21. Zhang J. (2015), Voluntary information disclosure on social media, "Decision Support Systems", Vol. 73.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu