BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dubownik Anna (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Tytuł
The Social Dimension of the Reform of the Sugar Market in the European Union (Based on the Example of Poland)
Źródło
Journal of Geography, Politics and Society, 2015, nr 5(1), s. 16-21, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rynek cukru, Przemysł cukrowniczy, Rozwój społeczny, Rozwój lokalny
Sugar market, Sugar industry, Social development, Local development
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
The study is an attempt to determine the consequences of the reform of the sugar market in the European Union (2006-2010) for small towns which were affected by liquidation of sugar beets foot-processing plants. This multifaceted research problem, apart from producers and growers, also concerns local communities often from small towns and in some cases also villages. Despite the fact that this first reform of the Polish sugar market has already finished, its consequences for the local development and the level of social capital are still difficult to grasp.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brokos P., Kołacz P. Ślebioda K., 2013, Strefa Cukru - społeczna koncepcja zagospodarowania nieczynnej Cukrowni Pruszcz - raport końcowy, Toruń.
  2. Dubownik A., Rudnicki R., 2015, Oddziaływanie reformy rynku cukru Unii Europejskiej na produkcję buraków cukrowych w Polsce - ujęcie przestrzenne. Studia Obszarów Wiejskich [in press].
  3. Głębocki B., 2007, Rolnictwo, [in:] H. Rogacki (ed.), Geografia społeczno-gospodarcza Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 185-271.
  4. Niemczak M., 2008, Przemiany struktur polskiego przemysłu cukrowniczego jako efekt procesu restrukturyzacji. Procesy transformacji układów przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 10, 109-122.
  5. Rudnicki R., 2014, Przemiany struktury zasiewów w rolnictwie polskim w warunkach oddziaływania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej (lata 2002-2010), [in:] W. Kamińska, K. Heffner (eds.), Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich: stare problemy i nowe wyzwania, Studia KPZK PAN, CLVI, 98-128.
  6. The EU Sugar Market Post 2017 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee, International Sugar Organization, April 2014, www.gbv.de/dms/zbw/798022868.pdf [28.10.2015]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-2249
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24512249JG.15.002.5158
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu